Satumainen tarina, josta tuli totta – Autotehtaan Sankarit

Katriina Sahlman 14.1.2021

Autotehtaan Sankarit loi monellakin tapaa uudenlaista tulevaisuutta. –Minna Vanhala-Harmanen

Vuonna 2016 käynnistyi Suomen historian mittakaavassa varmasti suurin rekrytointihanke: Valmet Automotiven Uudenkaupungin Autotehtaalle haettiin tuhansia työntekijöitä ympäri Suomen ja jopa maan rajojen ulkopuolelta. Rekrytointikumppanina tässä massiivisessa Autotehtaan Sankarit -projektissa toimi Barona, joka teki yhdessä asiakkaan ja julkisten työvoimapalveluiden kanssa mahdottomasta mahdollista. Alle vuodessa rekrytoitiin reilusti yli 2000 ihmistä, jotka edustivat parhaimmillaan lähes 80 kansallisuutta.

Käsissä suomalaisen autonrakentamisen tulevaisuus

Baronan Lounais-Suomen aluejohtajan Elina Koskela muistaa elävästi erään suunnittelupalaverin oman porukan kanssa, jossa ääneen pohdittiin, mistä kaikki tekijät löydettäisiin ja houkuteltaisiin töihin Uuteenkaupunkiin. Oli selvää, että kansainvälistä rekrytointia tarvittaisiin, kuten myös innovatiivista hakijamarkkinointia. Epävarmaa oli, miten tämä kaikki lopulta toimisi ja onnistuisi.

– Tajusimme nopeasti, että meidän on tehtävä asioita täysin eri tavalla kuin ennen. Kyseessä oli jotain todella ainutlaatuista, ei ainoastaan ajatellen koko suomalaista autonrakennusteollisuutta, vaan koko Suomen vientiteollisuutta ja kansantaloutta. Emme halunneet antaa itsellemme mahdollisuutta epäonnistua, Koskela kertoo.

Koskelan mukaan Baronalla oli jo tuolloin valtakunnallinen toimisto- ja rekrytointiverkosto, jonka perusteella tiedettiin ja tunnettiin eri kaupunkien työmarkkinat. Elettiin nousukautta ja Suomea vaivasi työvoimapula.

Valmiita tekijöitä ei ollut jonoksi asti. 

Teknologia valjastettiin heti käyttöön

Baronan teollisuustoimialojen ja alueliiketoiminnan johtaja Vesa Karjalahti ei unohda koskaan aikaa, jonka vietti Autotehtaan Sankareiden parissa. Sekä uhat että mahdollisuudet olivat omaa luokkaansa.

– Ymmärsimme, että rekrytointia on tehtävä ennakkoluulottomasti, ja iso kiitos tästä kuuluu asiakkaalle, joka myös palkkasi ihmisiä monipuolisesti ikään, osaamiseen, kansallisuuteen tai muuhun taustaan katsomatta, Karjalahti avaa.

Hänen mukaansa keinovalikoiman käytössä ja soveltamisessa oltiin edelläkävijöitä. Baronan erityisesti massarekrytointeihin kehittämä rekrytointijärjestelmä Jelpp osoitti ylivertaisen toimivuutensa. Sen lisäksi projektia varten kehitettiin muita teknologiaratkaisuja Baronan digiyksikön toimesta, jotka helpottivat mm. työntekijöiden aloituskäytäntöjen skaalausta.

Kaiken tämän ohella siirryttiin muutamien kymmenien henkilöiden kuukausitason rekrytointivolyymeistä yli sadan työntekijän aloituksiin viikkotasolla, joten sekä työkalut että tekeminen oli muutettava vastaamaan tätä tarvetta.

– Rekrytointipäätösten tekoon liittyvien työtapojen ja uusien työntekijöiden on-boarding-prosessien kehittäminen yhdessä asiakkaan kanssa oli todella iso muutos kaikille. Kun uusien työntekijöiden tarpeen määrä sekä aikataulu selvisi, oli välittömästi tunnistettava prosessin pullonkaulat ja kehitettävä niihin ratkaisut, projektin ylösajossa mukana ollut Barona teollisuuden operatiivinen johtaja Markku Vihma muistelee.

Vihma kertoo, miten kaikissa työvaiheissa, joissa se oli mahdollista, siirryttiin paperittomaan tekemiseen. Muutos ajettiin sisään todella nopeasti, mikä vaikutti luonnollisesti moniin työtapoihin. Muutokset otettiin kuitenkin hyvin vastaan, vaikka ne eivät varmasti aina tuntuneet niin mukavilta – asenne, joka kuvaa Vihman mielestä hyvin Baronan kulttuuria.

– Kuten kaikissa projekteissa, näissä muutoksissa ei olisi onnistuttu, mikäli asiakas ei olisi myös ollut 100 % valmis tekemään kaiken, mitä tarvittiin maaliin pääsemiseksi, Vihma muistuttaa.

Autotehtaan sankarit oli ilmiö jo syntyessään

Myös rekrymarkkinoinnissa oltiin luovia. Toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen kutsui apuun Suunnittelutoimisto Kuudennen, ja toimitusjohtaja Jari Danielsson muistelee, miten asiakkaalle luotiin päivissä konsepti, jonka esittelykuvissa loisti Mercedes-Benz ja sen ylpeä tekijä:

– Isoin oivallus oli luoda konsepti, joka puhuttelee Valmet Automotiven nykyistä ja tulevaa henkilökuntaa perinteistä työpaikka-ajattelua vahvemmin. Kuinka se tunne, kun lähtee vieraalle paikkakunnalle opiskelemaan ja pääsee osaksi aivan uutta ja merkityksellistä yhteisöä voitaisiin viedä työelämään.

– Autotehtaan Sankarit ei ollut perinteinen rekrykampanja vaan keino nostaa itse tekijät eturiviin – tuohon porukkaan minäkin haluan kuulua.

– Konseptin toteutus vaati vahvaa sitoutumista sekä Valmet Automotiven että Baronan tiimeiltä, koska sen piti näkyä myös uudenlaisina käytännön tekoina, ei pelkkänä irrallisena kommunikaationa. Rohkea ja onnistunut päätös molemmilta.

Lisäksi Vehon kanssa aloitettiin yhteinen rekryrekkakiertue ja työnhakijoille tarjottiin kainostelematta avaimet käteen -pakettia, joka sisälsi mahdollisen työpaikan lisäksi apua niin asunnon hankintaan, harrastusten löytämiseen kuin muun perheen sopeuttamiseen paikkakunnalle. 

Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmasen mukaan kaikkeen edellämainittuun tarvittiin vahvaa yhteispeliä myös Ely-keskusten ja TE-toimistojen kanssa, jotka omalta osaltaan auttoivat työvoiman hankinnassa ja kouluttamisessa. 

– Autotehtaan Sankarit loi monellakin tapaa uudenlaista tulevaisuutta: se avasi nykyaikaisen tehdastyön arkea, toi esiin kohtaanto-ongelman yhteiskunnalliset haasteet, yhdisti yksityisen ja julkisen puolen toimijat ja näytti, miten 
eri toimijoiden vahvuuksia fiksusti hyödyntämällä näinkin valtava hanke on mahdollista viedä aikataulussa maaliin asiakkaan toivomalla tavalla, Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen sanoo.

Barona haluaa kiittää kaikkia projektissa mukana olleita. Erityiskiitokset menevät Valmet Automotiven henkilöstöjohtaja Tomi Salolle ja koko projektin lähes 30-henkiselle Baronan rekrytiimille, joka venyi uskomattomiin suorituksiin monesti kovan paineen alla. Ilman ihmisiä, yhteishenkeä ja sitoutumisen tasoa satumaisesta tarinasta ei olisi ehkä tullut totta.

Barona toimi Valmet Automotiven Uudenkaupungin Autotehtaan rekrytointikumppanina vuosina 2016–2019. VA:n rekrytointihanke sai paljon julkisuutta ja Yle toteutti työntekijöistä kertovan dokumenttisarjan ”Tehtaan sankarit - Onnea etsimässä”