Kumppanuus syntyy teoista

Katri Lempinen 7.12.2022

Katri Lempinen, asiakkuusjohtaja, Barona

Hotelli- ja ravintola-alan yrityksillä on pitkä historia yhteistyöstä henkilöstöpalvelualan toimijoiden kanssa. Yhteistyö on vuosien aikana kuitenkin muuttanut muotoaan nopeista keikkalaistarpeista kohti vuosikellomaista ennakoivaa yhteistyötä. Rekrytointi niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, resurssoinnin suunnittelu yhdessä, moninaisten työsuhteiden hallinta ja uusien alalle tulijoiden perehdyttäminen ovat muuttuneet asiantuntijuutta ja aikaa vaativiksi osaamisalueiksi, johon yhä useammin halutaan kumppania rinnalle.

Tilaaja ja toimittaja -suhteista on siirrytty kumppani ja kumppani -suhteisiin. Joskus muutos kuitenkin jää kosmeettiselle tasolle, jolloin yhteistyötä aletaan kutsumaan kumppanuudeksi, mutta tosiasiassa yhteistyösuhteissa mikään ei muutu.  

Omassa työssäni saan päivittäin tehdä töitä erilaisten yritysten kanssa ja nähdä eri kypsyysasteita yhteistyössä. Minulla on ollut onni päästä rakentamaan myös aitoa strategista kumppanuutta. Näiden kokemusten pohjalta kokosin listan, mistä elementeistä kumppanuus rakentuu.

1. Ääneen lausuttu päätös. Seurustelusuhteissa tulee jossain kohtaa eteen päätös, treffaillaanko vaan vai aletaanko vakavammin olemaan ja panostamaan juuri tähän ihmissuhteeseen. Sama on yritysten välillä, jos halutaan rakentaa satunnaisesta yhteistyöstä syvempää, on se tärkeää sanoa yhdessä ääneen. Haluamme syventää yhteistyötä kumppanuudeksi juuri teidän kanssanne!

2. Avoimuus. Todellisen kumppanuuden rakentamisessa kaikki lähtee avoimuudesta. Se on pieni sana sanoa ja iso sana elää todeksi. Avoimessa ilmapiirissä voidaan puhua asioista ilman sensuuria tai sokerikuorrutusta. Kumppanille ei tarvitse näyttäytyä ikään kuin parempana versiona itsestään. Tietoa myös jaetaan kumppanien välillä laajasti niin liiketoiminnasta kuin strategiasta.

3. Ratkaisukeskeisyys. Kumppanuudessa etsitään ratkaisuja, ei syyllisiä. Yhteistyötä ja liiketoimintaympäristöä pyritään yhdessä ymmärtämään laajasti, ongelmat tunnistetaan ja niistä kerrotaan toiselle heti, kun ne havaitaan. Ongelman juurisyyhyn etsitään yhdessä ratkaisu ja sitoudutaan muutoksen läpivientiin.  

4. Yhteinen aika. Kumppanuus ei voi syventyä ilman yhteistä aikaa. Tehokas ja laadukas ohjausryhmätyöskentely on kriittisen tärkeä elementti kumppanuuden rakentamisessa. Ohjausryhmässä rakennetaan paitsi ymmärrystä kumppanin maailmasta, myös yhteistä maailmaa, jossa voi syntyä ihan uusia, toimialaakin muokkaavia malleja.

5. Ylin johto mukaan. Yritysten välinen todellinen kumppanuus on lähes mahdoton toteuttaa ilman ylimmän johdon mukana oloa. Ylimmän johdon viestintä omassa organisaatiossa kumppanuuden tärkeydestä silottaa tietä operatiivisen tason yhteistyölle.

6. Luottamus ihmisten välillä. Lopulta kumppanuus rakentuu arjessa yhteistyön yhteyshenkilöiden suhteissa ja kohtaamisissa. Luottamus täytyy yksilöiden välillä ansaita ja säilyttää. Tässä ovat merkittävässä asemassa yhteistyön avainhenkilöt.

7. Vaikeissa hetkissä kumppanuus punnitaan. Vaikeuksia ei voi välttää, kun työskennellään lähellä toisiamme ja tärkeiden palveluiden parissa. Kun vaikealla hetkellä pystymme tukemaan toisiamme aidosti, niin ne hetket lujittavat kumppanuuden ihan uudelle tasolle, jonka jälkeen ollaan yhdessä vahvempia.  

8. Yhteinen etu. Kumppanuudessa omaa etua tärkeämpi on yhteinen etu tai molempien etu. Kumppanuuteen ei kuulu esimerkiksi hinnan kiristäminen niin alas, ettei toisella osapuolella ole enää mahdollisuutta tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Tällaisissa vaikeissa tilanteissa tulisi pyrkiä löytämään jokin uusi lähestymistapa, tehostettu prosessi tai vaikka uusi yhteinen liiketoimintamalli, joka ratkaisee asian molempien kannalta kestävästi.  

9. Yhteisellä osaamisella uusia ratkaisuja. Yritysten arvokkain omaisuus on nykypäivänä sen ihmisten osaaminen. Tiimimuotoisessa tekemisessä erilaista osaamista tuodaan yhteen, jolloin yksilöiden osaamisen summa nousee seuraavaan potenssiin. Näin myös kumppanuudessa, kun tuodaan yhteen kahden yrityksen osaamisresurssit, niin voidaan saavuttaa parempia tuloksia tai jotain ihan uutta, jonka luominen yksin olisi ollut mahdotonta tai hyvin aikaa vievää.

10. Kiitos. Kumppanuudessa on tärkeää muistaa sanoa puolin ja toisin ääneen, että olette meille tärkeitä. Kiitos, kun olette juuri meidän kumppani ja teette kanssamme työtä yhteiseen valittuun suuntaan!

Yhteistyössä on voimaa, erityisesti nyt työelämän muutostrendien haastaessa vanhoja ajattelumalleja. Yhteistyöllä voimme parantaa työvoimasaatavuutta, hakija- ja työntekijäkokemusta ja vastaamaan paremmalla johtamisella työntekijöiden odotuksiin, jotka syntyvät muuttuneesta arvomaailmasta. Henkilöstön rekrytointi vie yhä enemmän aikaa ja vaatii monipuolisia kanavia ja osaamista. Tässä tilanteessa aidoissa kumppanuuksissa piilee mahdollisuuksia. Kumppanuus vaatii kuitenkin vaivannäköä ja sitoutumista, niin kuin muutkin hyvät asiat elämässä. Kun yhteisessä palaverissa hetkeksi unohtaa, ettei ollakaan samaa yritystä, on kumppanuus jo aika pitkällä.

Kaipaatko tukea rekrytointiin?
Kaipaatko tukea rekrytointiin?Baronan avulla löydät tarpeitasi vastaavat tekijät ja varmistat, että resurssit riittävät myös hyvän hakijakokemuksen tuottamiseen.Lue ratkaisuista