Henkilöstövuokraus ja työturvallisuus ovat Hartelan ja Baronan yhteistyön keskiössä.

Case Hartela: Yhteistyön keskiössä henkilöstövuokraus ja työturvallisuusasiat

  1. Haaste

    Rakennusalalla toimivan Hartelan oma työntekijäkanta on ajan myötä pienentynyt. Vastatakseen jatkossakin asiakkaiden luomaan kysyntään yritys kaipasi rinnalleen työturvallisuusasioissa valveutunutta kumppania, joka pystyisi tarjoamaan heidän tarpeitaan vastaavia työntekijöitä suunnitelmallisesti ja resurssit huomioon ottaen.

  2. Ratkaisu

    Barona on ollut Hartelalle merkittävä kumppani henkilöstövuokrauksessa, jossa on keskitytty pitkälti avustaviin tehtäviin kuten rakennustyöntekijöihin ja rakennussiivoojiin. Yhteistyö on vuosien varrella laajentunut ja sen tavoitteita ja suuntaviivoja kehitetään säännöllisten seurantakeskustelujen kautta.

”Baronalla tunnetaan tarpeemme, ajattelutapamme ja ideologiamme ja yhtä lailla me olemme oppineet tuntemaan Baronan. On hienoa, että voimme tarpeen vaatiessa ”kilauttaa kaverille” ja luottaa siihen, että meille osataan lähettää meille oikeanlaiset henkilöt.”
Marko Cavén, hankintapäällikkö, Hartela Oy
Marko Cavén, hankintapäällikkö, Hartela Oy

Kotimainen perheyhtiö Hartela on toiminut rakennusalalla jo 80 vuotta. Yritys rakentaa koteja, sijoitusasuntoja, toimisto- ja teollisuusrakennuksia sekä julkisia rakennuksia. Vuonna 2020 Hartelalla oli rakenteilla yli 60 kohdetta kuudessa maakunnassa.

– Asiakkaamme ovat meille jo ihan yrityksemme strategian kannalta hurjan tärkeitä, sillä ilman heitä ei meitäkään olisi, Hartelan hankintapäällikkö Marko Cavén huomauttaa.

Yrityksen oma työntekijäkanta on kuitenkin rakennusalalle tyypillisesti ajan myötä pienentynyt. Asiaan on löydetty ratkaisu henkilöstövuokrauksesta, joka on keskittynyt pitkälti avustaviin töihin kuten rakennustyöntekijöihin ja rakennussiivoojiin.

– Vaikka tilanteet ja olosuhteet työmaalla vaihtelevat, Baronan ollessa yksi merkittävistä kumppaneistamme voimme luottaa siihen, että vuokratyöhön liittyvien resurssien käyttö on suunnitelmallista eikä ylikustannuksia pääse syntymään, Cavén iloitsee.

Työturvallisuus huomioitiin alusta asti

Systemaattinen yhteistyö Baronan kanssa on alkanut rakentua viitisen vuotta sitten, jolloin myös Marko Cavén siirtyi nykyisiin tehtäviinsä.

– Meillä oli vielä tuolloin henkilöstövuokrauspuolella noin 30–40 toimijaa, mikä teki siitä kentästä melko hallitsemattoman. Päädyimme haastattelemaan heitä tarkemmin selvittääksemme, keiden kanssa haluamme toimia jatkossa, Cavén kertoo.

Neuvottelujen jälkeen valikoitui 12 kumppania, joiden kanssa Hartela teki sopimuksen yhteistyöstä. Yksi näistä oli Barona, jonka kanssa Cavén kertoo yhteistyön lähteneen heti oikeilla teemoilla liikkeelle.

– Työturvallisuus- ja vastuullisuusasiat ovat olleet keskiössä siitä asti, kun asetimme ensimmäisiä tavoitteita yhteistyölle. Saimme niihin liittyen Baronalta asiantuntevia vastauksia ja myös meidän suuntaamme esitettiin aktiivisesti kysymyksiä. Sitä kautta yhteistyötä saatiin hienosti avattua.

Kumppanit pitävät yhteisistä pelisäännöistä kiinni

Hartelalla halutaan pitää kiinni yhteisistä pelisäännöistä ja samaa odotetaan myös vastapuolelta. Marko Cavén naurahtaa, että hänellä on tapana jaella kumppaneille jalkapallokentältä tuttuja varoituksia, jos tilanne sitä vaatii – Baronan kohdalla tähän ei tosin ole ollut tarvetta.

– Baronalaiset ovat ammattilaisia, jotka hoitavat asiat niin kuin ne kuuluu hoitaa. Jos ilmenee jotain selvitettävää, he ovat siihen valmiita, Cavén kiittelee.

Hyvä pohja yhteistyölle luotiin jo kumppanuusneuvottelujen alkuvaiheessa, jolloin käytiin läpi Hartelan omia ja kumppaneiden velvollisuuksia ja toimintatapoja.

– Baronalla tunnetaan tarpeemme, ajattelutapamme ja ideologiamme ja yhtä lailla me olemme oppineet tuntemaan Baronan. On hienoa, että voimme tarpeen vaatiessa ”kilauttaa kaverille” ja luottaa siihen, että meille osataan lähettää meille oikeanlaiset henkilöt, Cavén toteaa.

Seurantakeskustelu luo suuntaviivoja tulevaa varten

Motivoituneet työntekijät ja heidän hyvinvointinsa ovat Hartelalle tärkeitä – riippumatta siitä, kenen listoilla nämä ovat. Toiveena oli, että yhteistyökumppani jakaisi saman vision, mission ja arvot.

– Olemme alusta asti halunneet olla luomassa vahvaa kumppanuutta, jonka kautta voimme säilyttää paitsi yhteisen linjan, myös löytää uusia tapoja lähestyä asioita. Myös itselläni on kova intohimo viedä tätä asiaa maaliin, Marko Cavén kertoo.

Kumppanit käyvät useamman kerran vuodessa seurantakeskustelun, jossa voidaan kiinnittää erityistä huomiota mahdollisiin kompastuskiviin ja nostaa esille uusia tavoitteita yhteistyön parantamiseksi.

– Meille on tärkeää, että saamme resursseja sitä panosta vastaan, jonka sijoitamme, mutta parasta on tunne siitä, että molemmat osapuolet hyötyvät kumppanuudesta. Keskustelujen yhteydessä pääsemme jakamaan näkemyksemme puolin ja toisin ja koutsaamaan toisiamme, mikä on todella rikastanut yhteistyötä, Cavén huomauttaa.

Avoimuus tekee yhteistyöstä antoisaa

Marko Cavén kertoo arvostavansa ilmapiiriä, joka on mahdollistaa avoimen keskustelun. Myös kumppaneilta toivottiin rohkeutta dialogiin, jotta yhteiset tavoitteet saadaan konkretisoitua.

– Ilokseni Baronan kanssa on ollut kaikin puolin antoisaa toimia. Kun tunnemme kumppanin ja ihmiset siellä taustalla, meidän on helppoa kohdata mikä tahansa tilanne.

Tulevana syksynä Hartelalla käynnistyy uusi neuvottelukierros, jonka yhteydessä Hartelalla päästään jälleen valikoimaan kumppanien joukosta helmiä, jotka pystyvät aidosti vastaamaan heille tärkeisiin asioihin.

– Yhteistyömme Baronan kanssa on hyvällä mallilla enkä näe pienintäkään estettä sille, etteikö kumppanuutemme voisi jatkua myös tästä eteenpäin, Cavén summaa.

Turvalliset ratkaisut
Turvalliset ratkaisutEtsitkö ammattitaitoista kumppania johtamaan, kehittämään ja hoitamaan käytännössä työsuojelulain mukaisia toimintoja yritykseesi? Barona on ratkaisu.Lue työturvallisuudesta