Korona ei vielä hiljentänyt rakentamisen ja teollisuuden osaajien ja kesätyöntekijöiden kysyntää Oulun seudulla

Barona 26.5.2020

Oulun suunnalla jo parikymmentä vuotta vaikuttanut Suomen suurin henkilöstöalan yritys Barona hakee tekijöitä mm. rakentamisen ja teollisuuden toimialoille  myös kesätöihin. Syksyn osalta tilanne on vielä auki, mutta pelkästään viime vuonna Oulun alueella yli 500 työntekijää työllistänyt Barona uskoo alueen menestymisen edellytyksiin.

”Toistaiseksi koronakriisi ei ole näkynyt meidän teollisuuden ja rakentamisen tilauskannoissa, vaan liiketoimintamme kasvaa näissä yhä. Jää siis nähtäväksi, onko poikkeustilanteella vaikutusta myös näiden toimialojen työvoimakysyntään”, Oulun ja Kajaanin teollisuus-, kunnossapito- ja logistiikkapalveluista vastaava aluepäällikkö Jyrki Vuori toteaa.  

Tommi Karsikas, joka vastaa Oulun alueen rakennuspuolen liiketoiminnasta, korostaa Baronan kiinnittävän yhdessä asiakkaiden kanssa erityistä huomiota työmaiden turvallisuuteen ja hygieniasääntöjen noudattamiseen. Töitä pyritään tekemään saman työparin kanssa ja etäisyyksistä pidetään huolta muun muassa työmaakoppien määrää lisäämällä. Myös työntekijät ovat ottaneet uudet ohjeistukset hyvin vastaan ja osaksi muuttunutta työarkea.

Seniorikonsultti Anna-Maija Räisäsen mukaan korona on näkynyt myös työnhakijoiden asenteiden muuttumisessa entistä joustavammaksi, sillä moni ottaa nyt mielellään lyhyemmänkin pestin vastaan. Esimerkiksi opiskelijat ovat olleet aktiivisia, kun kesätöitä on ollut tavallista niukemmin tarjolla. 

”Jos on työkokemusta tai alan opintoja takana, saa mitä todennäköisemmin nyt töitä teollisuuden ja rakentamisen puolelta. Hakijoita on riittänyt eri tehtäviin”, Räisänen kommentoi. 

”Olemme myös pystyneet työllistämään kesätöihin sellaisia nuoria, joiden alkuperäinen kesätyöpesti on peruuntunut koronakriisin vuoksi ”, Karsikas lisää.

Tekijöitä tarvitaan myös taajamien ulkopuolelle

Oulun alueella on viime vuosina käynnistetty lukuisia investointihankkeita, jotka ovat luoneet edellytyksiä niin uusien työpaikkojen syntymiselle kuin osaavien tekijöiden työllistämiselle alueella.

Rekrytoinnin näkökulmasta hienoisena haasteena on kuitenkin ollut työpaikkojen sijoittuminen myös keskusta- ja taajama-alueiden ulkopuolelle. Koronan myötä lisääntynyt etätyöskentely ei ole koskenut kaikkia työtehtäviä ja toimialoja samalla tavoin, jolloin työpaikan houkuttelevuuteen ovat vaikuttaneet myös työmatkat ja sijainti.

Aluejohtaja Vesa Kangasniemen mukaan Barona on hakenut yhdessä alueen julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa ratkaisuja alueen kehittämiseen ja työpaikkojen säilymiseen jo ennen poikkeustilannetta.

“Meillä on Baronalla vuosien kokemus työntekijöiden liikkuvuuden esteiden poistamisesta, koskivat ne sitten esim. majoitusta tai siirtymistä paikkakunnalta toiselle. Yritysten kilpailukyvyn ja investointien turvaamiseksi on tärkeää huolehtia työntekijöiden sujuvasta liikkumisesta muualta Suomesta Oulun alueelle sekä alueen sisällä”, Kangasniemi toteaa.

Lisätiedot:

Vesa Kangasniemi, aluejohtaja, Barona
p. 040 830 7649
vesa.kangasniemi@barona.fi