Relokaatio, relocation-palvelu, asettautumispalvelut... Mistä on kyse?

Marina Velikova 1.3.2021

Kuva Euroopan kartasta

Relokaatiopalvelusta puhutaan useilla eri nimillä: relokaatio, asettautuminen, uudelleensijoittaminen, kotouttaminen.. Vaikka termit vaihtelevat, asian ydin pysyy samana.

Relokaatiopalvelu auttaa yrityksiä kaikissa niissä järjestelyissä, joita vaaditaan, kun Suomeen palkataan työntekijöitä ulkomailta. Sama pätee toki myös toisinpäin, kun Suomesta lähtee työntekijöitä ulkomaille. Relokaatiopalvelut eivät hoida varsinaista rekrytointia, vaikka asettautusmispalvelut astuvatkin mukaan kuvioon usein jo rekrytoinnin alkuvaiheessa. 

Relocation-palvelun avulla siis autetaan työntekijää muuttamaan, asettautumaan uuteen ympäristöön ja aloittamaan työt sujuvasti. Baronan relokaatiopalveluista vastaa Finland Relocation Services kolmenkymmenen vuoden kokemuksella.

Miksi relokaatiopalvelut ovat tärkeitä?

Iso osa kansainvälisen rekrytoinnin yhtälöä on relokaatio. Kun työntekijä saapuu ulkomailta uuteen kotimaahan, hänen pitäisi pystyä mahdollisimman nopeasti päästä keskittymään omiin työtehtäviinsä. Harvan yrityksen HR-toiminnon resurssit riittävät hoitamaan uuden työntekijän asettumista toivotulla tavalla. Jos yrityksellä ei ole kokemusta relokaatiopalveluiden tarjoamisesta, se voi vaikuttaa pelottavalta kokonaisuudelta.

Joskus relokaatiopalvelun sijaan yritys tarjoaa työntekijälle rahasummaa, jonka avulla uuden työntekijän tulisi kattaa muutosta aiheutuneet kustannukset. Könttäsumman tarjoaminen saattaa kuulostaa helpolta ja houkuttelevalta ratkaisulta, mutta todellisuudessa rahasumman tarjoaminen saattaa kostautua: HR joutuu kuitenkin vastaamaan maahanmuuttoon ja elämiseen liittyviin kysymyksiin, sillä pelkän rahan avulla työntekijä ei välttämättä osaa ostaa tarvittavaa apua ja neuvoja.

Järkevämpi sijoitus rahalle onkin relokaatiopalvelu. Onnistunut relokaatio ei vain tee asioita työntekijän puolesta vaan opastaa ja ohjaa, jolloin suomalaisen yhteiskunnan käytännöt tulevat tutuksi uudessa kotimaassa. Relokaation avulla työntekijä pääsee nopeasti töihin kiinni yrityksen tuottavana jäsenenä, ja ennenaikaisen irtisanoutumisen riski pienenee.

Relokaatiopalvelu tukee monipuolisesti

Tärkeimpiä relokaatiopalveluita ovat erilaiset pakolliset lupa-asiat, jotka hoidetaan viranomaisten kanssa. Näihin lukeutuvat muun muassa oleskeluvan tai oleskeluoikeuden rekisteröinti, paikallisrekisteröinnit, suomalainen henkilötunnus, sosiaaliturvan piiriin hakeutuminen, verokortti, pankkitili ja suomalainen henkilökortti. Yhdessä toteuttaen rekisteröinnit tapahtuvat sujuvasti ja alusta asti oikein.

Siinä missä lupa-asiat ovat pakollinen hoidettava, auttavat relokaatiopalvelut myös arkisimpien asioiden kanssa. Relokaatiopalvelut voivat esimerkiksi auttaa uuden kodin etsinnässä tai mahdollisen tilapäismajoituksen löytämisessä. Muuton koittaessa apua taas kaivataan esimerkiksi muuttopalvelun hankinnassa ja tavaroiden lähettämisessä. Uuden kodin löytyessä tarvitaan käytännön apua monissa sopimusasioissa esimerkiksi sähkösopimuksen ja vakuutusten solmimisessa sekä muuttoilmoituksen teossa.

Kun oma koti ja asuinalue ovat löytyneet, lapsille etsitään sopivat koulu- ja päiväkotipaikat ja koko perheelle harrastusmahdollisuuksia. Liikkumista opetellaan julkisilla ja matkustamista helpottamaan hankitaan oman kaupungin matkakortti.

Jos muuttajalla on puoliso, relokaatiopalvelu voi auttaa myös häntä asettumaan uuteen maahan tarjoamalla esimerkiksi uraohjausta sekä kulttuurivalmennusta, joka edistää koko perheen sopeutumista.

Kansainvälinen rekrytointi tuo yritykselle monia hyötyjä

Ulkomaalaisen työntekijän palkkaamisella on monia kiistämättömiä hyötyjä: uudet näkökulmat ja ajatusmallit, kansainvälisen yrityksen maine, työyhteisön diversiteetin kasvu ja ennen kaikkea tarvitun osaamisen hankinta. 

Siinä missä kansainvälinen rekrytointi on yrityksille kannattavaa, se kiinnostaa myös työntekijöitä. Talent mobility on maailmanlaajuinen trendi, ja työnantajien odotetaan tarjoavan kansainvälisiä mahdollisuuksia urakehitykseen. Muuttoon liittyvät kysymykset nousevat yleensä esille jo työhaastatteluvaiheessa. Usein työnhakijat eivät edes harkitse työtä ulkomailla, jos muuttoon ei tarjota tukea.

Jokainen rekrytointi on yritykselle iso panostus, kansainvälinen rekrytointi vieläkin isompi. Se vaatii henkilöstöhallinnolta täysin omanlaista osaamista, ja rekrytointiin liittyvät taloudelliset riskit pelottavat monia yrityksiä. Valitettavan usein kansainvälisen rekrytoinnin mutkikkuus saakin yritykset pitäytymään paikallisessa tarjonnassa, mikä tarkoittaa, että yrityksellä ei ole käytössään kaikkea tarjolla olevaa osaamista.

Relokaatioon käytetty raha maksaa nopeasti itsensä takaisin tyytyväisen ja motivoituneen työntekijän muodossa. Hyvin hoidetuilla relokaatiopalveluilla on myös positiivinen vaikutus työnantajakuvaan ja yrityksen brändiin.

Relokaatio tehtynä oikein
Relokaatio tehtynä oikeinRelokaatio – sujuva aloitus työskentelyyn uudessa maassa. Lue miten voimme auttaa.Lue lisää relokaatiosta