Vinkit esimiehenä työskentelyyn

Vinkit esimiehenä työskentelyyn

Katriina Sahlman 13.8.2018

Onko esimies kamu, koutsi vai pomo? Baronan osaamisen johtamisen ja sisäisen viestinnän johtaja Anne Jurvelinin mielestä hyvä esimies on kaikkia edellä mainittuja. Itsekin esimiestehtävissä pitkään viihtynyt Anne antaa ohessa käytännönläheiset vinkit esimiehille ja esimiestehtävistä kiinnostuneille.

Esimies on pomo

Esimiestyö on johtamista ja esimiehen pitää olla se ”pomo”, joka kantaa vastuun, priorisoi tehtävät ja viestii selkeästi tavoitteista ja arvoista.

"Pomona olo ei ole kuitenkaan käskyttävää johtamista, jossa pomo päättää miten työ tehdään."

Enemminkin puhuisin valmentavasta ja kannustavasta johtamisesta, jossa pomo mahdollistaa työntekijöille vapauden itsenäiseen työskentelyyn. Samalla pomo kantaa vastuun ja määrittelee rajat työpaikan hiekkalaatikolle. Pitää olla tiedossa yhteinen suunta ja pomon tehtävä on viestiä siitä tiimilleen.

Esimies on kamu

"Johtaminen tapahtuu ihmisten kautta. Kamuna ja frendinä oleminen ei tarkoita sitä, että esimiehen pitää olla tiimiläistensä kanssa bestiksiä."

Kamu-esimiehenä toimiminen on mielestäni sitä, että ollaan aidosti kiinnostuneita ihmisistä, joita johdetaan ja pyritään ymmärtämään mikä heitä motivoi ja mitä tavoitteita heillä on työlleen. Kamu-esimies arvostaa ja kunnioittaa työntekijöitä, kommunikoi heidän kanssaan ja toimii luotettavasti ja johdonmukaisesti. Käytännössä tämän ei tarvitse tarkoittaa jotain ihmeellistä vaan yksinkertaisuudessaan kuulumisten kyselyä ja halua oppia tuntemaan omat tiimiläisensä. Samalla pitää muistaa yksityisyyden rajat. Esimies on lopulta aina työnantajan edustaja.

Esimies on koutsi

Esimiehen tehtävänä on edesauttaa alaistaan saavuttamaan paras suorituksensa. 
Koutsaamisessa haastavinta ja samalla tärkeintä on ymmärtää sekä yksilön että joukkueen motivaatiotekijöitä ja pyrkiä luomaan edellytykset menestykselliselle toiminnalle. Koutsaava esimies huolehtii siitä, että tiimin kesken vuorovaikutus toimii ja on selkeätä. Parhaimmillaan koutsaava eli valmentava johtaminen antaa työntekijöille mahdollisuuden loistaa omalla tavallaan ja sitouttaa heidät osaksi tiimiä, jolla on yhteiset tavoitteet.

Anne näkeekin, että muuttuvassa työelämässä tarvitaan uudenlaisia esimiehiä, jotka pystyvät yhdistämään erilaisia johtamistyylejä toisiinsa:

"Ketterä esimies osaa toimia niin pomon roolissa tavoitteiden viestijänä, priorisoijana ja vastuun kantajana kuin kannustavana koutsina ja tiimiläistensä hyvinvoinnista huolehtivana kamuna. Tehtävä ei ole helppo, mutta mahdollistaa esimiehen ja tiimin välisen syvemmän symbioosin kehittymisen."

Oletko esimies tai esimiestehtävistä kiinnostunut? Tunnista vahvuutesi ja kehitä niitä:

  1. Olet aidosti kiinnostunut ihmisistä, omaat hyvät sosiaaliset taidot ja kommunikoit selkeästi.
  2. Haluat kantaa vastuuta tiimin suorituksista.
  3. Tartut epäkohtiin tomerasti ja päättäväisesti – saat asioita tapahtumaan.
  4. Olet innostunut tehtävästäsi ja organisaatiosta, jossa työskentelet.
  5. Olet hyvä organisoimaan ja hallitset hyvin omaa ajankäyttöäsi.
  6. Pystyt näkemään ison kuvan, etkä juutu yksityiskohtiin.
  7. Haluat johtaa toimintaa ja ihmisiä.