Perusosaajasta IT-huippuasiantuntijaksi – kouluttamalla ketteryyttä, säästöä ja sitoutuneempi työntekijä

Ari Puustinen 11.4.2023

Voimme kouluttaa service desk -asiantuntijasta data-analyytikon tai kovan luokan tietoturva-asiantuntijan. –Ari Puustinen

IT-alan osaajien saatavuudessa vallitsee epätasapaino. Perustason asiantuntijoita on tarjolla hyvin, mutta IT-yhtiöt tarvitsevat entistä enemmän korkean asiantuntijatason tekijöitä, yleensä akuutisti. Meillä on tähän ratkaisu: henkilöstöresursointiin yhdistetty koulutusmalli, joka tarjoaa vastauksen osaajapulaongelmaan ja samalla yrityksesi tuottavuusriskin hallintaan.

Perustuuko IT-yhtiösi toiminta ja sen kasvu kokonaan tai osittain ihmisten tekemään työhön? Mikäli kyllä, tulet olemaan ongelmissa. Ongelmien laajuus tullaan mittaamaan niillä päätöksillä ja toimilla mitä teet juuri nyt.

Keskuskauppakamari toteaa, että ”peräti 73 prosenttia yrityksistä kertoo työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksensä kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä”.

Teknologiateollisuus linjaa, että ”seuraavan kymmenen vuoden aikana teknologiateollisuuteen tulee olemaan haussa 130 000 uutta osaajaa”.

”Kysynnän kohdentuminen tiettyyn osaamistasoon verrattuna osaamisen saatavuuteen on johtanut vääristyneeseen kilpailutilanteeseen.”

IT-osaajamarkkinan tilannekuvan voi mielestäni yleisellä tasolla sanoittaa seuraavasti:

  • Saatavuus: Työvoimaa on hyvin saatavilla perustason asiantuntijatehtäviin.
  • Tarve: Osaajien tarve on yleensä akuutti ja kohdistuu pääasiallisesti korkeamman asiantuntijaosaamisen profiileihin.
  • Ongelma: Digitalisaation nopea kehitys ja kysyntä on luonut epätasapainon osaamisen saatavuuteen.
  • Kuumentuminen: Osaamisen kysynnän kohdentuminen tiettyyn osaamistasoon verrattuna osaamisen saatavuuteen on johtanut vääristyneeseen kilpailutilanteeseen vähäisistä osaajista.

Tulevaisuuden IT-asiantuntijat löytyvät lähempää kuin arvaatkaan

Yksi vallitsevan tilanteen taustatekijöistä on määrätietoisuuden puute olemassa olevan työvoiman kouluttamisessa.

IT-osaajamarkkinassa on olemassa merkittävän kokoinen työvoimapotentiaali perustason IT-asiantuntijoissa, joiden kehitys markkinan kysyntää vastaavalle korkeammalle asiantuntijaosaamiselle voidaan toteuttaa olemassa olevia muunto- ja lisäkoulutusratkaisuja yhdistelemällä.

Monella IT-alan toimijalla onkin huomaamattaan jo varsin mittava talon tavat tunteva osaajapotentiaali – joko omilla tai kumppaniensa kirjoilla – joka voisi osaamista kehittämällä olla ylivertainen ratkaisu sekä lähitulevaisuuden että pidemmän aikajänteen osaajatarpeeseen.

Tämä vaatii, että osaamisen määrätietoinen kehitys on tuotava johdetuksi jatkumoksi osaksi normaalia operatiivista toimintaa.

Opas rekrytointiin tähtääviin koulutuksiin yrityksille. Lataa klikkaamalla

Kouluttamalla motivoit, sitoutat ja näyttäydyt houkuttelevana työnantajana

Työntekijöiden osaamisen kehittämisellä on myös selkeä yhteys työnantajan houkuttelevuuteen ja asiantuntijoiden pysyvyyteen.

Osaamisen kehittäminen luo työntekijöissä arvostusta, jatkuvuutta ja motivaatiota, joilla on vahva merkitys sitoutuneisuuteen työyhteisössä. Arvostuksen ja sitoutuneisuuden kautta syntynyt työntekijöiden ammattiylpeys ja motivaatio johtavat luontaisesti laadullisesti ja tuottavuudeltaan korkeaan lopputulokseen.

Asiantuntijan arvo on hänen ammattitaidossaan, ja työnantajaa arvotetaan markkinassa tämän ammattitaidon kehittämisen panostuksilla.

Osaamisen johtamisen ja kehittämisen päätökset tehdään nyt. Otetaan yhdessä osaajapulaongelmasta niskalenkki.

Baronan ratkaisu: Koulutus osaksi henkilöstöresursointia

Aloitimme vastuunkantamisen omalta osaltamme luomalla asiakkaillamme työskenteleville baronalaisille asiantuntijoille osaamisen kehittämisen mahdollistavat kehityspolut, joiden tavoitteena on henkilökohtaisen ammattiosaamisen kehittäminen seuraavalle asiantuntijuuden tasolle.

Voimme tämän määrätietoisen mallin avulla kuljettaa esimerkiksi service desk -asiantuntijan erikoistumaan sertifioidusti hybridiympäristöjen hallintaan, tehdä hänestä data-analyytikon tai kovan luokan M365 tietoturva-asiantuntijan.

Samalla, kun malli turvaa työntekijän ammattitaidon ajanmukaisuuden ja uudenlaisen merkityksellisyyden sekä motivaation omaan työtehtävään, on sen edut asiakasyrityksillemme kiistattomat.

”Malli on osaltaan ratkaisu tuottavuusriskin hallintaan: osaaja voidaan nostaa uuteen tehtävään, kun liiketoiminnallinen tarve syntyy. Ei tyhjäkäyntiä eikä rekrytoinnin aiheuttamaa odotusaikaa.”

Asiakkaalla valmiiksi työskentelevien baronalaisten osaamisen kehitys mahdollistaa pitkäjänteisen ja kestävän ratkaisun asiantuntijaosaamisen saatavuuteen. Asiantuntijaosaamiseen nojaava asiakkaan liiketoiminnan kasvu ei ole näin enää voimakkaasti riippuvainen markkinan työvoiman saatavuudesta.

Malli on osaltaan ratkaisu myös asiakkaan liiketoiminnan tuottavuusriskin hallintaan: osaaja voidaan nostaa uuteen tehtävään, kun liiketoiminnallinen tarve syntyy. Ei tyhjäkäyntiä eikä vastavuoroisesti rekrytoinnin mahdollisesti aiheuttamaa odotusaikaa.

Niin, ja asiakkaillemme tästä ei koidu suuria erillisiä kertaeriä koulutuskustannuksista. Tarjoamme tämän henkilöiden kuukausiveloitukseen sisällytettävänä komponenttina.

Kyllä vain: valmiiksi talon tavat tuntevaan asiantuntijaan sidottu, teidän asiantuntijatarpeeseenne kohdistettu ammattitaidon kehitys, henkilöstöresursointiin liitettynä palveluna.

Saisiko myös teille olla erittäin motivoitunut asiantuntija valmiilla kehityspolulla vastaamaan myös teidän tulevaisuutenne liiketoiminnan tarpeisiin?

Kirjoittaja on Barona IT:n Tech support -liiketoiminnan johtaja

Erotinviiva

Haluatko, tietää miten asiakkaamme ratkaisi IT-alan erikoisosaajien pulaa?

Klikkaa alta webinaaritallenteeseen, niin kuulet, miten OP Financial Group rakensi yhteistyössä Baronan ja Northstar Talentin kanssa koulutuskokonaisuuden Quality Assurance -ammattilaisten rekrytointiin.

Erotinviiva

Jos osaajia ei löydy, kouluta

Lue koulutuksista »