Motonetin myymälä

Case Broman Group: Työurahuollosta tukea ennakoivaan työkykyjohtamiseen

  1. Haaste

    Broman Groupilla huomattiin, että työ ja arki toivat työntekijöille eteen erilaisia tilanteita, joissa senhetkinen työ ei enää vastannutkaan työntekijän toiveita, urahaaveita tai työkykyä. Niihin tilanteisiin tarvittiin apua hyvän ratkaisun löytämiseen.

  2. Ratkaisu

    Baronan työurahuollon avulla Broman Groupilla ratkotaan nyt urajumeja ja hyvinvoinnin haasteita, jotta jokainen työntekijä voisi löytää omannäköisen urapolun. Palvelun käyttöönotto on vähentänyt sairauspoissaoloja ja muuttanut asenteita työyhteisössä.

”Voin lämpimästi suositella Baronaa kumppanina, sillä he tuntevat työelämän ja sen haasteet todella hyvin”
Mira Prinz, henkilöstöjohtaja, Broman Group
Mira Prinz, henkilöstöjohtaja, Broman Group

Broman Group on valtakunnallisesti toimiva yritys, joka tunnetaan erityisesti ajoneuvojen varaosa- ja tarvikemyynnistä. HR-asioissa Broman Group tekee laajaa yhteistyötä Baronan kanssa, ja viimeisimpänä yritys on ottanut käyttöönsä työurahuoltopalvelun henkilöstön osaamisen ja motivaation tukemiseksi.

– Broman Group on valtakunnallisesti suuri työllistäjä. Meillä työskentelee tällä hetkellä noin 2 200 ihmistä, mutta henkilöstön määrä vaihtelee sesongin mukaan. HR-asioissa olemme tehneet Baronan kanssa erilaisia yhteistyötä vuosien varrella. He tarjoavat meille henkilöstövuokrausta, työurahuoltoa ja viimeisimpänä myös työyhteisöcoachausta, kuvailee yhtiön henkilöstöjohtajana työskentelevä Mira Prinz.

Baronan työurahuolto on uudenlainen tapa urahaasteiden ratkaisemiseksi. Broman Groupissa tarve palvelulle tuli esiin, kun konsernissa havaittiin, että henkilöstön työkykyhaasteiden juuret olivat usein muissa kuin terveydellisissä tekijöissä.

– Toisinaan työntekijät kasvavat yli omasta positiostaan, tai elämäntilanteen muuttuessa tuleekin tarve toisenlaiselle työlle. Meillä on esimerkkejä työntekijöistä, jotka ovat oireilleet fyysisesti, koska kokivat olevansa jotenkin jumissa omalla urallaan. Käytämme työurahuoltoa auttaakseemme yksilöitä eteenpäin urallaan ja pureutuaksemme juurisyihin työkykyhaasteiden taustalla, Prinz alustaa. 

Työurahuolto auttaa työntekijää löytämään omannäköisen urapolun 

Työurahuollon ansiosta Broman Groupissa tarkastellaan työhyvinvointia entistä kokonaisvaltaisemmin, ja pelkkien oireiden hoitamisen sijaan keskitytään varsinaisiin syihin haasteiden taustalla. Palvelu auttaa myös työntekijöitä löytämään ratkaisuja ja hahmottamaan omat mahdollisuutensa urakehityksessä.

Lataa työkykyjohtamisen muistilista

– Haluamme olla työntekijöille avuksi uran solmukohdissa. Se kuormittaa myös työkavereita ja koko työyhteisöä, jos jollain on haasteita oman työnsä kanssa. Baronan työurahuolto auttaa yksilöä näkemään, mitä kaikkea työelämässä voi tehdä, ja mitä uraan voi kuulua. Se lisää ymmärrystä omista arvoista sekä lähtökohdista ja auttaa kasvamaan ihmisenä, Prinz kuvailee. 

Broman Groupissa työurahuolto on vähentänyt sairauspoissaoloja, minkä lisäksi se on saanut aikaan merkittävän asenteiden muutoksen työyhteisössä. Erityisesti esihenkilöt ovat oppineet ennakoimaan työkyvyn haasteita ja rohkaistuneet keskustelemaan asiasta entistä avoimemmin. 

– Kulttuurin ja asenteiden muutos näkyy meidän arjessa siten, että esihenkilöt uskaltavat rohkeammin avata keskustelua, joka koskee työtä ja sen sujuvuutta. Kaikissa työyhteisöissä kohdataan välillä haasteita, mutta me haluamme aktiivisesti ratkaista niitä. Tavoitetila on, että työntekijöillä olisi hyvä olla ja he tulisivat mielellään töihin, Prinz summaa. 

Matalan kynnyksen HR-palvelut vastaavat moninaisiin tarpeisiin

Työurahuolto suunnitellaan yksilölliset tarpeet huomioiden, vaikka työnantajan näkökulmasta palveluprosessi on aina samanlainen. Broman Groupissa henkilöstö on ottanut työurahuollon positiivisesti vastaan, ja tulevaisuuden tavoitteena on lähteä kokeilemaan työyhteisövalmennusta.

– Parasta yhteistyössä Baronan kanssa on ollut heidän mutkaton ja asiantunteva palvelunsa. Meillä on yksi yhteyshenkilö, jonka kanssa käymme säännöllisesti keskustelua meidän tarpeista sekä ajankohtaisista haasteista. Koen, että Barona on varsin omistautunut yhteistyölle ja he keksivät jatkuvasti uusia ideoita siihen, miten voimme kehittää työyhteisöämme paremmaksi. Seuraavana isompana edistysaskeleena olemme pohtineet työyhteisövalmennusta. Voin lämpimästi suositella Baronaa kumppanina, sillä he tuntevat työelämän ja sen haasteet todella hyvin, Prinz kiittelee.