Palveluneuvojalla on iso vastuu asiakaspalvelun onnistumisessa

Palveluneuvojalla on iso vastuu asiakaspalvelun onnistumisessa

Valtteri Karjula 17.12.2018

Baronan kautta DNA:lla palveluneuvojana työskentelevä, mutta vapaa-ajalla leivontaa harrastava Pauliina Renholm odottaa hartaasti kolmatta vuosipäiväänsä DNA:n palveluksessa. Tapansa mukaan, Pauliina vie leipomansa kakun tai pullaa yhteiseen taukotilaan ja juhlistaa vuosipäiväänsä yhdessä työkavereiden kanssa. He tuntevat Pauliinan säntillisenä ja myynnillisenä palveluneuvojana, joka hoitaa oman ruutunsa lisäksi myös yhteisiä asioita ja eri projekteja.

Yhteensä lähes viiden vuoden kokemus palveluneuvojan ja muun myynnin rooleissa on taannut Pauliinalle hyvän tulotason. Eikä siinä kaikki, Pauliina tuntee omat rajansa ja kykenee saavuttamaan haluamansa tulotason tasaisesti. Pauliina antaakin suitsutusta DNA:n tyylille antaa onnistumisen mahdollisuuksia päivittäin sekä luoda helppoja siirtymiä uusiin tehtäviin tai projekteihin. Viimeisimpänä Pauliina toimi palveluneuvojan työn lisäksi kuituasiantuntijana.

"Iso osa tuloistani kertyy puhtaasti oman myynnillisyyden kautta.

 

Onko myynnillisyys geeneissä?

Paulina huomasi oman myynnillisen asenteensa vasta palveluneuvojan ammatin kautta. Taustalla vaikutti toki Pauliinan vahva tahto suoriutua tehtävästä kuin tehtävästä hyvin. Tämä kokemus on vahvistunut sen myötä, että hänen elämässä kaikki hyvä on saavutettu tekemällä asiat hyvin.

"Ehkä meidän perheessä on tarkkuutta ja kykyä noudattaa sääntöjä."

Jokaisen myyjän tai palveluneuvojan perussääntönä pitäisi olla, että ei saisi olettaa koskaan mitään, ennen kysymistä ja tarpeen kartoittamista. Tämä sääntö koskee myös sitä, ettei saa olettaa asiakkaan haluavan automaattisesti halvempaa hintaa tai tuotetta. Pauliina onkin opetellut ihmislähtöiseksi myyjäksi, jossa peilataan hyötyjä niin asiakkaalle kuin omalle yritykselle. 

Pauliinan tasainen tuloksentekokyky juontuu systemaattisesta, yhteisesti luotujen myyntitapojen noudattamisesta. Tähän ei silloin liity "en minä voi"-ajattelua, vaan vankkaa luottamista ja sovittujen asioiden noudattamista. Nyt, työn ohessa käynnissä olevan liiketalouden opiskelun kautta, hän on oppinut, että asiakaspalvelu on asiakkaan auttamista ja hän on vetänyt sen äärimmilleen.

Projektit ja vastuu sytyttävät

Omat tulokset ja jatkuva itsensä kehittäminen tuovat palveluneuvojille vaihtelua arkeen. Ensi viikolla Pauliina menee erillisprojektin kautta tekemään töitä Jyväskylään. Aiemmin mainittu kuituasiantuntijan tehtävä on myös esimerkki siitä, että yksittäinen palveluneuvoja pystyy ja saa osallistua erilaisiin projekteihin. Lähtökohtana on, että osallistuneilla on täysi vastuu projektin hoitamisesta. 

"Palveluneuvojan työ ei ole kaikkein helpointa, vaan työn motivaattorina toimii halu auttaa toista eli asiakasta ja omaa työkaveria."

Pauliina kokee, ettei tule työssään koskaan valmiiksi. Palveluneuvojan ammatti vaatii paljon itseohjautuvuutta, sillä jokainen vastaa omasta tuloksestaan. Myös Pauliinalla on vastuu pyytää apua haasteisiinsa, ja samalla vastuu sitouttaa palveluneuvojia sitoutumaan paremmin työhönsä, koska työhön ja tulokseen pystyy vaikuttamaan.

 

Parasta joustava työ, työkaverit ja työtilat

Ammatin joustavuus sopii Pauliinalle, koska  aikaa vievät harrastukset ja opiskelut lisäävät painetta töiden sopimiselle. Pauliinan mielestä parhaimmat asiat ovatkin DNA:lla joustava työparhaat työkaverit ja työtilatBaronalle Pauliina antaa kiitosta siitä, että hänen on ollut helppo saada kontakti omaan yhteyshenkilöön ja sitä kautta saada hoidetuksi omat asiansa.

Loppujen lopuksi, palveluneuvojana pitää ymmärtää oma tärkeä vastuunsa asiakkaasta. Usein palveluneuvoja on yrityksessä ainoa, joka hoitaa kyseisen asiakkaan tai henkilön asiaa ja rakentaa näin samalla mielikuvaa yrityksestä. Hänen kauttaan asiakas on joko ensimmäistä tai viimeistä kertaa kontaktissa yrityksen kanssa.

Tutustu DNA:han työnantajana ja lue lisää palveluneuvojan ammatista!

TULE TÖIHIN DNA:N ASIAKASPALVELUUN