Palvelualojen työmarkkinakatsaus: kysyntä elpyy, työvoiman saatavuus jälleen haasteena

Barona 3.6.2021

Työelämäyhtiö Baronan mukaan koronarajoitusten vähittäinen purkaminen ja elinkeinoelämän selkeä piristyminen näkyy nyt myös palvelualoilla lisääntyvänä työvoimatarpeena. Vaikka palvelualojen työmarkkinoiden toipuminen on moniin muihin aloihin verrattuna varovaista, jo nyt monissa työtehtävissä työvoiman kysyntä ylittää tarjonnan. Kesätyöpaikkoja on yhä auki ympäri Suomen mm. huoltoasemille, pikaruokaravintoloihin ja erilaisiin kesäkohteisiin.

Lyhyen aikavälin ratkaisuina osaajapulaan Baronalla nähdään lomautettujen paluu työmarkkinalle ja pikakoulutukset. Pitkän aikavälin ratkaisuja ovat täydennyskoulutusohjelmat, teknologian vahvempi käyttöönottaminen työn sujuvoittajana sekä kansainvälinen rekrytointi.

– Nyt on työnhakijan kannalta erinomainen hetki arvioida, millaista työtä haluaisi työkseen tehdä ja pohtia avarasti omaa kokemuspohjaa suhteessa tarjolla oleviin työtehtäviin. Ammattilaisista on monilla palvelualoilla jo pulaa eri puolilla Suomea, arvioi Baronalla palvelualojen johtoon 1.8. siirtyvä Anne Issakainen.

Pitkän aikavälin näkymissä on silti yhä epävarmuutta, sillä koronapandemia on vauhdittanut myös monien toimialojen rakennemuutosta. Palvelualoilla kotimaisen päivittäistavara- ja erikoiskaupan verkkokaupan todella voimakas kasvu näkyy logistiikan, verkkomyynnin, asiakaspalvelun sekä tuotekeräilyn kasvavissa työtehtävissä.

RAVINTOLA-ALAN HAASTEENA VETOVOIMA, KAUPAN PUOLELLA PITOVOIMA

Tulevan kesän epävarmuutta ilmenee voimakkaimmin ravintola- ja majoitusalan kesärekrytoinneissa sekä erikoiskaupan myymälätehtävissä. Alan kesätyöpaikat ovat avautuneet tänä vuonna aiempia vuosia selkeästi myöhemmin johtuen alkukevään heikosta koronatilanteesta ja rajoituksista. Työpaikkoja on yhä auki eri puolilla Suomea.

– On ymmärrettävää, että ravintola-alan rajoitusten purkamisen hitaus ja epävarmuus pitkän aikavälin työllisyysnäkymistä heikentävät työvoiman paluuta. Silti maantieteelliset vaihtelut Suomessa ovat rajoitusten osalta jo nyt todella suuria, niillä on suora vaikutus palvelualojen avointen työpaikkojen lukumääriin, Issakainen pohtii.

Koko palvelualan sisäinen työvoimaliikehdintä luo epävarmuutta myös myynnin ja kaupan alaan. Alalla töitä on riittänyt hotelli- ja ravintola-alaan verrattuna selvästi enemmän läpi koronapandemian, ja siten lähtökohdat kesään ovat paremmat. Osaajapulan syvyys ilmenee vasta sitten, kun selviää, kuinka moni myynnin ja kaupan alalle päätynyt myös jää sinne.

– Elämä palaa pikkuhiljaa kaduille, ja siten myös kivijalkakauppoihin tarvitaan kohta tekijöitä. Uskon, että edessä häämöttää hyvin vauhdikas rekrytointisyksy, sillä patoutunutta osaajatarvetta on. Jo nyt kaupan alan työpaikkatarjonta on hurjasti vuodentakaista monipuolisempaa, Issakainen toteaa.

PITKÄJÄNTEISIÄ RATKAISUJA LÖYTYY

Kesäkaudelle työvoimaa etsivillä yrityksillä on nyt kiire. Pikakoulutuksista on apua mm. ravintola-alan akuuttiin tarpeeseen.

– Meillä on kaikki keinot käytössä, jotta pystymme vastaamaan asiakkaidemme työvoimatarpeisiin. Kansainvälinen rekrytointi ei ole kesäkaudelle ratkaisu. Sen sijaan etenkin hotelli- ja ravintola-alalla merkittävässä roolissa juuri nyt ovat olleet kolmen päivän intensiiviset Raflateam-koulutukset, joissa alalle siirtyvä saa perusteet ravintola-alan eri osa-alueista ja pääsee nopeasti töihin kiinni, Issakainen jatkaa.

Loppuvuotta kohti mentäessä keinovalikoima laajenee ulkomaisen työvoiman lisäksi mm. täydennyskoulutusohjelmiin. Esimerkiksi myynnin ja asiakaspalvelualalle Barona on lanseerannut mm. verkossa toteutettavan ja kaikille maksuttoman Asiakaspalvelun Akatemia -kurssikokonaisuuden.

TYÖTÄ ETSIVÄLLÄ VALINNANVARAA

Issakainen uskoo palvelualojen tulevaisuuteen. Suomen hallituksen päätös tavoitella työperäisen maahanmuuton kaksinkertaistamista tulee olemaan ratkaisevassa roolissa palvelualojen tulevaisuutta ajatellen.

Uutta työtä luo monilla eri aloilla voimakkaasti kasvanut verkkokauppa. Esimerkiksi logistiikan eri tehtäviin koulutetaan vielä loppuvuoden aikana 170-200 uutta osaajaa.

– Merkittävä osa kuluttajista, jotka ovat viimeisen vuoden aikana lisänneet verkko-ostojaan, myös jää verkkokaupan pariin. Näin ollen esimerkiksi keräilyssä, online-myynnissä ja logistiikassa töitä tulee riittämään jatkossakin.

Kaikki Baronan avoimet työpaikat löytyvät täältä: https://careers.barona.fi

Haastattelupyynnöt:

Antti Möller, viestintäpäällikkö, Barona
044 5455698
antti.moller@barona.fi