Barona luo kouluttamalla 100 uutta työpaikkaa vuonna 2019

Barona 8.4.2019

Barona yhteistyössä koulutusverkoston sekä julkisen sektorin toimijoiden kanssa kouluttaa 100 uutta osaajaa avoimiin työpaikkoihin vuoden 2019 aikana Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle.  Yritysten osaamistarpeet muuttuvat kiihtyvällä tahdilla ja kouluttamisen avulla pystytään tukemaan yritysten tarpeita sekä ohjaamaan ihmisiä uusille urille. Hankinnalla lisätään myös alueen yritysten vetovoimaa valtakunnallisen haun kautta.

Barona haluaa varmistaa, että uutta osaamista vaativat työtehtävät löytävät tekijänsä. Vain työntekijöiden huippuosaaminen pitää Suomen globaalin kilpailun kärjessä. Tässä koulutushankinnassa yritysten kaipaamaa uutta osaamista syntyy kouluttamalla työntekijöille uusimman teknologian mukaista osaamista”, Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen toteaa.

Koulutushankinta antaa mahdollisuuden kouluttaa erilaisiin tehtäviin teollisuuden alalla. Kouluttamisessa painopistealueina tulevat olemaan muun muassa erilaiset kunnossapidon, automaation ja robotiikan tehtävät. Koulutukset räätälöidään yritysten tarpeita vastaaviksi ja taustavaatimukset vaihtelevat koulutettavan tehtävän mukaan, mutta lähtökohtaisesti kaikissa koulutuksissa taustavaatimuksena ovat TE-toimiston määrittelemät rekrykoulutuksen kriteerit.

Mukana hankinnan ensimmäisessä koulutusohjelmassa on Yaskawa Environmental Energy / The Switch. Koulutusohjelman kautta heille lähdetään kouluttamaan uusia monitoimiosaajia asentajien tehtäviin. Tehdaspäällikkö Jukka Syrjän mukaan tarve osaaville kone- ja sähköasentajille on suuri nyt ja tulevaisuudessa.

“Haluamme kokeilla erilaisia tapoja rekrytoida uutta henkilöstöä ja työnäkymämme mahdollistaa osallistumisen koulutusohjelmaan. Konepuolen tekijöitä joudumme usein kouluttamaan itse, joten tämä koulutus on mielenkiintoinen nimenomaan koneasentajien koulutusperspektiivistä" Jukka Syrjä kommentoi

Lakeudun Kutsu on merkittävä koulutushankinta myös ELY-keskuksen näkökulmasta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Yritys- ja työvoimayksikön päällikkö Marjut Leppäsen mukaan kyseessä on ainutlaatuinen hankinta, jossa kaksi ELY-keskusta ja TE-toimistoa tekee tiiviisti yhteistyötä.

“Koulutuksia voidaan toteuttaa niin, että kohdeyrityksiä tulee kaikista kolmesta pohjalaismaakunnasta. Myös kouluttajia tulee kolmen eri maakunnan alueelta ja pyrimme saamaan jokaiseen koulutukseen parhaimmat asiantuntijat. Tämä on innovatiivista ja äärimmäisen tehokasta”, Leppänen kommentoi.

Koulutusohjelmia räätälöidään hankkeeseen osallistuvan koulutusverkoston kanssa. Sedu Education Oy koordinoi kouluttamista hankkeessa ja alueellisen koulutusverkoston muodostavat koulutusyhtiöt; EduVamia Oy, Osuvakoulutus Oy, EduYA Ab, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy.  Sedu Education Oy:n liiketoimintapäällikön Joona Aron mukaan kouluttamalla tähdätään täyttämään tulevaisuuden osaamistarpeita, joita ei työntekijämarkkinoilta suoraan löydy.

Verkosto mahdollistaa kouluttamisen eri paikkakunnilla ja yhteistyön kautta oppilaitokset pääsevät hyödyntämään omia vahvuusalueitaan koulutuksissa. Se antaa mahdollisuuden kehittää jokaisen toimijan strategisia painopisteitä ja myös verkko-opetusmenetelmiä pystytään kehittämään aikaisempaa paremmin”, Aro täydentää.

Lakeuden kutsu –koulutushankinnan ensimmäiset koulutushaut ovat käynnistyneet. Baronalla koulutushankinnasta vastaa Baronan koulutuspalvelujen johtaja Ari Lähteenmäki.

Lisätietoja:

Barona

Ari Lähteenmäki, Johtaja Koulutuspalvelut

ari.lahteenmaki@barona.fi

+358 40 581 3253