Case Elis: Rekrytointi oppisopimuskoulutuksen kautta tuotti tulosta kuljettajapulan keskellä

Case Elis: Rekrytointi oppisopimuskoulutuksen kautta tuotti tulosta kuljettajapulan keskellä

  1. Haaste

    Tekstiili- ja hygieniapalveluita tarjoava Elis halusi vuonna 2018 lähteä kasvattamaan omien kuljettajiensa osuutta turvauduttuaan pitkään liikennöitsijöihin. Haasteellisessa työvoimatilanteessa rekrytointi oman väen voimin osoittautui kuitenkin työlääksi ja aikaa vieväksi prosessiksi.

  2. Ratkaisu

    Aiemmat hyvät kokemukset Baronasta tuotannon resursoijana saivat Elisin kääntymään tutun kumppanin puoleen. Elis sai vakinaistettua riveihinsä ammattitaitoisia kuljettajia Baronan koordinoimalla oppisopimuskoulutuksella, joka toteutettiin vuosien 2019 ja 2020 vaihteessa. Lisäksi Baronan kuljettaja + auto -palvelu on osoittautunut oivalliseksi ratkaisuksi erilaisissa tuuraus- ja ruuhkatilanteissa.

”Etukäteen toki hieman mietitytti, pystytäänkö näin haastavassa työvoimatilanteessa oikeasti löytämään vaaditussa aikataulussa meille soveltuvat tekijät – ja ovatko he oikeasti valmiita sitoutumaan meillä työskentelyyn. Kun hyviä kandeja rupesi tulemaan Baronalta aika kovaakin tahtia, vähäisetkin huolet hälvenivät siinä samalla.”
Sami Helenius, kuljetusliiketoiminnan palvelujohtaja, Elis Textile Service Oy
Sami Helenius, kuljetusliiketoiminnan palvelujohtaja, Elis Textile Service Oy

Työvoimatilanne on ollut kuljetusalalla viimeisen puolentoista vuoden aikana erityisen haasteellinen – sen tiedostaa myös maailmalaajuisesti johtava vuokratekstiilialan huoltaja Elis, jonka työvaatteisiin ja vaihtomattoihin erikoistunut pesula sijaitsee Tuusulassa.  

Yrityksen riveissä työskentelee tällä hetkellä noin 80 henkilöä, joista valtaosa on tuotannon väkeä ja kuljettajia. Kuljettajiensa osalta yritys on pitkään turvautunut alihankintaverkostoonsa ja vuoteen 2017 asti kaikki Elisillä työskennelleet kuljettajat tulivat sen kautta.  

– Logistiikka on palvelussamme keskeinen osa-alue, sillä tarjoamme tekstiili- ja hygieniapalveluita tuhansille asiakkaille päivittäin. Vuonna 2018 päätimme aloittaa omien kuljettajiemme osuuden kasvattamisen, mutta pian ensimmäisten rekrytointien jälkeen totesimme, etteivät omat resurssimme tahdo siihen riittää, Elisin kuljetusliiketoiminnan palvelujohtaja Sami Helenius kertoo. 

Elis oli jo pidemmän aikaa hyödyntänyt Baronan rekrytointiosaamista tuotantopuolella ja sieltä saadut positiiviset kokemukset tukivat yhteistyön laajentamista. Uusia kuljettajia lähdettiinkin tavoittelemaan Baronan koordinoimalla oppisopimuskoulutuksella, johon liittyvä yhteistyö ajoittui vuosien 2019 ja 2020 välille.

Oppisopimuskoulutus houkutteli yhteistyöhön  

Ammattipätevyyttä koskevat säädösmuutokset ovat Sami Heleniuksen mukaan lisänneet kuljetusliikkeiden yhteistä huolta tekijäpulasta, jonka seurauksena myös Elisin kuljettajilta on edellytetty paikoitellen venymistä. Helenius kokee, että yrityksen asiakkailleen tarjoama palvelullinen hyöty on pitkässä juoksussa Elisille ensiarvoisen tärkeää ja sen takaamiseksi työvoiman tulee olla mitoitettu oikein.  

– Olimme innokkaita kokeilemaan uutta vaihtoehtoa, jolla ammattitaitoisten kuljettajien rekrytointia voitaisiin vallitsevassa tilanteessa helpottaa. Oppisopimuskoulutus oli kiinnostava mahdollisuus, jota muilla kuin Baronalla ei ollut yhteistyökumppaneita kartoittaessamme meille tarjota, Helenius kertoo. 

Koska Barona oli Elisille jo ennestään tuttu kumppani, varsinaisia huolenaiheita yhteistyön suhteen ei Heleniuksen mukaan ollut.  

– Etukäteen toki hieman mietitytti, pystytäänkö näin haastavassa työvoimatilanteessa oikeasti löytämään vaaditussa aikataulussa meille soveltuvat tekijät – ja ovatko he oikeasti valmiita sitoutumaan meillä työskentelyyn. Kun hyviä kandeja rupesi tulemaan Baronalta aika kovaakin tahtia, vähäisetkin huolet hälvenivät siinä samalla.

Sami Helenius, Elisin kuljetusliiketoiminnan palvelujohtaja

Rekrytoinnin vaivattomuus ja tulokset ilahduttivat 

Elisillä kuljettaja vastaa vuokratekstiilituotteiden lastauksesta ja kuljetuksesta ennalta määritetyn reitin varrella oleviin yritysasiakaskohteisiin ja vaihtaa matot ja muut käytetyt tekstiilit puhtaisiin ennen kuin vie käytetyt mukanaan. Työ vaatii Sami Heleniuksen mukaan fyysistä kuntoa, itsenäistä otetta ja kykyä työskennellä asiakasrajapinnassa.  

– Käytännön tehtävien ohella kuljettajamme edustavat koko yritystämme. Sitä silmällä pitäen meiltä löytyi jo valmiiksi tarkka profiili kuljettajista, jollaisia toivoimme löytävämme. Toiveemme nostettiin keskiöön, kun oppisopimuskoulutuksen sisältöä lähdettiin rakentamaan ja koulutuksen kautta saimme meille nopeasti osaavat, ammattipätevyyksillä varustetut kuljettajat töihin, Helenius kiittelee. 

Elisin osalta oppisopimuskoulutukseen liittyvä prosessi sujui kokonaisuudessaan hyvin eikä arkeen aiheutunut sen myötä oikeastaan minkäänlaisia lisähaasteita Baronan ja koulutuskumppanin hoitaessa siihen liittyviä kuvioita.  

Opas rekrytointiin tähtääviin koulutuksiin yrityksille. Lataa klikkaamalla

– Tieto koulutukseen kuuluvien lähiopetuspäivien ajankohdasta tuli meille hyvissä ajoin ja saimme järjesteltyä asiat niin, etteivät ajot jääneet lähiopetuspäivistä huolimatta tekemättä. Näyttöjä varten suunnittelimme reittejä, joilla opettaja pystyi olemaan koulutettavan kuljettajan mukana, Helenius kertoo.

Baronan avulla on ratkaistu myös väliaikaista kuljettajatarvetta 

Sami Helenius on tyytyväinen siihen, että Baronan oppisopimuksen kautta heillä kuljettajina aloittaneet ovat sitoutuneet hommaan alusta asti – varsinkin, kun aiemmin suoraan kuljettajiksi rekrytoiduista osa oli todennut lyhyen ajan sisällä, ettei työ olekaan heitä varten. 

– Meillä on lisäksi ollut yhteistyön aikana äärimmäisen hyvät ja ihmisläheiset yhteyshenkilöt, joiden kanssa on ollut helppoa ja vaivatonta toimia. Heistä on saanut käsityksen, että he ovat todella alan ammattilaisia ja tietävät, mitä me tarvitsemme, Helenius kehuu. 

Myös Baronan kuljettaja + auto -palvelu, jonka kautta yritys saa nopeasti käyttöönsä valmiita tekijöitä tarvitsemansa ajanjakson ajaksi, on osoittanut Elisillä hyödyllisyytensä väliaikaisissa tuuraustilanteissa. Esimerkiksi rekrytointien ollessa käynnissä kuljettajista on usein tilapäistä vajausta, mutta myös kuljettajien loma-ajat ja ruuhkan purkamistilanteet asettavat tarpeita löytää apukäsiä.  

– Emme ole tähän mennessä joutuneet panikoimaan sen suhteen, etteikö Baronan avulla löytyisi meille tekijöitä. Koskaan ei voi tietenkään etukäteen tietää, millaisia tyyppejä rekrytointi tuottaa, mutta Barona tavoittaa ison joukon hakijoita ja sieltä joukosta on mahdollista löytää varsinaisia timanttejakin. En siis näe mitään syytä sille, miksemme jatkaisi myös tulevien henkilöstötarpeiden yhteydessä tällä valitsemallamme tiellä. 

Baronan ratkaisut logistiikalle
Rekrytoiva koulutus ratkaisuna!Haasteita löytää osaajia? Kun rekrytointi avoimilta työmarkkinoilta ei tuota tulosta, on otettava käyttöön uusia keinoja. Koulutuksen kautta löydät hyvät tekijät töille!Lue koulutusratkaisuista