Nainen hymyilee

Valmistaudu hyvin työnhakuun ja paranna mahdollisuuksia hakijana

Tiina Lonka 2.8.2020

Meillä jokaisella tulee jossakin vaiheessa eteen työnhakutilanne. Joku hakee ensimmäiseen työpaikkaan, toinen kokee tarvitsevansa uusia haasteita ja kolmannen on ehkä taloudellisista syistä löydettävä työpaikka itselleen. Tämän lisäksi määräaikaiset työsuhteet yleistyvät, joka näkyy ennen kaikkea luovilla aloilla, jossa työelämä pirstaloituu ja työt koostuvat pääasiassa erinäisistä projekteista. Ohessa omat vinkkini, mihin hakijana kiinnittäisin huomiota.

Aloita rauhallisesti ja päättäväisesti

Työnhaku on haastava ja aikaa vievä prosessi, jossa oma aktiivisuus on tärkeässä asemassa. Ennen työnhakua tulee miettiä omia tavoitteita ja tulevaisuuden suunnitelmia sekä tutkailla millaisessa työympäristössä viihtyy parhaiten. On hyvä miettiä myös mahdollisia aikaisempia työnhakuprosesseja ja käydä läpi miten edelliset prosessit sujuivat ja olisiko niistä jotakin opittavaa.

Työhakemuksessa ja CV:ssä on tärkeää tuoda esille omaa persoonaa, osaamista sekä vahvuuksia

Ensimmäisenä olisi hyvä päivittää työhakemus sekä CV. Jokaisella on varmasti ystäviä, aikaisempia kollegoita tai esimiehiä, joille voi lähettää oman hakemuksen ja CV:n ja kysyä vinkkejä ja mielipiteitä niiden muokkaamiseen. Kannattaa myös tutkia internettiä ja ottaa kaikki vinkit vastaan työnhakemiseen liittyen. Mikäli sinulla on työnäytteitä, joista voisit koostaa portfolion digitaalisena tai printtinä, niin suosittelen tekemään sellaisen.

Työhakemuksessa ja CV:ssä on tärkeää tuoda esille omaa persoonaa, osaamista sekä vahvuuksia. Yritykset etsivät usein työpaikkailmoituksissa ”hyviä tyyppejä”. Uskon, että me kaikki olemme loppujen lopulta ”hyviä tyyppejä”, kunhan vain oikea työ ja työnhakija kohtaavat. Tähän vaikuttaa aito kiinnostus ja motivaatio kyseiseen työtehtävään sekä se, että hakija kokee olevansa juuri oikeanlaisessa, vahvuuksiaan korostavassa työssä.

Muista, että hyvällä valmistautumisella parannat omia mahdollisuuksiasi työnhakijana.

Mihin rekrytoijan huomio kiinnittyy työhakemuksessa?

Riippuu hyvin paljon työtehtävästä, mitä rekrytoija etsii lukiessaan työhakemuksia. Esimerkiksi markkinoinnin tai viestinnän työtehtävissä rekrytoija kiinnittää huomiota normaalia enemmän työhakemuksen ja CV:n visuaalisuuteen ja tekstisisältöön.

Mutta muutenkin hakiessa uutta työpaikkaa on tärkeä osata myydä ja markkinoida itseään hyvällä ja mieleenpainuvalla työhakemuksella.

Työhakemus kannattaa kohdistaa juuri kyseiseen haettavaan työtehtävään. Rekrytoija kyllä huomaa onko hakemus tehty juuri kyseiseen työpaikkaan vai onko kyseessä ”yleishakemus”, jota hakija on laittanut moneen työpaikkaan samanaikaisesti. Yksilöidyllä työhakemuksella pystytään tarkemmin vastaamaan työpaikan vaativiin ehdottomiin edellytyksiin tai haettaviin vahvuuksiin. Tarkempi hakemuksen kohdistaminen kertoo myös aidosta motivaatiosta juuri kyseiseen työhön. Hakemuksessa on lisäksi tärkeää, että se ei ole liian pitkä ja siinä saadaan työnantaja vakuutettua omasta osaamisesta ja sopivuudesta kyseiseen työtehtävään. Hakemuksessa kannattaa korostaa olennaisia osaamisia, jotta työnantaja kiinnostuu hakijasta.

Entä CV:ssä?

CV on ansioluettelo, jossa kerrotaan osaamisesta ja työkokemuksesta. CV:n on tärkeää olla kuvallinen, josta löytyy myös omat yhteystiedot. Ansioluettelossa neuvoisin tuomaan esille koulutusta ja työkokemusta, mutta näiden lisäksi siinä voi tuoda esille omat vahvuudet, tietoteknisen osaamisen sekä halutessaan myös oman persoonan. Tekstiosuus kannattaa myös kirjoittaa lyhyesti ja ytimekkäästi, mahdollisesti luettelomaisesti. Tämän lisäksi voit tuoda halutessasi esille harrastuksia ja muita kiinnostuksen kohteita.

Rekrytoija kiinnittää usein huomiota hakemuksen kieliasuun, eli lue hakemuksesi ja CV huolellisesti läpi ennen lähetystä ja korjaa mahdolliset kirjoitusvirheet.

Myös otsikointi kannattaa tehdä selkeästi omalla tai yrityksen nimellä – lähetysmuotona suosittelen PDF-formaattia.

Työnhakija hymyilee
Vinkit työnhakuunMiten töitä haetaan ja miten niitä saadaan? Lue Baronan vinkit työnhakuun.Lue vinkit työnhakuun