Case Huutokaupat.com: Tiimi rakentui Baronan avulla

Case Huutokaupat.com: Tiimi rakentui Baronan avulla

  1. Haaste

    Huutokaupat.com tarjoaa verkkoalustan ilmoittajille ja ostajille monenlaisen arvotavaran, kuten ajoneuvojen, työkoneiden ja asuntojen, kaupankäyntiin. Sivuston kautta vaihtaa omistajaa reippaasti yli 200 000 kohdetta vuosittain. Siksi myös yrityksen asiakaspalvelutiimin piti olla tehtäviensä tasalla.

  2. Ratkaisu

    Baronan ja Huutokaupat.comin yhteistyö käynnistyi kesällä 2018. Alkuun Barona auttoi asiakaspalvelutiimin rakentamisessa ja myöhemmin yhteistyö laajentui suorarekrytointien puolelle. Asiakaspalvelutiimiin palkatuista osa työllistynyt määräaikaisuuden jälkeen suoraan yritykseen, ja osa on myös siirtynyt Huutokaupat.comin sisällä muihin tehtäviin.

”Meidän ei ole tarvinnut muuttaa omia suunnitelmia tai aikatauluja, kun oikeat ihmiset ovat rekrytoitu tänne Baronan puolelta ajallaan.”
Pirjo Pykäläinen, asiakaspalvelujohtaja, Huutokaupat.com
Pirjo Pykäläinen, asiakaspalvelujohtaja, Huutokaupat.com

Baronan ja Huutokaupat.comin yhteistyö käynnistyi kesällä 2018. Alkuun Barona auttoi asiakaspalvelutiimin rakentamisessa ja myöhemmin yhteistyö laajentui suorarekrytointien puolelle. Haastattelimme Huutokaupat.comin asiakaspalvelujohtajaa Pirjo Pykäläistä yhteistyön alkuvaiheista sekä siitä syntyneistä kokemuksista.

Huutokaupat.com tarjoaa verkkoalustan ilmoittajille ja ostajille monenlaisen arvotavaran, kuten ajoneuvojen, työkoneiden ja asuntojen, kaupankäyntiin. Sivuston kautta vaihtaa omistajaa reippaasti yli 200 000 kohdetta vuosittain. Huutokaupat.com toimii suurimmassa osassa sivuston kautta käytävistä kaupoista kaupan osapuolena, joka tarkoittaa, että Huutokaupat.com ostaa kohteen ensin ilmoittajalta ja myy sen sitten omissa nimissään ostajalle. Toimintatapa takaa turvallisen ja luotettavan kauppapaikan kaikille huutokaupan osapuolille.

Barona auttoi rakentamaan asiakaspalvelutiimin

Baronan myynnin ja kaupan toimialan ensimmäisenä tehtävänä oli auttaa yritystä rakentamaan oma asiakaspalvelutiimi. Rekrytointikonsultti Julia Harjula tarttui tähän kiinnostavaan haasteeseen ja huomasi heti hakujen käynnistyttyä, että huutokaupat.com työnantajana kiinnosti työnhakijoita.

Kesällä 2018 aloitti kolme ensimmäistä baronalaista huutokaupat.com:in palveluksessa. Seuraavat kaksi uutta saapuivat helmikuussa 2019. Jatkuvan henkilöstövuokrauksen ja suorarekrytointien kautta Huutokaupat.com on saanut Baronan myynnin ja kaupan toimialalta työntekijöitä niin myynnin kuin asiakaspalvelun pariin.

Yhteistyön alussa osapuolet muodostivat yhteisen kuvan haettavasta työntekijästä, joiden pohjalta Barona pystyi käynnistämään rekrytoinnit. Yhtenä toivomuksena oli löytää työntekijöitä, joilla olisi valmiiksi jotain kosketuspintaa asiakaspalveluun. Osaamisen lisäksi tärkeä tekijä on alusta saakka ollut työnhakijoiden sopivuus Huutokaupat.com:in aiemmin valittuun tiimiin. Asiakaspalvelujohtaja Pirjo Pykäläinen luonnehtiikin tiimiä pilke silmäkulmassa “sekoboltsiksi”.

Työ ei sovi vastuunsiirtäjille

Baronan myynti ja kauppa on pääosin auttanut asiakaspalvelutiimin rekrytoinnissa. Asiakaspalvelutiimiin palkatuista osa työllistynyt määräaikaisuuden jälkeen suoraan yritykseen ja osa on myös siirtynyt Huutokaupat.comin sisällä muihin tehtäviin.  Asiakaspalvelijan työ ei sovi vastuun siirtäjille, vaan aspalaisen tulee olla sellainen tyyppi, joka hoitaa oman tonttinsa ja pystyy viemään homman kuin homman itsenäisesti maaliin. Työn vastuullisuudesta kertoo myös se, että  muissa toiminnoissa kuunnellaan herkällä korvalla asiakaspalvelijoiden tuomia kehitysideoita. Parhaat niistä viedään matalalla kynnyksellä tuotantoon.

Huutokaupat.com on kuin ohjelmistoyritys, missä toimintaa kehitetään kokoajan ilmoittaja ja ostaja keskiössä. Asiakaspalvelun kannalta maanantai ja tiistai ovat superhektisiä päiviä, ja silloin työntekijät pääsevätkin erityisesti loistamaan, tuottaessaan asiakkaille mahtavia palvelukokemuksia kaiken kiireenkin keskellä. Näiden töiden lisäksi toimistolla tehdään mm. kiertävää rekisteröintivuoroa, joka tarkoittaa myytävien autojen rekisteröintiä lopulliselle ostajalle.

Huutokaupat.com:in arjessa hoidetaan viikkotasolla reilut 1300 asiakaspalvelukohtaamisia puhelimessa, chatissa ja sähköpostissa, lisäksi asiakkaisiin päin ollaan yhteydessä niin sanotuilla asiakassuhteen hoitosoitoilla parisen sataa kertaa viikossa. Kiireen keskellä yrityksessä halutaan panostaa kuitenkin siihen, että töissä on kivaa. Johdon puolella on ymmärretty myös se, että uupuminen alkaa näkyä välittömästi työntekijöiden motivaatiossa ja tätä tilannetta kohti kukaan ei halua mennä.

Yhteisymmärrys Baronan kanssa

Yhteistyössä on säilynyt hyvin samat toimihenkilöt. Niin Baronalle kuin Huutokaupat.comin väelle on syntynyt yhteinen näkemys siitä, millaisia työntekijöitä jatkossakin rekrytoidaan. Pohja työlle on luotu yhteistyön alusta, mutta aktiivinen viestiminen auttaa uusien asioiden hoidossa. Pirjo Pykäläisen mukaan yhteistyö on toiminut myös sen vuoksi mallikkaasti, että nopeistakin aikatauluista huolimatta oikeat ihmiset ovat aina löytyneet.

– Meidän ei ole tarvinnut muuttaa omia suunnitelmia tai aikatauluja, kun oikeat ihmiset ovat rekrytoitu tänne Baronan puolelta ajallaan.

Barona on pystynyt yhteistyössä hyödyntämään omaa vahvaa toimiala osaamista ja tuntemusta aina asiakaspalvelusta myyntiin. Pirjon mukaan heidän omassa liiketoiminnassa asiakkaan hermolle pääseminen on avainasia. Asiakaspalvelijat toimivat viestinviejinä ja sitä kautta koko huutokaupat.com palvelua saadaan kehitettyä paremmaksi.

Kasvunäkymät ovatkin valoisat, sillä pian avattavat uudet tilat mahdollistavat lisää uusia työntekijöitä. Pirjon sanoin pääpaino rekrytoinnissa on tällä hetkellä tuotekehityksessä ja devaajien löytämisessä, kun taas asiakaspalvelijoille ja muille toimihenkilöille halutaan varmistaa jatkuvasti uusia urapolkuja. Barona haluaa luonnollisesti olla luotettavana kumppanina Huutokaupat.comin tulevaisuudessa.

Jani Räkköläinen
Jani Räkköläinen
Lue asiakas­palvelun ratkaisuista
Lue asiakas­palvelun ratkaisuistaVoisimmeko olla avuksi kuten Huutokaupat.comille? Lue lisää asiakaspalvelun ratkaisuista.Lue lisää