Myyntityön puolelta palvelupäälliköksi – Ilja rakentaa DNA:lla parasta mahdollista asiakaskokemusta

Laura Helander 18.5.2022

On upeaa nähdä, miten uusi työntekijä kehittyy ja kasvaa ajan kanssa konkariksi. –Ilja

Ilja Lahtinen on viihtynyt DNA:lla reilut kahdeksan vuotta ja edennyt sinä aikana palvelupäällikön tehtäviin. Aiemmin myyntityössä kerrytetylle kokemukselle on ollut käyttöä myös asiakaspalvelun puolella ja työ isossa yrityksessä on opettanut häntä katsomaan kehitystä pitkällä aikavälillä. Iljalle jokainen päivä on uusi näytön paikka ja hän nauttii päästessään rakentamaan erinomaista asiakaskokemusta. 

Nuorena työelämään hypännyt Ilja Lahtinen oli ennättänyt tehdä myyntityötä useiden vuosien ajan ja koki käyneensä sen polun jo läpi. Vaimon saadessa mahdollisuuden aloittaa työt yrittäjänä myös tuolloin myyntiedustajan hommia tehnyt Ilja alkoi pohtia uusia työkuvioita. 

– Asiakaspalvelussa minua kiinnosti päästä näkemään se toinen puoli, jonne olin itse aiemmassa työssäni lukuisia asiakkaita ohjannut, Ilja kertoo.  

Ilja kokee siirtyneensä asiakaspalvelumaailmaan tietynlaisella murroshetkellä, jolloin myynti ja asiakaspalvelu yhdistyivät asiakaskokemukseksi. Ilja oli jo pidempään aavistellut tätä muutosta ja osasi tunnistaa osaamiselleen potentiaalia myös myynnillisten tehtävien ulkopuolella. Muutama hänen operaattorialalla työskennellyt tuttavansa kertoi DNA:n tarjoavan hyvän mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä yhdessä yrityksen kanssa, joten Ilja koki tilaisuutensa tulleen.  

DNA:lla Iljaa vetivät kasvun ja kehittymisen halun ohella puoleensa erityisesti tekemisestä kummunnut rentous ja ihmisläheisyys, jotka matchasivat hänen omiin arvoihinsa. Lisäksi häntä kiinnostivat uuden yrityksen kulttuuri ja siihen sisään pääseminen. Siirtymä DNA:n palveluasiantuntijaksi tuntui siten luontevalta jatkumolta aiemmalle työuralle ja mahdollisuudelta edetä kohti uusia haasteita omien vahvuuksiensa tukemana.  

Joka päivä on uusi näytön paikka 

Ilja työllistyi DNA:lle palveluneuvojaksi alun perin Baronan kautta. Hän kertoo vierastaneensa aluksi Baronaa, sillä aiemmat työsuhteensa hän oli solminut suoraan yritysten kanssa. Iljan mukaan Baronan asiantuntevat rekrytoijat osoittivat kuitenkin heti kättelyssä hänen epäilyksensä turhiksi. 

Ilja kertoo, että rekrytointivaiheesta on tarttunut hänelle positiivinen halu todistaa olevansa luottamuksen arvoinen. Sama asenne kulkee hänen mukanaan työelämässä tänäkin päivänä. Jokainen päivä on hänen mukaansa kirjaimellisesti näytön paikka, joka voi poikia myös jotain tulevaisuuden kannalta merkittävää. DNA:lla hän kokee saavansa sopivasti haasteita ja etenemismahdollisuuksien olevan hyvät. 

– Isossa yrityksessä on toki luonnollisesti paljon ammattitaitoisia ja mahtavia tyyppejä, jotka haluavat saavuttaa asioita. Eteenpäin meneminen ei ole välttämättä aina helppoa, mutta hommien paiskiminen sen eteen kyllä yleensä palkitaan, Ilja muistuttaa. 

Palveluneuvojan työ vei mukanaan 

Ilja oli alun perin ajatellut tekevänsä asiakaspalvelun parissa töitä vuoden verran ja etenevänsä sitten muihin hommiin. Hyvin nopeasti hän huomasi, että kokemuksesta huolimatta asiakaspalveluun liittyvien asioiden oppiminen vaatikin kuviteltua enemmän aikaa. Palveluneuvojan työn imu vei hänet lopulta esihenkilötehtäviin asti ja hän kokee pääsevänsä esihenkilönä jakamaan myös syvempää myynnillistä osaamistaan.  

Iljan nykyinen työ palvelupäällikkönä on pitkälti valmentavaa esihenkilötyötä, jossa työhyvinvointiin liittyvät asiat kulkevat arjessa mukana. Iljan esihenkilövastuulla on 18 henkilöä, joiden työtä hän pääsee ohjaamaan ja tukemaan. Arkeen kuluu lisäksi paljon kehitystyötä ja paikkakuntavastuu oman alueen toiminnasta yhdessä muiden kollegojen kanssa. Helsingissä on käytössä jatkuvan rekrytoinnin malli, jonka kautta omaan tiimiin tulee useampikin uusi tyyppi vuoden aikana. Työhön perehdyttämisessä esihenkilö tekee yhteistyötä valmennustiimin kanssa. 

– Parasta esihenkilötyössä on se klassinen klisee eli ihmisten kanssa toimiminen. On upeaa nähdä, miten uusi työntekijä kehittyy ja kasvaa ajan kanssa konkariksi, Ilja kertoo. 

DNA:lla vietettyjen työvuosien aikana Ilja on havainnut, että palveluneuvojan tehtävänkuva on muuttunut ja monipuolistunut erilaisten järjestelmien ja osa-alueiden lisääntyessä. Asiakas on silti edelleen kaiken tekemisen keskiössä. 

– Meillä on kontaktipolku, jolla haluamme ylittää asiakkaan odotukset. Se on ehdottomasti mahdollisuus erottua. Haluamme, ettei asiakaskokemus ole pelkästään hyvä, vaan erinomainen, Ilja summaa. 

DNA:lla saa olla rohkeasti omanlainen 

Ilja kehottaa DNA:lle asiakaspalvelutyöhön hakeutumaan sellaisia henkilöitä, jotka eivät pelkää haasteita ja ehkä jopa kaipaavat niitä. Palveluneuvojan työ on itsenäistä, mutta isossa yrityksessä tukea voi löytää oman tiimin ohella myös toiselta paikkakunnalta. Ilja kehuu DNA:ta työpaikaksi, jossa jokainen voi rakentaa työtään omien vahvuuksiensa ympärille ja tuo oman panoksensa yhteisöön. 

– Meille sopii töihin reippaasti omanlainen, iloinen ja lannistumaton tyyppi, joka pystyy nostamaan pään pystyyn, vaikka välillä olisikin hankalaa, Ilja sanoo. 

DNA:lla pääsee oppimaan uutta ja tekemään töitä rennossa, mutta hektisessä ympäristössä. Alalla ei tarvitse pyörittää peukaloita, sillä uusia asioita tulee koko ajan opittavaksi ja kehitys on jatkuvaa. Ilja toteaakin, että työtä kohtaan täytyy muistaa säilyttää tietynlainen nöyryys, jotta mahdollisia ylä- ja alamäkiä pystyy ottamaan vastaan.  

– Jos ala yleisesti kiinnostaa, meiltä on hyvä lähteä liikkeelle. Etenemismahdollisuuksia löytyy ja työhön kiinni pääsemisen jälkeen voi rauhassa katsoa, mihin rahkeet riittävät. Meiltä löytyy erilaisia mittareita, joilla mitata omaa työtään ja kilpailla itseään vastaan. En näkisi ketään, joka ei voisi tulla meille töihin. Vahvuuksia löytyy jokaisesta ja erilaisuus on rikkaus! Ilja muistuttaa. 

Tulisitko DNA:lle?
Tulisitko DNA:lle?Lue lisää ja kurkkaa avoimet työpaikat.Lue lisää