Baronan liiketoiminnalla todistetusti merkittävä positiivinen vaikutus maailmaan

Barona 8.6.2023

Nainen lukee kirjaa pellon laidalla

Suomen suurimpiin työnantajiin kuuluvan Baronan vaikuttavuus on maailman kärkiluokkaa. Tämän paljastaa globaalisti yritysten nettovaikutuksia mittaavan Uprightin analyysi. Baronan kokonaisarvio eli net impact ratio on +61, ja suurimmat positiiviset vaikutukset tulevat työpaikkojen luomisesta, verokertymästä, osaamisen kertymisestä sekä merkityksellisyyden kokemuksen synnyttämisestä.  

Lainsäädännön kiristyessä ja ihmisten valveutuneisuuden lisääntyessä vastuullisesta ja kestävästä toiminnasta tulee yhä useamman yrityksen arkipäivää. Samalla vaatimukset vastuullisemman toiminnan kehittämiselle ja läpinäkyvyyden lisäämiselle kasvavat. 

Suomalaislähtöisen Uprightin luoma malli hyödyntää koneoppivia työkaluja sekä avointa tieteellistä tietoa luodakseen dataa yritysten kokonaisvaltaisesta vaikuttavuudesta. Iso osa Uprightin luomasta datasta on julkisesti kaikkien saatavilla Uprightin data-alustan kautta. 
Datan avulla halutaan mahdollistaa yrityksille sekä yritysten sidosryhmille parempi päätöksenteko. Samalla kuka tahansa voi saada yleisnäkymän siitä, mitä positiivista tai negatiivista arvoa yritys tuottaa neljässä kategoriassa: yhteiskunta, tieto, terveys ja ympäristö.  

Baronan net impact ratio eli nettovaikuttavuutta kuvaava tulos on +61, mitä voidaan pitää vaikuttavuudeltaan merkittävänä tuloksena. Globaalisti vain noin 13:sta prosentilla Uprightin tarkimmalla tasolla mallintamista yli 10 000 yhtiöstä on suurempi myönteinen vaikutus kuin Baronalla. 

Baronan talousjohtaja Jussi Ropo kommentoi Baronan nettovaikutusarvion olevan merkittävä uutinen baronalaisille ja koko henkilöstöpalvelualalle. 

”Vaikutamme isosti suomalaiseen työ- ja elinkeinoelämään ja sitä kautta myös yksilöihin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Olemme mm. merkittävä verojen maksaja, mikä ei välttämättä aina ensimmäisenä nouse esiin toiminnastamme. Uprightin kautta saatu arvio on yksi tapa todentaa tekemistämme ja kirittää meitä niillä osa-alueilla, joissa tulos on heikompi. Suurimpana alan yrityksenä meiltä odotetaan enemmän ja näihin odotuksiin haluamme vastata”, Ropo toteaa. 

Baronan merkittävimmät negatiiviset vaikutukset tulevat työn aiheuttamasta vaihtoehtoiskustannuksesta sekä teollisuus-, rakennus- ja logistiikka-alojen ympäristökuormituksesta, johon Barona vaikuttaa näiden alojen suurena työnantajana. 

“Vastuullisuudessa keskitytään usein vain yrityksen sisäisiin asioihin, vaikka ydinliiketoiminnan suurimmat vaikutukset syntyisivät nimenomaan arvoketjuissa. Barona on hyvä esimerkki yrityksestä, joka haluaa ymmärtää palveltujen alojen kautta syntyvät vaikutukset. Kun yhä useampi työnhakija, sijoittaja ja kuluttaja tutkii vaikuttavuusdataa päättäessään ajan- ja rahankäytöstään, proaktiivinen ja avoin viestintä ydinliiketoiminnan hyödyistä ja haitoista kannattaa”, kommentoi Uprightin perustaja ja toimitusjohtaja Annu Nieminen.

Yhteistyö Upright Projectin kanssa on osa Baronan vuonna 2021 käynnistämää uutta vastuullisuusohjelmaa, jonka pohjalta julkistettiin vuonna 2022 yrityksen ensimmäinen vastuullisuusraportti ja luotiin erilliset vastuullisuustavoitteet. Vuotta 2022 koskeva vastuullisuusraportti julkaistaan kesän aikana. 

 

Tutustu Baronan nettovaikutusarvioon »

 

Lisätietoja:

Jussi Ropo, CFO, Barona 
041 5436 407 
jussi.ropo@barona.fi

Pauliina Suominen, Head of Communications & PR, Upright 
044 0241 616
pauliina.suominen@uprightproject.com

 

 

Barona on vuonna 1999 perustettu palveluyhtiö ja yksi Suomen suurimmista työnantajista. Uudistamme työelämää laaja-alaisilla työvoiman ja yritysten kasvua tukevilla ratkaisuilla, joihin kuuluvat mm. asiantuntija- ja konsultointipalvelut, teknologiavetoiset kokonaisratkaisut sekä työelämään liittyvät, työllistämisen kaikki muodot kattavat palvelut. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli noin 467 miljoonaa euroa (pro forma). Toimimme Suomessa yli 30 toimipisteessä ja kansainvälisesti yhdeksässä eri maassa. Barona on osa Bravedo-yhteisöä. 

 

Upright Project on helsinkiläinen teknologiayritys, jonka mallintaa yritysten nettovaikutuksia. Yritys rakentaa kvantifikaatiomallia, joka käyttää Natural Language Processing -koneoppimistekniikoita ja avointa tiedettä mittaamaan yritysten kokonaisvaltaisia vaikutuksia ympäristöön, ihmisten terveyteen, yhteiskuntaan sekä tiedon luomiseen ja jakamiseen. Yli 200 yritystä ja sijoittajaa globaalisti käyttää nettovaikutusdataa omien sijoitusten ja liiketoimintojen vaikuttavuuden hahmottamiseen.