Rekrytoisitko koulutuksen kautta? Tällainen sidosryhmä on tukenasi

Maria Mäenpää 5.7.2023

Pohditaanko teilläkin, mitä tehdä toisin, kun osaajia ja työvoimaa ei valmiina ole saatavilla? Yksi vaihtoehto on avata työpaikka, jonka kylkeen sisältyy uusille työntekijöille koulutus ammattiin tai työtehtävään.

Mutta miten työläästä kuviosta on kyse? Millaisia tahoja on mukana prosessissa ja mitä täytyy hoitaa itse ja missä kumppanit voivat auttaa?

Tässä jutussa kerromme, millainen rooli eri toimijoilla on ja miten ne yhteistyössä auttavat löytämään ja kouluttamaan juuri yrityksen tarpeeseen sopivat osaajat erilaisilla rekrytointiin tähtäävillä koulutusratkaisuilla kuten oppisopimuskoulutuksilla ja rekrytoivilla koulutusohjelmilla sekä lyhyemmillä tehovalmennuksilla ja täsmäkoulutuksilla.

Uuden äärellä on paras olla yhdessä

Rekrytoinnit omiin tuttuihin rooleihin sujuvat toki monelta yritykseltä omatoimisesti tai tutun henkilöstöpalveluyrityksen tuella. Sen sijaan rekrytointiin yhdistetty koulutus on ensikertalaiselle melkoisen kattava hanke koulutuksen suunnitteluineen ja rahoitusasioineen.

Onnistumisen tae onkin kokenut, asiansa osaava kumppaniverkosto. Sujuva hanke edellyttää monipuolista osaamista, verkostoja sekä koulutus- ja rahoitusmahdollisuuksien tuntemusta.

Monialaisen kumppaniverkoston hyötynä on se, että jokainen toimijoista voi keskittyä omaan erikoisosaamiseensa. Tekeminen on sujuvaa, mutta myös tulokset ovat eittämättä parhaat mahdolliset, kun aikaa ei kulu uuden opetteluun vaan projekti etenee aikataulussaan.

Sidosryhmäverkoston lähtökohtana on yhteistyö, sen syvimmässä merkityksessä. Kun tekemistä ohjaa yhteinen suunta, saadaan aikaan merkityksellisiä asioita. Toimijoilta edellytetäänkin avointa keskustelua ja sitoutumista yhteiseen tekemiseen.

Koulutusratkaisuiden sidosryhmät yrityksen tukena -kaavio.

Yritys itse on oman bisneksensä ja tarpeidensa asiantuntija

Uusia osaajia itselleen etsivä yritys voi hankkeessa keskittyä siihen, mitä parhaiten osaa: tunnistaa omat tarpeensa ja tuntee oman liiketoimintansa.

Koulutuksen suunnittelussa yritys varmistaa, että koulutettava osaaminen vastaa työn tarpeeseen. Rekrytoinneissa se huolehtii, että asenne on kohdillaan ja persoona soveltuu työyhteisöön.

Yritys määrittelee, mitä tavoittelee – mutta kumppanit auttavat suunnittelemaan, miten siihen päästään ja mitä se tarkoittaa käytännön tekemisenä.

Projektipäällikkö varmistaa tulokset ja pitää projektin kasassa

Kyllä vaan, kaiken voi hoitaa itse, mutta kannattaako se?

Ainakin ensimmäisellä kerralla parasta on ottaa projektia vetämään kokenut taho, jonka käsiin voit huoletta jättää projektin hallinnoinnin. Projektin budjettiin ei tarvitse sisällyttää oppirahoja, kun kumppani tuo käytännön kokemukset aiemmista, todeksi eletyistä projekteista.

Projektipäällikön tärkeimpiä tehtäviä on yhdessä yrityksen kanssa pureutua todelliseen tarpeeseen ja määritellä realistinen tavoite – sekä tietysti huolehtia siitä, että tulosta syntyy. Projektipäällikkö tuntee, miten tavoitteisiin päästään siten, että ratkaisu palvelee sekä yritystä että työtehtäviin työllistyviä.

Oppisopimus + rekrytointi kiinnostaa hakijoita
Oppisopimus + rekrytointi kiinnostaa hakijoitaRekrytointiin yhdistetty oppisopimuskoulutus on työnhakijoille houkutteleva porkkana – tarjolla on työpaikka, uutta osaamista sekä virallinen ammatillinen tutkinto. Odotettavissa hakijaryntäys!Lue miten se toimii

Yritykselle osaava projektipäällikkö on myös järjen ääni. Se ei lupaa kuuta taivaalta, eikä toisaalta suostu tyytymään rippusiin. Kokemus tuo varmuutta liidata hanketta.

Laadun takaa se, että kumppanilla on laaja-alaista kokemusta vastaavista toteutuksista, rutiinia kumppanuuden hoitamiseen sekä hyvät yhteydet eri sidosryhmiin.

Yksi tärkeimpiä projektipäällikön taitoja on kyky ennakoida ja mukautua – näin säästytään ad hoc -säntäilyltä. Kokenut kumppani osaa ottaa ennakoivasti puheeksi tulevat vaiheet. Lisäksi vahvan kokemuksensa kautta se tietää, miten suunnitelmaa tarkistetaan, jos tarve ilmenee.

Projektipäällikön rooli rekrytointiin tähtäävien koulutusten hankkeessa

  • Yhdistävä voima hankkeen sidosryhmien välillä.
  • Toimii yrityksen edustajana ja edun valvojana sidosryhmäverkostossa.
  • On ajan tasalla siitä, miten hanke etenee eri osassa prosessia.
  • Huolehtii, että jokainen päätös ja käytännön askel vie kohti yhteistä tavoitetta.
  • Luo realistisen aikataulun ja huolehtii, että siinä pysytään.
  • Pitää yhteyttä projektissa toimiviin tahoihin ja ihmisiin, opastaa ja ohjaa.

Tarvitaanko osaajia vain muutama? Ei hätää, etsitään mukaan toinen yritys. Toimiessaan projektipäällikkönä Barona on koonnut yhteen samankaltaisten osaajien puutteesta kärsiviä yrityksiä alueelta. Näille on sitten järjestetty yhteinen oppisopimus- tai rekrykoulutusryhmä paikallisen oppilaitoksen kanssa.

Koulutuskumppani luo osaamista, jota yritys tarvitsee

Koulutuskumppaneiden ydinosaaminen on pedagogisissa ratkaisuissa ja rekrytointiin yhdistettävien koulutusratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kouluttaja järjestää koulutuksen sekä toimii koulutussisältöjen ja oppimisen asiantuntijana. Kouluttajat ovat myös eri alojen ja niillä tarvittavan osaamisen erikoisasiantuntijoita. Kouluttaja ammentaa yrityksen osaamistarpeista koulutuksen, joka tuo koulutukseen hakeville juuri oikeanlaista osaamista, taitoa ja näkemystä.

Jos kyseessä on virallinen tutkinto, kumppanina toimivalla oppilaitoksella on tutkinnon järjestämislupa. Oppilaitos yhdistää yrityksen tarpeet, hakijoiden lähtötilanteen ja tutkinnon suorittamisen kaikkia hyödyttäväksi paketiksi.

Prosessin aikana koulutuskumppanin edustajat tutustuvat jokaiseen koulutukseen osallistuvaan. Esimerkiksi oppisopimuskoulutuksissa myös koulutuskumppani haastattelee hakijat, jolloin jokaiselle voidaan rakentaa yksilöllinen oppimispolku.

Koulutustoimijoiden avulla voidaan tukea myös koulutukseen hakeneita maahanmuuttajia kieli- ja kulttuuriasioissa. Koulutuskumppani voi testata henkilöiden lähtötason ja järjestää heille lähtömaakoulutuksen ja suomen kielen perehdytyksen. Samassa yhteydessä tulee huolehdittua myös hakijan työelämätaidoista ja suomalaisen kulttuurin tuntemuksesta.

Rekrytoinnin ammattilainen löytää tulevaisuuden osaajat

Kuten rekrytoinnissa, myös koulutusrekryssä tuloksia ei synny ilman erinomaisia hakijoita.

Työpaikat, joihin on sidottu koulutus, houkuttelevat kuitenkin toisenlaisia hakijoita kuin ns. tavalliset työpaikat. Siksi myös rekrytoijan ammattitaitoa on tuunata anturit eri asentoon. Nyt ei keskitytä osaamiseen vaan potentiaaliin: asenteeseen, valmiuteen, oppimishaluun ja innokkuuteen.

Tee itse tarvitsemasi osaajat
Tee itse tarvitsemasi osaajatKun hakijavirta avoimiin paikkoihin hiipuu, on aika tehdä asiat toisin. Koulutuksiin yhdistetyt haut saavat keskimäärin 3-kertaisen määrän hakijoita.Tutustu ratkaisuihin

Koulutukseen sidotut työpaikat keräävät Baronan kokemuksen mukaan keskimäärin kolminkertaisesti hakijoita. Rekrytointiin kannattaakin yhdistää rekrytointimarkkinointi, jolloin digimainonnan keinoin saadaan tuhansia ja taas tuhansia potentiaalisia hakijoita tiedon äärelle.

Kaikille hakemista harkitseville ei ole niin selvää, mitä tarkoittaa koulutuksen ja työpaikan yhdistelmä. Rekrytointiprosessissa onkin olennaista avata ymmärrettävästi ja hakijaa puhuttelevalla tavalla, millainen mahdollisuus nyt on tarjolla ja miksi siihen kannattaa tarttua.

Rahoittavat tahot tukevat työllistämään uusin keinoin

Osaan rekrytointiin yhdistettävistä koulutusratkaisuista yrityksen on mahdollista saada tukea.

TE-palvelut osallistuu työvoimapoliittisiin koulutuksiin, jolloin tavoitteena on työllistää työttömiä ja työllisyysuhan alaisia. TE-toimisto varmistaa, että hakijoilla on oikeus osallistua koulutusrekrytointiin, ja jakaa tietoa avoimesta paikasta omissa kanavissaan.

ELY-keskukset huolehtivat alueen vetovoimasta ja tukevat yrityksiä niiden kehittymisessä. Koulutuksissa ne voivat toimia rahoituskumppaneina maksamalla yhteishankintakoulutusten valtiorahoitteisen osuuden.

Parhaillaan käynnissä on valtakunnallinen hanke, jossa osa TE-toimistojen ja ELY-keskusten palveluista siirretään kunnille. Tämä vaikuttaa myös rahoittaviin tahoihin. Tavoitteena on kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa entistä paremmin työllisyyttä edistäväksi.

Oman alan ja alueen yhteistyöverkosto draivaavat uutta rekrytoinnin tapaa

Koulutushanke on hyvä draiveri kääntää katse myös laajemmin oman alan ja alueen toimijoihin sekä keskustella avoimesti ratkaisuista selättää työvoimapulaa.

Asiakkaamme ovat pitäneet tärkeinä käydä läpi hanketta muun muassa ammattiliittojen ja luottamusmiesten kanssa. Valmiita malleja ei monella alalla vielä ole tällaiseen uuteen tapaan tuoda työntekijöitä alalle, joten on hyvä, että kaikki asianosaiset pääsevät mukaan oppimaan. Haasteet, ennakkoluulot ja epävarmuustekijät nostetaan keskusteluun ratkaistaviksi.

Toinen tärkeä kumppanuus voi syntyä kunnan tai kaupungin kanssa. Miten ne voisivat tukea työllistymistä? Yksi asiakkaistamme sai alueen kunnan mukaan tarjoamaan siirtymävaiheessa maksuttoman majoituksen oppisopimuskoulutuksen myötä uudessa työpaikassa aloittavalle. Asunto, tutkinto ja työpaikka – mikä tervetulotoivotus muuttajalle!

Opas rekrytointiin tähtääviin koulutuksiin yrityksille. Lataa klikkaamalla

Olisiko antaa esimerkkiä yhteistyöverkostosta? No on!

Istahdimme porukalla saman pöydän ääreen keskustelemaan asiakkaamme OP Financial Groupin kanssa, mikä on eri toimijoiden rooli ja miten kokonaisuus toteutetaan ideasta tuloksiin. Katso tallenne saman tien ⬇

Näin oppisopimusrekrytointi ratkaisi Danfossin osaajapulaa

Uusiutuvan energian suosion kasvaessa on Danfossilla kasvoi myös kysyntä, mutta haasteeksi osoittautui sopivien työntekijöiden rekrytointi. Ratkaisu löydettiin suomen- ja englanninkielisistä oppisopimuskoulutuksista. Lue ratkaisusta!