Paineensietokyky ja palautuminen kulkevat käsi kädessä – parhaat vinkit molempiin

Paineensietokyky ja palautuminen kulkevat käsi kädessä – parhaat vinkit molempiin

Eeva Louko 6.12.2020

Kestääko kanttisi painetilanteissa? Entä millä keinoin pidät huolta hyvinvoinnistasi työpäivän päätyttyä? Organisaatiopsykologi, yrittäjä ja vaikuttaja Jaakko Sahimaa antaa parhaat vinkit paineensietokyvyn parantamiseen sekä palautumiseen työelämän tiimellyksessä.

Ihmismieli on kuin kuminauha: Se joustaa yllättävänkin paljon erilaisissa paineistetuissa tilanteissa. Mutta jos pingotustilanne jatkuu pitkään tai jos kokonaiskuorma kasvaa liian suureksi, saattaa kuminauha katketa ja ihmisen hyvinvointi pettää.

– Kaikilla meillä tulee eteen stressaavia tilanteita niin työ- kuin henkilökohtaisessa elämässä. Onneksi paineensietokyky ja resilienssi ovat taitoja, joita jokainen meistä voi opetella, organisaatiopsykologi, yrittäjä ja vaikuttaja Jaakko Sahimaa kertoo.

Paineensietokyky paranee altistumalla

Sahimaan mukaan paineensietokyky on tiivistettynä sitä, että ihminen pystyy kontrolloimaan toimintaansa, ajatteluaan ja tunteitaan myös niissä tilanteissa, jossa on mukana paljon stressiä ja niin sanottuna stressoreita.

Mutta miten välttää se, ettei paineistetussakaan tilanteessa kadottaisi mielen joustavuutta ja elastisuutta ja pystyisi toimimaan edelleen tehokkaasti ja palautumaan?

Jaakko Sahimaa

– Kokemuksen karttuminen lisää toki paineensietokykyä. Mutta erittäin hyvä tapa opetella sietämään painetta on myös altistaa itsensä sille, Sahimaa kuvailee.

Mieti siis, mitkä tilanteet ja millaiset asiat auttaisivat sinua sopivalla tavalla altistumaan stressille – ja sitä kautta kehittämään positiivisten kokemusten kautta paineensietokykyäsi.  

Palautuminen on yhtä tärkeää 

Huippu-urheilijat keskittyvät palautumiseen lähes yhtä intensiivisesti kuin itse urheilusuoritukseensa. Palautuminen on erittäin tärkeää myös työelämässä menestymiseen. Tärkein palautumisen tehtävä on siis varmistaa, ettei mielen kuminauha jää pingotustilaan, vaan löystyy rentoon normaalitilaan riittävästi.

– Oman hyvinvointinsa kannalta on hyvä huomata elämässään ne tekijät, jotka lataavat akkuja, ja ne, jotka syövät omaa henkistä energiaa.

Sahimaa nostaa neljä eri keskeistä tekijää, jotka auttavat riittävässä palautumisessa ja kuminauhan löystymisessä riittävästi uusia haasteita varten.

– Työn tai henkilökohtaisen elämän stressitekijöistä pitää päästä psykologisesti irrottautumaan. Toinen tärkeä tekijä on se, että omaa vapaa-ajan ajankäyttöään pitäisi pystyä itse hallitsemaan.

– Taidonhallintakokemukset eli esimerkiksi harrastukset, joissa voi hyödyntää osaamistaan ja uppoutua tekemiseen, ovat hyviä palautumisen lähteitä. Lisäksi rentoutumismenetelmät, kuten sauna tai luontoon meneminen on oleellinen palautumisen tekijä, Sahimaa summaa.

5 vinkkiä kiireen selättämiseen
5 vinkkiä kiireen selättämiseenPuhelin soi, Teams, Slack ja sähköposti laulaa ja palaveriputki sen kuin jatkuu? Nappaa tästä vinkit, miten kiire selätetään!Lue vinkit
Jussi Piirainen
Tulokset saavutetaan inhimillisyydelläMiten tuloksia tavoitellaan – ja miten ne saavutetaan? Otimme haastatteluun hiihto­maajoukkueen pää­valmentajan Jussi Piiraisen.Lue haastattelu