Tällaisia hakijoita rekrytointiin tähtäävät koulutukset houkuttelevat

Maria Mäenpää 20.3.2023

Kaksi naista keskustelee hymyillen kannettavan tietokoneen edessä.

Tuskailetko, että avoimiin työpaikkailmoituksiin tulee entistä vähemmän hakemuksia tai hakijoiden profiilit eivät vastaa työn vaatimuksia? Tiesithän, että voit saada moninkertaisesti hakijoita samaan rooliin, kun avaat haun, johon on yhdistetty työpaikan lisäksi alan koulutusta tai ammatillinen tutkinto? Eikä mitä tahansa hakijoita vaan motivoituneita ja osaavia.

– Avoimiin työpaikkoihin hakee tietyntyyppisessä elämän- ja uratilanteessa olevat ihmiset. Kun tarjolle tuleekin työpaikka, johon on yhdistetty mahdollisuus kasvattaa osaamista koulutuksen muodossa työn ohessa, aktivoituvat erilaiset hakijat, kertoo Ari Lähteenmäki, Baronan koulutuspalveluiden johtaja.

Koulutuksiin yhdistetyt hakuilmoitukset saavatkin keskimäärin kolminkertaisen määrän hakijoita verrattuna perinteisiin työpaikkailmoituksiin.*

– Hakemisen kynnys madaltuu, kun heti alussa on selvää, että nyt ei odoteta valmiita tekijöitä. Sellaisetkin, jotka ovat harkinneet, mutta eivät syystä tai toisesta ole uskaltaneet, intoutuvat jättämään hakemuksen, jatkaa Lähteenmäki.

Tässä artikkelissa vastaamme kahteen asiakkaidemme yleisimpään kysymykseen, joka koskee rekrytointiin tähtäävien koulutusten hakijoita: Keitä he ovat? Ja mistä heidät löydämme?

Rekrytointiin tähtäävien koulutusten hakijat – tällaisia he ovat

Millaisia hakijoita saat tarjoamalla työpaikan lisäksi hakijoille koulutuksen, joka kasvattaa osaamista ja tähtää laajimmillaan jopa viralliseen ammatilliseen tutkintoon? Miten nämä eroavat perinteiseen työpaikkaan hakevista?

Koulutuksen ja työpaikan yhdistelmiine hakevien ryhmät: Uutta uramahdollisuutta etsivät, alanvaihtajat ja erikoistujat, Suomeen muuttaneet sekä työelämän kokeneet tekijät

1. Motivoituneita ja kehittymisen mahdollisuuksia etsiviä

Jos on valmis opiskelemaan, on väistämättä valmis kehittymään. Koulutusten kautta töihin rekrytoituvat ovat keskimääräistä motivoituneempia juuri uuden oppimiseen ja ovat valmiita sitoutumaan työhön ja työnantajaan koulutuksen ajaksi. Tulokset puhuvat myös sen puolesta, että koulutukset sitouttavat työnantajaan pitkäkestoisesti.

Asiakkaidemme kokemuksen mukaan koulutuksen kautta tulevat tuovat mukanaan draivia myös ympäröivään työyhteisöön omalla asenteellaan. Koulutusosioista voi poikia ihan uudenlaista tekemistä työhön ja työpaikalle – hyvä leviää kollegoillekin.

2. Alanvaihtajia ja omalla alallaan erikoistuvia

Miten ottaa ensimmäinen askel uuteen ammattiin? Tai seuraava askel vaativampaan rooliin tai erikoisosaajaksi? Ei se helppoa olekaan, mutta rekrytointiin tähtäävä koulutus on monelle uraloikkaa toivovalle odotettu mahdollisuus.

Työnantajana pääset herättämään työmarkkinassa mielenkiinnon ja houkuttelemaan myös jo työssä olevia, jotka etsivät uutta mahdollisuutta. Moni oppisopimuksen kautta tulleista siirtyy alan sisällä erityyppisistä tehtävistä tai toiselta alalta – näin aiemmin ”tyhjästä” työmarkkinasta kumpuaakin uudenlaisen yhdistelmän kautta hyviä hakijoita ja työntekijöitä.

3. Kokeneita, työelämää jo nähneitä

Kouluttautuminen ja tutkinnon suorittaminen mielletään tyypillisesti nuorten hommaksi, mutta esimerkiksi Baronan kautta toteutetuissa oppisopimuskoulutuksella järjestettävissä hauissa korostuu 28–35-vuotiaiden osuus, ja myös tätä vanhempia hakijoita on runsaasti.

Esimerkiksi kolmen asiakasyrityksen verkostolle oppisopimuksella toteutettavaan sähköautomaatioasentajan hakuun saatiin yhteensä lähes 350 hakemusta, joista 45 % oli 28–35-vuotiaita ja 95 %:lla oli aiempi tutkinto alla. Hakijoista 93 % oli parhaillaan työelämässä.

Mahdollisuuteen tarttuvat siis hanakasti jo useamman vuoden työelämässä olleet. Tässä iässä nimittäin uraloikka ei välttämättä ole helppoa: perhearki on pyöritettävä ja laskut maksettava, eikä ruuhkavuosien keskellä ole aikaakaan työskennellä päivin ja opiskella iltaisin.

Silloin houkuttelee mahdollisuus saada työpaikka ja koulutus, jopa kokonainen ammatillinen tutkinto, samassa paketissa. Oppisopimuskoulutus tarkoittaa myös aina työsuhdetta, eli palkka tuo koulutuksen alusta saakka vakautta arkeen.

Tämän ikäisillä tekijöillä on jo kokemusta työelämästä ja töissä tarvittavat metataidot hankittuna. Sopeutuminen työhön käy niiltä osin nopeasti, vaikka sitten uuteen rooliin tai alaan täytyykin perehtyä.

Oppisopimuskoulutuksen kautta rekrytoidut voivat hyödyntää alaa vaihtaessaan aiempaa työelämäkokemustaan ja osaamistaan. Esimerkiksi asiakaspalvelutaidot, lähijohtajan toimiminen tai vaikkapa käsillä tekemisen taito kulkevat mukana aiemmasta uuteen.

4. Suomeen jo muuttaneita työmahdollisuuksia etsiviä

Työpaikkaan yhdistetty koulutus tuo työllistymisväylän myös monille Suomeen muuttaneille ja sellaisille, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään. Kokemuksemme mukaan monella ulkomaalaistaustaisella oppisopimuskoulutukseen hakeutuvalla on ammatti tai koulutus kotimaastaaan tai lähtömaasta, mutta Suomessa työllistyminen on silti haastavaa.

Esimerkiksi englanninkieliset työpaikka + oppisopimuskoulutus -yhdistelmät ovat houkutelleet jopa satoja Suomessa jo asuvia jättämään hakemuksensa avoimiin rooleihin. Tarjolla on joskus täysin valmiita alan ammattilaisia, jotka vain eivät vielä ole löytäneet keinoa työllistyä.

Eli jos kielitaito vain riittää opiskeluun ja työntekoon, tai jos sekä koulutus että työ sujuvat ilman suomen kielen taitoa, on väylä houkutteleva! Parhaimmillaan ammatillisen oppimisen rinnalla myös kielitaito kehittyy ja kulttuuriin sopeutuminen syvenee.

Opas rekrytointiin tähtääviin koulutuksiin yrityksille. Lataa klikkaamalla

Miten juuri oikeat hakijat löydetään ja innostetaan?

Mistä sitten löydämme juuri oikeanlaiset hakijat ja miten saamme heidät hakemaan? Siihen on vastauksena ammattitaitoinen rekrytointimarkkinointi, joka ensinnäkin tavoittaa oikeat ihmiset, toiseksi informoi ja innostaa.

– Olemme toteuttaneet asiakkaillemme kymmeniä rekrytointikampanjoita, joissa tarjolla on työpaikan ja koulutuksen yhdistelmä. Näistä on kertynyt vankka kokemus siitä, miten digimainontaa tulee kohdentaa ja millaiset viestit herättävät hakijat, kertoo asiakkaiden rekrytointimarkkinoinnin markkinointipäällikkö Anna Lammi Baronalta.

Digimainontaa kohdennetaan monenlaisin kriteerein. Mainoskampanjaa näytetään tehtävään ja hakijaprofiiliin soveltuville tietyllä maantieteellisellä alueella. Koulutukseen sidottuja työpaikkailmoituksia näytetään erityisesti sellaisille, joita kiinnostaa alanvaihto, kouluttautuminen ja elämänmuutokset. Mainontaa voidaan tehdä myös vaikkapa englanniksi ja kohdentaa sellaisille, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään.

Hakijamäärät yllättävät positiivisesti kerta toisensa perään. Esimerkiksi hakuihin, joissa tarjotaan työpaikka ja tutkinto oppisopimuskoulutuksella, hakee keskimäärin 250 henkilöä.

Kun potentiaalinen hakija innostuu työstä ja työnantajasta, alkaa herätä kysymyksiä, mitä tällainen koulutuksen ja työpaikan yhdistelmä tarkoittaa. Siksi viestinnässä keskitytään avaamaan selkeästi, mitä paketti tarjoaa ja toisaalta mitä se vaatii rekrytoiduilta. Mitä tapahtuu koulutuksen aikana ja mitä sen jälkeen ja ennen kaikkea, miksi kannattaa lähteä mukaan.

– Oppisopimuskoulutuksiin ja muihinkin aikuiskoulutuksen muotoihin liittyy yleensä mielikuva byrokratiasta ja käytännön asioiden monimutkaisuudesta. Me olemme tulkkeina hakijoiden ja järjestelmän välillä jo hakuvaiheessa ja toki läpi koko prosessin. Haluamme keskittyä hyötyihin ja innostaa tutustumaan mahdollisuuteen, Lammi kertoo.

* Koulutus + rekrytointi -yhdistelmänä avattu työpaikka saa keskimäärin 3,1-kertaisesti hakijoita tavalliseen työpaikkailmoitukseen verrattuna, kun molemmissa on käytössä rekrytointikampanja. Tulos perustuu Baronan vuonna 2022 toteuttamiin rekrytointia tukeviin mainoskampanjoihin.

Erotinviiva

Haluatko kuulla käytännön toteutuksista?

Yhteisen pöydän ääressä keskustelevat rekrytointiin tähtäävien koulutusten asiantuntijat Baronalta ja Northstar Talentilta sekä asiakkaamme OP Financial Group, joka on hyödyntänyt IT-alan erityisosaajia etsiessään kouluttamista. Kuuntele, mitä he kertovat prosessista, yrityksen roolista, hyödyistä ja tuloksista. ⬇

Jos osaajia ei löydy, kouluta – lue miten se onnistuu

Lue koulutuksista »

Haasteita rekrytoinnissa?
Haasteita rekrytoinnissa?Oppisopimuskoulutus ja muut rekrytointiin yhdistetyt koulutukset ovat hyvä ratkaisu yritykselle, joka etsii omien tarpeidensa mukaisia osaajia.Tutustu ratkaisuihin