Kansa on puhunut – todellisten päätösten aika on nyt

Lassi Määttä 3.4.2023

Toimitusjohtaja Lassi Määttä

Vaalit eivät sisältäneet suuria yllätyksiä. Kolme suurinta ennakoitiin hyvinkin tarkasti ennen vaaleja – järjestys ehkä vaihteli matkan varrella. Voinemme todeta, että kansan ääni tuli kuuluviin: isoimpana odotuksena on talouskasvu ja sen kautta tapahtuva ripeä velkaantumisen taittaminen. Talouden tasapainottamisen tavoitteista ovat kaikki suuret samaa mieltä, mutta keinojen ja aikataulujen osalta näkemykset eroavat. 

Monet ovat ennakoineet vaikeita hallitusneuvotteluja. Kokoomus on asettanut kynnyskysymykseksi hallituskumppaneilleen sitoutumisen kuuden miljardin ohjelmaan. Vaalia edeltävien keskustelujen perusteella näin mittavaan ohjelmaan kuvatulla aikataululla ei kumpikaan, SDP tai Perussuomalaiset, ole sitoutumassa. Toisaalta historiasta tiedetään, että usein hallitusneuvottelujen aikana kulmat hioutuvat, yhteinen ymmärrys lisääntyy ja konsensus löytyy. 

Mikä hallitus onkaan kyseessä, sen tulee lähteä vauhdilla liikkeelle. 

Kasvu ja hyvinvointi rakentuu yksilöistä ja yrityksistä käsin 

Mielestäni on palattava peruskysymysten äärelle. On ymmärrettävä kansakuntamme tilaa eri näkökulmista ja samalla luotava nopeita keinoja työllisyyden parantamiseksi ja työntekijöiden saatavuuden turvaamiseksi. Keinojen ei tarvitse olla monimutkaisia, mutta niitä on vauhditettava oikeansuuntaisilla päätöksillä.

Tarvitsemme merkittäviä rakenteellisia uudistuksia. Pohdittaessa keinovalikoimaa kannattaa päättäjien jatkaa ja syventää keskusteluja yksityisen sektorin kanssa. Moneen kertaan on todettu, että kasvu tapahtuu ja hyvinvointi rakentuu yritysten kasvun ja menestyksen kautta. Poliittinen päätöksenteko ei voi tapahtua tästä irrallaan.  

On poistettava turhat pullonkaulat ja demotivoivat tekijät työllistymisen edeltä, niin nuorten, työttömien kuin ikääntyvien osalta. On pysäytettävä ennenaikaiset eläköitymiset ja tartuttava entistä rohkeammin mielenterveyden haasteisiin. On uudistettava sosiaaliturvaa ja tehtävä työn tekeminen kannattavaksi, myös yrittäminen.

Koulutuksen tulevaisuus ja suomalaisten osaamisen taso on pidettävä korkealla ja yksityinen sektori on otettava voimakkaammin mukaan koulutuspoliittisiin ratkaisuihin. On tarkasteltava aiempaa avoimemmin, kenellä esimerkiksi on tutkintojen kirjoittamisoikeus tulevaisuudessa. 

Työperäiseen maahanmuuttoon on luotava entistä joustavampia, kustannustehokkaampia ja nopeampia toimintamalleja, alasta ja palkkatasosta riippumatta. Mielipide-erot eivät voi toimia tässä määräävinä tekijöinä.

Julkisen sektorin rakennetta on uudistettava ja järjesteltävä niin, että viranomaisen työ on aidosti viranomaisen työtä, eikä niinkään työtä ilman tuottavuusnäkökulmaa. 

Kansa huutaa muutosta. Se on ansainnut päätöksentekijöiltä kykyä ja rohkeutta viedä meitä kestävälle polulle. Tuleva hallitus on isojen, varmasti kipeidenkin kysymysten äärellä. Näiden kysymysten ja päätösten edessä on muistettava vastuullisuus. Vastuullisuus niin yksittäisiä ihmisiä, ihmisryhmiä kuin ympäristöäkin kohtaan.   

Ratkaisu on työ, nyt ja aina. 

Osaajapula ei helpotu itsekseen – ratkaise osaajapula

Ratkaise osaajapula »