Barona paransi merkittävästi uusien työntekijöiden työturvallisuutta logistiikka-alalla

Barona 7.3.2021

Baronan logistiikkapalveluissa päätettiin osana strategiauudistusta panostaa vastuulliseen työnantajuuteen ja erityisesti perehdytysprosessin uudistamiseen vuosien 2019-2020 aikana. Uudistamisen seurauksena uusien työntekijöiden työtapaturmat ovat laskeneet merkittävästi useita kymmeniä prosentteja monissa asiakas- ja ulkoistuskohteissa.

Baronalla työturvallisuus ja työtapaturmat on otettu monella toimialalla erityistarkasteluun ja esimerkiksi vuonna 2020 työtapaturmien kokonaiskustannukset laskivat koko Baronalla noin 30 prosenttia. Baronan logistiikkapalveluissa positiivisia tuloksia on saatu aikaan erityisesti työntekijöiden perehdytystä kehittämällä. 

– Aiemmin iso osa kaikista työtapaturmistamme koski niitä työntekijöitämme, jotka olivat olleet alle 3 kuukautta työsuhteessa. Uudistusten jälkeen työtapaturmat vähenivät merkittävästi useita kymmeniä prosentteja uusien työntekijöidemme kohdalla, ja kehitys on ollut samansuuntaista kaikissa niissä palveluissamme, joissa uusi perehdytysmalli on ollut käytössä, palvelujohtaja Kim Hipari kertoo. 

Uusi perehdytysmalli on kerännyt kiitosta työntekijöiltä ja asiakkailta. Paitsi että uudessa mallissa on panostettu perehdyttäjien kouluttamiseen, samalla suurin osa perehdytysmateriaaleista on muutettu tai tullaan jatkossa muuttamaan digitaaliseen muotoon.  

- Digitaaliset materiaalit ovat tuoneet erinomaisen lisän koko perehdytysprosessiimme. Ne ovat helposti katsottavissa esimerkiksi puhelimen kautta ja pystymme hyödyntämään joustavasti erilaisia sisältömuotoja. Olemme myös rakentaneet esihenkilöille täysin digitaalisiin materiaaleihin perustuvan koulutusohjelman, joka antaa varmasti lisää paukkuja esihenkilötyössä onnistumiseen, Hipari sanoo.  

Hänen mukaansa digitaalisuutta hyödynnetään myös palautteen ja erilaisen datan keräämisessä, joiden avulla parannetaan niin prosessien laadunvalvontaa, perehdytystä ja materiaaleja kuin kehitetään Baronan logistiikkatoimintoja.  

Koulutuspäällikkö Antti Paakkulaisen ja työsuojelupäällikkö Sampsa Anttilan mukaan perehdytys ei ole vain lakisääteinen velvoite vaan onnistuessaan paras suositus työnantajalle. Perehdytys sitouttaa työntekijän työnantajaan ja työkohteeseen, ja varmistaa että hänellä on esimerkiksi tarvittavat tiedot työtehtävien oikeaoppiseen hoitoon.  

– Perehdyttäjällä on iso rooli siinä, kuinka hyvin perehdytyksessä onnistutaan. Siksi olemme halunneet lisätä myös heidän ammattitaitoaan ja ymmärrystä perehdytyksestä, Anttila sanoo. 

Uusi perehdytysmalli on tällä hetkellä käytössä laajasti Baronan logistiikkapalveluissa, joihin kuuluvat sisälogistiikan henkilöstövuokraus, in-house-ulkoistuspalvelut ja varastopalvelut. Perehdytysmallia on onnistuneesti sovellettu myös asiakasympäristöihin ja etuna on ollut muun muassa sen skaalautuvuus niin pieniin kuin suuriin yrityksiin. 

Baronan logistiikkapalvelut työllistää vuosittain noin 3000 ja kouluttaa yli 250 henkilöä eri sisälogistiikan tehtäviin. Kokonaisuutena Baronaa, joka tarjoaa vuosittain työpaikan yli 30 000 ihmiselle ja kattavasti erilaisia palveluratkaisuja eri toimialoilla muun muassa rekrytointiin, resursointiin ja ulkoistuksiin. 

Lisätiedot: 

Kim Hipari, logistiikka-alan palvelujohtaja, Barona
043 824 4190
kim.hipari@barona.fi