Baronan vastuullisuusraportti julkaistu – vaikutus yhteiskuntaan maailman kärkeä

Barona 9.6.2024

Palveluyhtiö Barona on julkaissut vuotta 2023 koskevan vastuullisuusraportin. Raporttiin on koottu tavoitteet ja toiminta yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan teemoissa sekä yhtiön vuosikertomus.

Barona on yksi Suomen suurimmista työnantajista, henkilöstömäärä vuonna 2023 oli 7 885 (FTE). Yhtiön kokonaisvaikutus on yritysten nettovaikutuksia mittaavan Uprightin mukaan hyvin myönteinen: kokonaisarvosana on +59, mikä asettaa Baronan vaikutukseltaan maailman parhaan 10 prosentin joukkoon. Suurimmat positiiviset vaikutukset tulevat työpaikkojen luomisesta, verokertymästä sekä työssäkäyvien osaamisen ja tietotaidon kehittämisestä.

Vastuullisuus on yksi Baronan ydinarvoista, ja sen toteutuminen vaatii tekoja. Työnhakijoille on tärkeää reilu työnhakuprosessi ja mahdollisuus löytää sopivia työ- ja koulutusmahdollisuuksia, työntekijät odottavat yksilöllistä tarpeiden huomioimista sekä tasapuolista kohtelua ja asiakkaat kaipaavat yhä enemmän avoimuutta sekä tukea oman arvoketjun läpivalaisuun.

Odotamme vastuullista toimintaa kumppaneilta koko arvoketjussamme.

“Oli kyse sitten asiakkaillamme työskentelevistä työntekijöistämme tai vaikkapa kansainvälisestä rekrytoinnista, vastuullisuuden varmistaminen ja kehittäminen vaatii mitä suuremmassa määrin yhteistyötä eri tahojen välillä. Asiakkaidemme kanssa käymmekin yhä enemmän ja enemmän vuoropuhelua Baronan ja yhteistyömme vastuullisuudesta. Taustalla on lainsäädännön eteneminen ja sen myötä yhä kunnianhimoisemmat tavoitteet”, sanoo Baronan toimitusjohtaja Lassi Määttä ja jatkaa:

“Tämä vastuullisuusraportti antaa kattavan kuvan yhtiömme toiminnasta. Sitä lukiessa sekä oman henkilöstön kanssa käytyjen keskusteluiden kautta tiedostan, että meillä on vielä kehitettävää vastuullisuudessa. Samalla olen erittäin ylpeä siitä, että raportti pukee sanoiksi ja numeroiksi sen merkittävän vaikutuksen, joka Baronalla on pohjoismaiseen työelämään ja ympäröivään maailmaan. Esimerkiksi nuorten työllistäminen, maahanmuuttajien kotouttaminen tai henkilöstömme hyvinvoinnista huolehtiminen ovat tekoja, jotka motivoivat meitä baronalaisia.” 

Poimintoja Baronan vastuullisuudesta viime vuodelta 2023:

  • Työllistimme merkittävän määrän nuoria: työntekijöistämme lähes puolet (48 %) oli alle 30-vuotiaita. 
  • Perustimme työntekijöille ennaltaehkäisevää tukea tarjoavan hyvinvointitiimin, joka käsitteli vuoden aikana peräti 37 000 yhteydenottoa. 
  • Autoimme vuosina 2021-2023 Vantaan kaupunkia tehostamaan työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Kumppanuus toi Vantaan kaupungille säästöjä työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuissa noin 850 000 euroa. 
  • Kehitimme työturvallisuutta: asiakkailla työskentelevän henkilöstön tapaturmataajuus laski 56 prosenttia. 
  • Autoimme yrityksiä vastaamaan osaajapulaan rekrytoimalla noin 700 työntekijää ulkomailta Pohjoismaihin. 
  • Baronan verojalanjälki oli noin 171 miljoonaa euroa. 

Baronan vastuullisuusraportti 2023 noudattaa GRI-raportointistandardia. Barona on aloittanut valmistautumisen uuden CSRD-lainsäädännön mukaiseen kestävyysraportointiin. Emoyhtiö Bravedo toteutti syksyllä 2023 koko yritysyhteisön kattavan kaksoisolennaisuusanalyysin. Barona siirtyy uuden lainsäädännön piiriin 1.1.2025 alkaen. 

Vastuullisuusraportti löytyy täältä: https://barona.fi/barona/vastuullisuus 

Lisätietoja: 

Antti Möller, viestintäpäällikkö, Barona  
044 545 5698  
antti.moller@barona.fi  

Lassi Määttä, toimitusjohtaja, Barona  
040 830 7656 
lassi.maatta@barona.fi