Barona työurahuolto

Työurahuolto

Barona tarjoaa työntekijöillesi asiantuntevaa apua erilaisissa työhön, uraan ja elämään liittyvissä tilanteissa, jotka pitkittyessään saattaisivat estää täysipainoisen työskentelyn. Monipuolisen osaamisen omaavat uravalmentajamme ja Baronan laaja-alainen tuntemus työ- ja koulutusmarkkinoiden mahdollisuuksista auttavat löytämään ratkaisun silloin, kun sitä on itse vaikea tunnistaa. Työurahuollossa ohjaamme urat raiteilleen jopa ennen ensimmäistäkään sairauslomapäivää.

Työurahuolto on matalan kynnyksen palvelu työntekijälle sekä tuloksellinen toimintatapa työnantajalle.

Työurahuolto on toimintamalli, jonka kautta työntekijällä on mahdollisuus käsitellä avoimesti ja rehellisesti työelämän sujuvuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä lähteä hakemaan niihin ratkaisua yhdessä Baronan uravalmentajan kanssa. Työurahuolto käynnistyy työntekijän yksilöllisistä tarpeista ja tilanteista, joka luo pohjan yhteistyössä työnantajan kanssa muodostettavalle etenemissuunnitelmalle. Työntekijän työelämän unelmat, toiveet, tavoitteet ja kyvykkyydet antavat suunnan yhteisen ratkaisun löytymiseen.

Työurahuollossa voidaan ratkoa työura-asiantuntijan johdolla monenlaisia tilanteita, jotka voivat liittyä esimerkiksi:

  • Työssä suoriutumiseen
  • Urasuunnan ja -kehityksen löytämiseen
  • Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen
  • Motivoitumiseen
  • Arvoristiriitoihin
  • Työelämätaitoihin
  • Yhteistyön kehittämiseen esihenkilön ja työntekijän välillä
  • Osaamisen kehittämiseen
  • Jatkuviin lyhyisiin poissaoloihin
Tutustu valmenta­jiin
Tutustu valmenta­jiinApunasi uuden suunnan löytämisessä on joukko työuravalmentajia ja koko Baronan verkosto.Tutustu

Innostu ja inspiroidu

Ota yhteyttä

Dan Puha
Dan Puha
Myyntijohtaja, työkykypalvelut+358 43 824 3434dan.puha@barona.fi