Vain muutos on varmaa – jatkuva oppiminen on tärkein työelämätaito

Vain muutos on varmaa – jatkuva oppiminen on tärkein työelämätaito

Erja Karhinen 6.8.2021

Yksi tärkeimmistä työelämätaidoista on jatkuvan oppimisen taito. Työelämän kiihtynyt muutosvauhti tuo arkeen niin uusia järjestelmiä, ratkaisuja, toimintamalleja kuin myös uusia tapoja tehdä työtä. Kuinka pitää osaamisestaan huolta muuttuvassa ympäristössä? 

Maailma muuttuu, ja työvälineet, teknologiat sekä osaamistarpeet sen mukana. Muutoksen keskellä jatkuva oppiminen on entistä tärkeämpi työelämätaito. Oppiminen ei kuitenkaan ole mikään erillinen asia, minkä voi suorittaa, vaan kyse on koko ajattelutapamme muutoksesta – siitä, miten jatkuva oppiminen on tiivis osa jokapäiväistä työarkeamme.

Oman alan asiantuntijuus ja siinä kehittyminen on iso osa oppimista. Mutta oppiminen ei ole enää pelkästään yhden asian syvällistä omaksumista, vaan sirpaleista – ja tieto kertyy pienemmistä puroista. Oppimista tapahtuu myös niiden asioiden kautta, joista aluksi saattaa ajatella, ettei niillä ole oman työn kannalta merkitystä. 

Pitääkö osata kaikki? Aloita oppiminen kiinnostuksen kohteistasi

Ihmiset motivoituvat itseään kiinnostavista asioista. Syntyy positiivinen kierre: kun asia kiinnostaa, siitä etsii tietoa. Kun tietoa karttuu, haluaa tietää entistä enemmän asiasta. Priorisointi ja itsetuntemus auttavat hahmottamaan, mitkä asiat herättävät halun tietää lisää. Keskity siis itseäsi ja työnkuvaasi eniten hyödyttäviin ja kiinnostaviin asioihin ensin.

Oman oppimistavan selvittäminen auttaa ja helpottaa uuden omaksumista työelämässä. Jotkut oppivat kuuntelemalla, jotkut kirjoista ja jotkut esimerkin kautta. Mieti siis, millainen oppija olet!

Töissä ei kuitenkaan aina saa tehdä mitä itse haluaa tai mikä huvittaa juuri sillä hetkellä. Se ei tarkoita, etteikö työnkuvasta ja oppimiseen käytettävästä ajasta voisi keskustella. Hyvä yritys haluaa aina kehittää työntekijöitään. Ota siis vaikka kehityskeskustelussa esiin se, mikä itseään eniten kiinnostaa ja mihin suuntaan toivoo kehittyvänsä – ja mitä oppimista se saattaa vaatia. 

Pitääkö kokoajan oppia uutta, että pärjää? Muista näkymätön kasvu

Jatkuva oppiminen, muutos ja joustavuuden vaatimus saattavat tuntua uuvuttavilta. Pitääkö siis koko ajan sitten omaksua uutta ja luoda nahkansa vuoden välein työelämässä, että pärjää?  Ei tietenkään. Kukaan ei ole kaikkien alojen superekspertti. Heitä siis turhat paineet täydellisyydestä romukoppaan.  Priorisoinnin lisäksi armollisuus on avain töissä jaksamiseen, sillä suorittamalla palat lopulta loppuun. 

Oppiminen voi olla myös arjen ohella tapahtuvaa näkymätöntä kasvua. Parhaiten opimmekin yleensä toisiltamme. Tiimityössä kaikilla on omat vahvuutensa ja tietotaitonsa. Kollegan kautta oppiminen on todella arvokasta, sillä hiljainen tieto saattaa olla todella hyödyllistä. Yrityksestä ja arjen keskeltä kerätty tieto, sen omaksuminen ja jakaminen kartuttavat omaa ja muiden tietopankkia. Inspiroidu siis kollegoistasi!

Jatkuva oppiminen ei tarkoita uraputkessa riuhtomista

Jatkuva oppiminen ja kehittyminen ei tarkoita sitä, että pitäisi koko ajan olla kärkkymässä vaativampia tehtäviä tai johtajapaikkoja. Moni haluaa kehittyä nimenomaan lineaarisesti ja syventää omaa nykyistä asiantuntemustaan oppimalla siitä mahdollisimman paljon.

Omaa tietouttaan voi syventää vertaismentoroinnin avulla, jonka avulla voi saada valtavasti uutta tietoa ja osaamista. Toinen vaihtoehto saada itselleen uusia taitoja on kokeilla lyhyttä työkiertoa yrityksen sisällä. Työkierto mahdollisuuksien mukaan voi olla myös hyvä tapa saada etäisyyttä ja tuuletusta työtehtäviinsä. Työkierron jälkeen palaaminen omiin tuttuihin tehtäviin tuo myös uutta virtaa. 

Joskus perinteisemmätkin oppimistavat, kuten kurssit, seminaarit ja täydennyskoulutukset ovat erittäin hyödyllisiä. Näissä ympäristöissä saa viimeisintä tietoa alaltaan, kohtaa uusia kollegoita ja kokeneempia tekijöitä. Koulutus myös irrottaa parhaimmillaan työarjesta ja antaa paljon lisäenergiaa ja inspiraatiota. 

Muista nämä:

  • Jatkuva oppiminen on kokonaisvaltainen ajattelutapa.
  • Opi lisää niistä asioista, joista olet kiinnostunut. Positiivinen noidankehä innostaa oppimaan lisää!
  • Armollisuus. Kaikkea ei tarvitse osata. Priorisoi asiat, joista haluat tietää lisää!
  • Mieti, mikä on oppimistapasi. Opitko kuuntelemalla, esimerkin kautta vai kirjoista?
  • Oppiminen tapahtuu kurssien ja seminaarien lisäksi myös työarjessa: kuuntele ja opi kollegoilta, inspiroidu yrityksesi osaajista!
  • Avaa keskustelu omasta suunnasta: kehityskeskustelussa voi kertoa, mitä haluaisi seuraavaksi oppia.

Vinkit antoi Baronan työuravalmentaja ja työnohjaaja Erja Karhinen, joka työssään auttaa ihmisiä uusille urille ja työelämään sekä tukee heitä elämän kriisitilanteissa.  Erityisesti psyykkinen jaksaminen on hänen erityisalaansa.