Danfoss ja Barona ratkaisevat työvoimapulaa Pohjanmaalla – Englanninkielinen oppisopimuskoulutus tuo kaivattuja osaajia

Barona 9.2.2023

Danfoss Vaasa

Vaasassa taajuusmuuttajia valmistava monikansallinen Danfoss toteuttaa englanninkielisen oppisopimuskoulutuksen 9:lle henkilölle, jotka tulevat työllistymään Danfossille kokoonpanijoina. Mukana koulutuspilotissa ovat myös ammatillista koulutusta tarjoavat Sedu ja Vamia, sekä palveluyhtiö Barona, joka on tehnyt työntekijöille toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset. Danfossilla on jatkuva tarve uusille tuotantotyöntekijöille ja se työllistää Suomessa yli 1 000 osaajaa, joista kokoonpanijoita on noin 210.   

Pohjanmaalla on ollut perinteisesti hyvin alhaiset työttömyysasteet (5,6 %) ja mm. avoimiin työpaikkoihin on ollut haastavaa löytää tekijöitä. Onneksi koulutusratkaisut kuten viime vuosina uudistunut oppisopimuskoulutus ovat tarjonneet yritykselle väylän löytää uusia osaajia. Nyt tätä mallia tulisi entistä enemmän hyödyntää myös maahanmuuttajataustaisiin ja muualta tuleviin kansainvälisiin työntekijöihin.  

”Oppisopimuskoulutus mahdollistaa yrityksen näkökulmasta löytää motivoituneita osaajia juuri tiettyyn tarpeeseen. Koulutettavalle se on taas nopea väylä sekä tutkintoon että työhön, toteaa Baronan Vaasan aluepäällikkö Antti Flander. Hänen mukaansa yhteistyö sekä Danfossin että Vamian ja Sedun kanssa on ollut sujuvaa. Yhdessä on kehitetty ratkaisuja osaajapulaan.  

Danfossilla rekrytoitiin ensimmäinen englanninkielinen kokoonpanija tuotantoon viime syksynä ja positiiviset kokemukset tästä ja mm. englanninkielisistä harjoittelijoista rohkaisivat myös kokonaan englanninkielisen oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen.  

Kyseessä on tiettävästi koko alueen ensimmäinen kokonaan englanninkielinen oppisopimuskoulutuspilotti.   

Danfossin Vaasan toimintojen HR Generalist Heidi Saarinen nostaa esiin, että kansainvälisen taustan omaavia työnhakijoita on tällä hetkellä suhteellisen paljon Vaasan seudulla.  

”Meidän kokemuksemme kansainvälisistä opiskelijoista ja työnhakijoista ovat erittäin myönteisiä. He ovat hyvin halukkaita oppimaan uutta ja kysyvät rohkeasti apua ja ohjeistusta. Tarjoamme englanninkielisille työntekijöille mahdollisuuden osallistua suomen kielen koulutukseen työajalla. Tavoitteena on tukea ja edistää heidän integroitumista työyhteisöön. Toisaalta iso osa yrityksemme perehdyttäjistä osaa hyvin englantia, joten pystymme perehdyttämään kattavasti kaikki uudet työntekijät”, Saarinen kertoo.  

Sekä Saarinen että Flander ovat yhtä mieltä siitä, että Pohjanmaalla kansainvälisyys on päivän sana. Kaupungin tiedoista selviää, että jo nyt Vaasan asukkaista lähes 10 prosenttia on ulkomaista syntyperää ja alueella puhutaan yhteensä noin sataa eri kieltä.  

 ”Viime vuonna julkaisemamme tutkimuksen mukaan yritysten suurin este kansainvälisten osaajien rekrytoinneille ovat kielitaitoon liittyvät haasteet (54 %). Siksi tarvitaan jatkossa myös entistä enemmän englanninkielellä tapahtuvaa kouluttamista joka madalluttaa omalta osaltaan kynnystä kansainvälisen tekijän rekrytointiin”, Flander muistuttaa.  

  

Lisätietoja:  

Antti Flander
Aluepäällikkö, Vaasa, Barona  
p.  044 545 1370 
antti.flander@barona.fi  

Heidi Saarinen  
HR Generalist, Vaasa, Danfoss  
p.  040 8371 771 
heidi.saarinen@danfoss.com