Arffman auttaa vanhempia palaamaan töihin perhevapaalta – jo satoja tyytyväisiä osallistujia

Barona 21.4.2022

Perhevapailta työelämään

Työllisyys- ja valmennuspalveluiden tuottaja Arffman on mukana Perhevapaalta työelämään -hankkeessa, joka tarjoaa valmennusta työelämään palaaville pienten lasten vanhemmille. Hanketta rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö ja koordinoi Uudenmaan ELY-keskus ja sen palvelut ovat keränneet jo satoja tyytyväisiä osallistujia eri puolilta Suomea. Palvelu on tarjolla Helsingissä, Tampereella, Turussa, Kuopiossa, Oulussa ja Lapissa. Arffman tuottaa palvelua Helsingissä sekä Tampereella ja on osa palveluyhtiö Baronaa.

  • Valmennuksen tavoitteena on tukea vanhempia työn ja perheenyhteensovittamisessa.
  • Valmennus on maksutonta, eikä se sido tai velvoita osallistujaa, eikä myöskään vaikuta vanhemman saamiin tukiin. Valmennus on tarkoitettu kaikille perhevapaalaisille tai lapsiaan kotona hoitaville vanhemmille, koulutus- ja työkokemustaustasta riippumatta ja sitä tarjotaan eri puolilla Suomea ilman kuntarajoitteita.
  • Kaikki valmennuksen läpikäyneet ovat edenneet tavoitteissaan. Joillekin se on uuden työpaikan saaminen, opiskelemaan hakeminen tai nykyisessä työpaikassa uudella motivaatiolla jatkaminen. Toisille se voi olla itsevarmuuden lisäämistä pitkän kotona olon jälkeen.

Naiset voivat kokea syrjintää vanhemmuuden vuoksi
Arffmanin palvelujohtaja Mari Sundströmin mukaan hankkeen valmennuksissa korostuu käytännönläheisyys sekä yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Valmennuksen avulla pyritään tukemaan vanhempia työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Erityisesti äitien työssäkäynnin edellytyksiä halutaan kehittää.

Tutkimusten mukaan naiset käyttävät keskimäärin 1,2 vuotta erilaisiin perhevapaisiin ja kohtaavat myös eniten syrjintää niiden vuoksi

”Tällä hetkellä äidit ovat yliedustettuina niin kotihoidontuen kuin erilaisten perhevapaiden hyödyntäjinä. Jos lasta hoidetaan kotona, niin hoitaja on 92-prosenttisesti äiti. Äitien työelämään palaaminen on sitä haastavampaa, mitä matalampi koulutustaso hänellä on kotiin jäädessä”, Sundström kertoo ja jatkaa: 

”Myös työn määräaikaisuus tai se, että ei ole työpaikkaa mihin palata, vaikuttaa äitien työuran jatkumiseen. Valmennuksen avulla lähdemme pala kerrallaan ratkomaan näitä esteitä. Yhdelle se voi tarkoittaa lisäkouluttautumista, toiselle omien vahvuuksien ja työnhakutaitojen päivitystä”, Sundström kertoo.


Vanhemmuuden ja työelämän vaatimusten yhteensovittaminen 
Sundström uskoo tulevan perhevapaauudistuksen lisäävän myös isien kiinnostusta saada sparrausta työn ja perhe-elämän sujuvoittamiseen. Myös tutkimusten mukaan perheiden hyvinvointi lisääntyy, kun perhevapaat jakautuvat tasaisemmin isien ja äitien välillä.  

”Osallistujistamme noin 95 prosenttia on äitejä ja viisi prosenttia isiä. Haasteet ovat kuitenkin kaikilla vanhemmilla melko lailla samat. Miten saada aika ja energia riittämään sekä kotona että töissä ja usein vieläpä merkityksellisellä tavalla”, Sundström lisää.  

Osalla Arffmanin valmennukseen osallistuneista oli työpaikka, johon palata. Syyt valmennukseen osallistumiseen voivat olla siinä tapauksessa uuden työpaikan etsiminen tai jopa alan vaihtaminen. Usein myös uusi elämäntilanne ei sovi esim. työaikojen tai työhön liittyvän matkustamisen takia. 

Sundström toivoo hankkeen saavan aikaan perustavanlaatuisia muutoksia yhteiskunnallisessa asenteissa työelämän ja perheen yhteensovittamisessa. Tämä mahdollistaisi entistä useamman vanhemman sujuvan työhön paluun ja lisäisi työssäjaksamisen edellytyksiä. 

”Tarvitsemme kaikkien vanhempien entistä vahvempaa panosta työmarkkinoilla. Tämä ei toteudu, mikäli emme uudista sekä ajattelumallejamme vanhemmuudesta että paranna äitien ja isien työssäkäynnin edellytyksiä.” 


Lisätietoja: 

Mari Sundström
Palvelujohtaja, Arffman
044 733 1193
mari.sundstrom@edu.arffman.fi

arffman.fi/palvelumme//perhevapaaltatyoelamaan/

   

Arffman on Suomen suurin yksityinen työllisyydenhoidon palveluiden tuottaja sekä maahanmuuttajien kotoutumiskouluttaja. Yli 180 paikkakunnalla toimivan Arffmanin liikevaihto vuonna 2021 oli 12 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 200 eri alojen asiantuntijaa. Yritys on osa monialaista palveluyhtiö Baronaa, ja Arffmanin ja koko Baronan tavoitteena on olla Suomen johtava tulosperusteisten työllistämisohjelmien tuottaja, joka tukee kuntia ja valtiota saavuttamaan kiristyvät työllisyystavoitteet.