Case Osuuskauppa Arina: Työkykyjohtamisen etulinjassa

Case Osuuskauppa Arina: Työkykyjohtamisen etulinjassa

  1. Haaste

    Osuuskauppa Arinan henkilöstöhallinnossa on mietitty ratkaisua yli 3 000 työntekijän työkyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen. Erilaisia palveluntuottajia on paljon, mutta kokonaisuuden ymmärtäminen ja palvelun laatu on ollut vaihtelevaa. Toiveissa oli keskittää toiminta yhdelle luotettavalle kumppanille.

  2. Ratkaisu

    Osuuskauppa Arina otti vuonna 2017 käyttöön Ilmarisen ja Baronan työkykypalveluiden yhdessä konseptoiman ja tuottaman Sopiva työ -palvelun. Palvelun tavoitteena on ennaltaehkäistä ihmisten henkisiä ja fyysisiä työkyvyttömyysriskejä ja auttaa haastavassa tilanteessa olevaa työntekijää pääsemään hänelle sopivampaan työhön – usein kokonaan uudelle alalle.

Miten työnantaja voisi auttaa työntekijöitä, joiden työkyky ei enää syystä tai toisesta sovi heidän nykyiseen työtehtäväänsä? Tätä on pohdittu osuuskauppa Arinassa pitkään, ja lopulta toimiva ratkaisu löytyi Sopiva työ -palvelusta. Tuloksena jo 40 ihmistä on onnellisesti löytänyt uudelle alalle, heille fyysisesti tai henkisesti soveltuvampaan työhön.

Osuuskauppa Arina on tuottanut palveluita ja hyötyjä pohjoissuomalaisille omistajille jo vuodesta 1917. Arinalaiset tarjoavat market- ja ABC-kaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluja lähes 200 toimipaikassa eri puolilla Pohjois-Suomea.

Arinassa työ on mielekästä, mutta myös fyysisesti vaativaa. Tuki- ja liikuntaelinvaivoja ilmenee säännöllisesti, eikä mielenterveyden haasteiltakaan ole voitu välttyä.

Henkilöstöhallinnossa on mietitty ratkaisua yli 3 000 työntekijän työkyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen. Erilaisia palveluntuottajia on paljon, mutta kokonaisuuden ymmärtäminen ja palvelun laatu on ollut vaihtelevaa. Toiveissa oli keskittää toiminta yhdelle luotettavalle kumppanille.

– Sairauspoissaolot kuormittavat työntekijän lisäksi myös koko työryhmää. Erityisesti pienemmille paikkakunnille sijaisten löytäminen on vaikeaa, Osuuskauppa Arinan työhyvinvointiasiantuntija Piia Törmä kertoo.

Ennakointi on kaiken A ja O

Osuuskauppa Arina otti vuonna 2017 käyttöön Ilmarisen ja Baronan yhdessä konseptoiman ja tuottaman Sopiva työ -palvelun. Palvelun tavoitteena on ennaltaehkäistä ihmisten henkisiä ja fyysisiä työkyvyttömyysriskejä ja auttaa haastavassa tilanteessa olevaa työntekijää pääsemään hänelle sopivampaan työhön – usein kokonaan uudelle alalle.

Työkykyhaasteita on monenlaisia. Fyysinen työ voi osoittautua liian raskaaksi, keho tai mieli voi pettää tai työntekijä voi menettää motivaationsa. Ongelmat havaitaan yleensä esihenkilön tai työterveyshuollon kanssa.

– Meillä on todella vähän fyysisesti kevyttä työtä tai toimistotyötä. Erilaisten vaihtoehtojen kartoittaminen on tärkeää, mutta täällä osuuskaupan HR:ssä emme tunne niin hyvin Arinan ulkopuolisia vaihtoehtoja, joten siihen haettiin ammattitaitoista kumppania, Törmä toteaa.

Vakavampien vaivojen tai pitkien poissaolojen ennaltaehkäisy on kaikkein tärkeintä. Arinassa esihenkilöitä koulutetaan varhaiseen tukeen ja keskustelemaan siitä, että onko nykyinen työtehtävä enää työkyvylle sopiva. Sopiva työ -palvelun kautta työntekijöitä voidaan myös motivoida katsomaan muita työelämän mahdollisuuksia avoimemmin.

– On selvää, että työkykyongelmat eivät ratkea itsestään. Niistä keskusteleminen jo varhaisessa vaiheessa on tärkeää.

Myös Arinalle nimetty Ilmarisen kuntoutusasiantuntija Samuel Ailio korostaa avoimen keskustelun merkitystä varhaisessa vaiheessa, jotta työntekijällä olisi jo palveluun tullessa motivaatio edetä uudelle terveydentilalle sopivalle uralle.

– On hyvä käydä avointa keskustelua muista työuran mahdollisuuksista, kun ensimmäisiä selkeitä työkyvyn haasteita alkaa ilmetä. Sopiva työ -palvelussa tavoitteena on edetä onnistuneen työhön paluun ja terveydentilalle sopivan työnkuvan suunnittelussa tehokkaasti, joten ennakoivan vaiheen merkitys korostuu hyvän lopputuloksen takaamiseksi, kommentoi Ailio.

”Baronan työuravalmentaja Antti ymmärtää meidän työn haasteet ja mahdollisuudet hyvin. Yhteydenpito on vaivatonta, kun on tuttu ihminen, kenen kanssa pohtia vaihtoehtoja.”
Piia Törmä, työhyvinvointiasiantuntija, Osuuskauppa Arina
Piia Törmä, työhyvinvointiasiantuntija, Osuuskauppa Arina

Sopivampaa työtä ja vähemmän poissaoloja 

Osuuskauppa Arina on saavuttanut hyviä inhimillisiä tuloksia Sopiva työ -palvelun kautta.

Palvelun avulla on toteutettu 40 onnistunutta yksilövalmennusta, joissa työntekijän työkyvyttömyys on voitu välttää ja työelämä saatu jatkumaan mielekkäällä tavalla.

– Mitä nopeammin ja tehokkaammin pääsee sopivampaan työhön, niin onhan se kaikkien osapuolien kannalta paras ratkaisu. Työntekijä saa kestävän työpaikan ja toimeentulon.

Osuuskaupan työntekijöistä suuri osa on suhtautunut hyvin positiivisesti palvelun kautta saatuun tukeen. Toisten kanssa tie on pidempi varsinkin silloin, jos henkilö itse ei ole tunnistanut haastetta tai heti valmis astumaan uudelle polulle. Arinassa on pitkiä työuria, jolloin työpaikan vaihtaminen voi olla kova paikka.

Vaikeissakin tilanteissa helpottaa, kun on luotettava kumppani aina tavoitettavissa. Osuuskauppa Arinan pääkontakti on ollut alusta lähtien Baronan työuravalmentaja Antti Filppula.

Lue miten työkykyä johdetaan
Lue miten työkykyä johdetaanVoimmeko olla avuksi kuten Arinalle? Lue lisää työkykyjohtamisen palveluistamme.Lue lisää