Ensimmäiset filippiiniläiset monipalvelutyöntekijät aloittaneet Baronan kautta Pirkanmaalla – suuri osa saapui perheen yhdistämisen kautta

Barona 9.2.2024

Palveluyhtiö Barona on työllistänyt neljä filippiiniläistä kokkia ja 16 monipalvelutyöntekijää pilottihankkeessa Pirkanmaan Voimia Oy:lle. Työntekijät ovat aloittaneet työt tammikuun puolivälissä. Pirkanmaan Voimia Oy tarjoaa koulujen, päiväkotien ja hoivalaitosten ateria- ja puhtauspalveluja Pirkanmaan alueella. 

Monipalvelutyöntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka työskentelee ateria- ja puhtauspalvelualalla, huolehtien esimerkiksi siistimisestä sekä avustavasti ruuanlaittoon ja tarjoiluun liittyvistä tehtävistä. 

Työntekijät on rekrytoitu aiemman asiakaspalvelukokemuksen perusteella, ja tavoitteena on ollut erityisesti perheiden yhdistäminen. Työntekijöistä yhdeksällä on perhettä entuudestaan Suomessa.

”Tässä hankkeessa sekä meillä että Pirkanmaan Voimialla oli tahtotila työllistää ensisijaisesti jo Suomessa työskentelevien filippiiniläisten perheenjäseniä. Haluamme osaltamme luoda edellytyksiä kansainvälisen työvoiman sitouttamiselle ja saada nämä taitavat tekijät entistäkin tiiviimmin osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Perheiden yhdistäminen on vastuullinen teko, mutta myös inhimillinen valinta ja meille itsestään selvä tapa toimia”, kertoo Baronan Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen seudun aluepäällikkö Anu Päivinen.

Suoraan monipalvelutyöntekijää vastaavaa ammattinimikettä ei Filippiineiltä löydy, joten työntekijöille on tarjottu erityisesti tähän ammattiin ja sekä yleisemmin suomalaiseen kulttuuriin valmentava koulutus Baronan kautta, kolmen kuukauden erillisen suomen kielen koulutuksen lisäksi.

”Julkisella sektorilla on jo nyt työvoimapulaa, jota lähivuosien eläköityminen tulee pahentamaan. Huoltosuhteen heikkeneminen tulee näkymään tällä alalla ja näissä ammattinimikkeissä todella konkreettisesti”, Päivinen toteaa.

Työntekijät ovat sijoittuneet pienemmille paikkakunnille eri puolille Pirkanmaata. Kansainvälinen rekrytointi onkin monesti välttämätöntä, jotta taajamat ja pienemmät asutuskeskukset saadaan pidettyä elinvoimaisina.

Kynnys englannin käyttämiseen asiakaspalvelutilanteissa pienenee koko ajan

Kielitaitovaatimus erityisesti asiakaspalvelua sisältävissä tehtävissä on pitkään jarruttanut kansainvälisen työvoiman rekrytointia Suomessa. Baronan Työelämätutkimus 2024 kuitenkin osoitti, että laaja joukko suomalaisia on valmis saamaan englanninkielistä palvelua.

Pirkanmaan Voimian henkilöstöpäällikkö Katriina Bergmann on nähnyt, miten epävarmuus ja kysymykset kielitaidosta katoavat käytännön myötä:

”Järjestimme Baronan työntekijöiden ja Voimian esihenkilöiden kesken yhteisen tutustumistilaisuuden ennen töiden alkamista. Esihenkilöiden mahdolliset murheet omaan kielitaitoonsa ja yhteisen kielen löytymiseen liittyen katosivat hetkessä, kun vietettiin aikaa yhdessä. Päivästä jäi todella positiivinen mieli ja olen erittäin ylpeä esihenkilöistämme, miten rohkeasti he ovat heittäytyneet mukaan.”

Uudet monipalvelutyöntekijät puhuvat englantia erittäin hyvin ja ovat opiskelleet suomen kieltä jo ennen tänne saapumistaan. Kielitaito kehittyy arjessa nopeasti. Toki tulijoiden työtehtävät on ennalta mietitty niin, että niissä sujuva suomen kielen taito ei ole edellytys tehtävän hoitamiselle.

Voimialla on jo pitkään haettu uusia ratkaisuja työvoimapulaan esimerkiksi erilaisten rekrytoivien koulutusohjelmien avulla. Kotimaasta työvoimaa ei vain löydy riittävästi. Myös tähän pilottiin Voimia lähti ennakkoluulottomasti ja innolla, sillä heidän aikaisemmat kokemuksensa kansainvälisestä työvoimasta ovat olleet rohkaisevia.  Vuonna 2022 yritykseen saatiin viime hetken peruutuksen johdosta sattumalta kaksi filippiiniläistä kokkia. 

”Meillä on tässä hyvä pohja, jonka päälle nyt rakentaa lisää. Osaajapula pahenee jatkuvasti ja on tärkeää, että meillä on keinot ja mahdollisuudet löytää tekijöitä tuleville vuosille. Kansainvälinen työvoima on ehdottomasti yksi tällainen keino”, Bergmann päättää.

Lisätiedot:

Anu Päivinen, Aluepäällikkö, Barona

050 511 9752

anu.paivinen@barona.fi 

Katriina Bergmann, Henkilöstöpäällikkö, Pirkanmaan Voimia

050 355 1246

katriina.bergmann@voimia.fi

Pirkanmaan Voimia tarjoaa vuosittain 14 miljoonaa ateriaa mm. päiväkodeissa, kouluissa, sairaaloissa ja ikäihmisten asumispalveluissa.  Voimia huolehtii tilojen puhtaudesta ja viihtyisyydestä yli 500 kiinteistössä 1000 ammattilaisen voimin joka päivä.

Barona on vuonna 1999 perustettu palveluyhtiö ja yksi Suomen suurimmista työnantajista. Uudistamme työelämää laaja-alaisilla työvoiman ja yritysten kasvua tukevilla ratkaisuilla, jotka painottuvat työllistämiseen, oppimiseen, hyvinvointiin sekä ulkoistusratkaisuihin. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli noin 467 miljoonaa euroa (pro forma). Toimimme Suomessa yli 30 toimipisteessä ja kansainvälisesti yhdeksässä eri maassa. Barona on osa Bravedo-yritysyhteisöä.