Sales Audit

Sales Audit

Sales Audit antaa suunnan myynnin kehittämiselle

Haluatko konkreettisen vastauksen kysymykseen ”mitä voimme myynnissä tehdä paremmin”?

Sales Audit eli myynnin auditointi auttaa tunnistamaan myynnin vahvuudet ja määrittelemään ne kehityskohteet, jotka tehokkaimmin parantavat myyntiä. Myynnin auditoinnin kokonaisuus rakennetaan aina yrityksesi tavoitteista ja lähtökohdista käsin. Mihin myynnissä on olennaista tarttua juuri nyt? Mitä haluat selvittää?

Sales Audit sopii niin operatiiviseen kuin strategiseen myynnin kehittämiseen

 • Operatiivisessa Sales Auditissa halutaan tyypillisesti vaikuttaa lyhyen ajan myyntitulokseen. Tavoitteena on löytää ne osa-alueet, joita uudistamalla parannetaan esimerkiksi budjettikauden myyntitulosta.

 • Strategisessa Sales Auditissa laaditaan pitkän aikavälin suunnitelma, jossa otetaan huomioon data, sen analyysi ja myynnin järjestelmät.
”Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä siihen, että myynnin auditointeja tekevät Baronalla henkilöt, joilla on pitkä oma kokemus myynnin ja markkinoinnin johtamisesta.”
Alpo Arasmo
Alpo Arasmo

Miksi Barona kumppaniksi Sales Auditiin?

 1. Tekijänä moniammatillinen myynnin asiantuntijatiimi

  Sales Auditin projektitiimi kootaan erikseen jokaista uniikkia asiakkaamme projektia varten. Baronalla on moniammatillinen tiimi, jossa on syvällistä osaamista myynnistä, markkinoinnista, datasta ja sen analysoinnista sekä järjestelmistä. Esimerkiksi muutostilanteissa laajennamme tiimiä mm. psykologilla.

 2. Laaja keinovalikoima

  Myynnin auditoinnin keinot varioivat asiakkaan myynnin kehittämistavoitteiden mukaan.

 3. Havainnoista muutokseen

  Olemme testanneet ja vakiinnuttaneet vuosien aikana konsepteja, joilla tuemme asiakkaidemme myyntijohtoa viemään auditoinnissa havaitut kehitysalueet käytännön muutokseksi kohti tuloksellisempaa myyntiä.

 4. Myyntivalmennukset vievät uudistuksen käytäntöön

  Barona on kokenut myynnin valmentaja, ja monet myynnin auditoinnit poikivatkin yhdeksi käytännön toimenpiteeksi myynnin johdon, esihenkilöiden ja myyjien valmennukset.

Esimerkkejä Sales Auditeista

Myynnin auditointeja voidaan tehdä lukuisista erilaisista lähtökohdista, ja jokainen toteutettu myyntiauditointi on uniikki kokonaisuus. Tässä esimerkkejä vastikään toteuttamistamme myynnin auditoinneista.

 • Yrityksen operatiivisen myyntitoiminnan kuvaaminen, vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen ja näistä johdetut konkreettiset toimenpidesuositukset
 • Myyntitoiminnan analysointi, toimenpiteiden aloittaminen ennen yrityksen myyntiprosessia
 • Myynnin tilanteen selvittäminen konsernin uudelle toimitusjohtajalle
 • Kolmen vuoden kehityssuunnitelma, jossa huomioidaan myynnin ja markkinoinnin teknologia, AI ja Data-analytiikka analysoitavan yrityksen näkökulmasta
 • Ennen yrityksen myyntiä tapahtuva myynnin nopeiden pikavoittojen hakeminen samalla tai pienemmällä resurssilla
 • Konsernin liiketoiminta-alueiden ristiinmyyntipotentiaalin ja toimenpiteiden määrittäminen
 • Divisioonan myynnin tehokkuuden nostaminen ja mittareiden uusiminen
 • Uudistetun myyntistrategian pohjatyö
 • Myyntitoiminnan analysointi ennen organisaatiomuutosta (johtaminen, roolit, vastuut, kompetenssit, asiakas- ja tuotesuuntauksen muutokset

Myynnin kehittäjät valmiina avuksesi

Juha Martiskainen
Juha Martiskainen
Johtaja, Logistiikka, kauppa, horeca, sosiaali- ja terveysalajuha.martiskainen@barona.fi
Jani Räkköläinen
Jani Räkköläinen
Myynti- ja kasvujohtaja

Hotelli ja ravintola

+358 44 517 1030jani.rakkolainen@barona.fi