Osaamisen muutos markkinoinnissa – data haastaa luovuuden

Jaana Kaarela 11.4.2021

Uutta osaamista tarvitaan, ja se aiheuttaa hämmennystä niin yksilö- kuin yritystasolla.

Harva ala on muuttunut viimeisten vuosien aikana niin paljon kuin markkinointi. Digitaalinen transformaatio on pyyhkinyt kenttää hurrikaanin lailla, ja tuonut mukanaan nipun täysin uusia työnkuvia ja rooleja.  

Vielä reilu kymmenen vuotta sitten ei ollut huutavaa tarvetta hakukoneoptimoinnille tai natiivimainonnalle, sosiaalisen median sisällöntuotannosta tai mainonnasta puhumattakaan. Verkkoliiketoiminnan valtava suosio on ottanut loikan ja digitaalisten ostopolkujen merkitys on luonut aivan uuden markkinan verkkoliiketoiminnan osaamiselle.

Rekrytoinneissa muutos näkyy ammattinimikkeiden ja toimenkuvien jatkuvana uudistumisena: Social Media Community ManagereCommerce Specialist ja Paid Media Specialist ovat kaikki rooleja, joihin ei esim. 10 vuotta sitten vielä rekrytty. Osaamista odotetaan jo vakiona löytyvän analytiikasta ja uusien työkalujen käytöstä ja jatkuva oppiminen seuraaviin työkaluihin on ollut jo pitkään listoilla. Työtehtävän määrittämisessä painopistealueet ovat siirtyneet, datan hyväksi.   

Markkinoinnissa vain muutos on pysyvää

Baronan suuren työelämätutkimuksen mukaan markkinoinnin ja vastaavien luovien alojen työntekijöistä 79 prosenttia kertoo tarvitsevansa uutta osaamista lähivuosina. Tutkimus kertoo myös, että lähes kolmasosa eli 32 prosenttia ei kuitenkaan tiedä, millaisia taitoja heiltä vaaditaan tulevaisuudessa.  

Uutta osaamista tarvitaan, ja se aiheuttaa hämmennystä – niin yksilö- kuin yritystasolla. Tämä on ymmärrettävää, sillä elämme aikaa, jolloin teknologia kehittyy äärimmäisen nopeasti ja kuluttajien kiinnostusta ja käyttäytymistä on vaikea ennustaa.  

Digitaalisaatio on kehittynyt niin nopeasti, että ihminen on jäänyt jalkoihin. Monissa firmoissa on käytössä uusimmat digitaaliset ratkaisut ja hankkeetkin nimetään teknologioiden mukaan. Teknologia vie ihmistä, joka yrittää pysyä mukana uusien työkalujen vauhdissa. Ihmisen oppimiskykyä testataan tänä päivänä enemmän kuin koskaan.  

Ihmisten osaaminen ja toimintatavat eivät ole uudistuneet samalla tahdilla teknologian kanssa ja jatkuvan oppimisen mallit puuttuvat. Tämän seurauksena monilla viestinnän ja markkinoinnin osa-alueilla kärsitään dataan liittyvien osaamisalueiden haasteista, kun taas monista perinteisemmän markkinoinnin ja viestinnän tekijöistä on ylitarjontaa.  

Vahvan markkinoinnin tai viestinnän osaajan voi olla vaikea päästä mukaan jatkuvan oppimisen malliin, jos freelancer ei löydä kanavia, jossa pitää omaa osaamistaan yllä. Koska paras kanava oppia on työ, työssä opitaan uusia työkaluja oman vahvan osaamisen päälle.  

Markkinoinnin osaajat – haastaako data luovuuden?  

Koko yleinen näkemys markkinoinnista on muuttunut, ja tuloksellisen markkinoinnin ja viestinnän toteuttamiseen tarvitaan tänä päivänä erityisosaamista. Aiemmin luova työ on muuttunut teknisemmäksi ja datavetoisemmaksi, ja yksittäisten mainoskampanjoiden sijaan markkinointi onkin yrityksen tärkein asiakaslähtöisyyden ja asiakasymmärryksen tuottaja.  

On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että jos markkinointia seurataan vain välittömän myynnin ja numeerisen datan kautta, mieleenpainuvuus, yrityksen maine, erottuvuus ja brändin kehitys unohtuvat helposti. 

Edelleen on tarvetta myös perinteisemmälle osaamiselle, sillä pelkkä teknologia ei saa ihmisiä liikuttumaan, lumoutumaan ja sitä kautta vakuuttumaan ja ostamaan. Tarinankerronnalle ja viestintätaidoille on siis yhä edelleen paikkansa, mutta digi on lyönyt leimansa myös tähän tekemiseen: markkinointikampanja julkaistaan median etusivun sijaan kaikkikanavaisesti aina metron diginäytöstä display-mainokseen, ja tekstit pitää sovittaa printin sijaan älypuhelimen näyttöön sopivaksi. 

Viimeaikainen paljon puhuttanut esimerkki Keijosta on hyvä esimerkki luovuudesta ja tarinankerronnasta. Keijosta rakennettiin tarina pienpanimosta autotalleineen Itä-Helsingissä, koska sille on edelleen tilaa.  

Data ja oikea osaaminen tuovat merkittävän kilpailuedun 

2020-luvulla tarvitaan sopivassa suhteessa sekä luovaa ajattelua että osaamista työskennellä yhdessä eri teknologioiden kanssa. Varmaa on, että yrityksiltä tarvitaan voimakkaita ja nopeita investointeja uuteen osaamiseen ja ketteryyttä vanhojen toimintatapojen muutokseen.  

Tässä tasapainoilussa oikeanlaisen talentin rekrytoiminen tulee olemaan yksi yritysten isoimmista kilpailueduista, joten markkinoinnin osaamisen päivittämisen kanssa ei kannata jäädä lähtötelineisiin.  

Baronan kautta saat ajan hermolla elävät markkinoinnin osaajat, joissa yhdistyvät strateginen osaaminen, luovat ideat sekä tekninen osaaminen. Osaajapoolistamme tarjoamme kokoaikaiseen, määräaikaiseen tai jatkuvaan tarpeeseen asiansa osaavia digimarkkinoijia, sisällöntuottajia sekä graafikoita nopeasti ja joustavasti. 

Älä anna osaajapulan hidastaa yrityksesi kasvuvauhtia. 

Lataa Opas markkinoinnin rekrytointeihin