Barona Future Day 2022

Barona Future Day 2022

Vastuullinen kasvu. Osaajapula. Työelämän murros. Tulevaisuutta tehdään nyt kovaa vauhtia. Miten ratkotaan liiketoiminnan haasteita ja kuinka johdetaan kasvua, jotta ollaan future-proof – valmiita tulevaan?

Alas osoittava nuoli

Barona Future Day 10.5.2022

Erotinviiva

Tulevaisuutta sanoittivat

Erotinviiva

Iltapäivän teemat

  1. Vastuullinen kasvu

    Mahtuvatko sanat ”vastuullinen” ja ”kasvu” samaan lauseeseen? Miten luodaan vastuullista kasvua, jossa palveluiden ja tuotteiden kehityksessä on huomioitu vastuullisuuden eri ulottuvuudet? Vai onko kasvu edes mahdollista – saammeko Suomeen tarpeeksi investointeja? Miten maailman tilanne vaikuttaa tulevaisuuteen? Näkökulmia räjähtävästi kasvavasta scale-upista sekä sijoittajan näkökulmasta.

  2. Osaajapula

    Ilman osaavaa ja riittävää työvoimaa Suomen tulevaisuus ei ole turvattu. Huoltosuhde heikkenee, mutta ratkaisuja on. Tartummeko niihin ja voivatko ne toimia jopa menestyksen tekijänä? Miten kilpailemme työntekijöistä kansainvälisillä markkinoilla? Näkökulmia eläkeyhtiön kannalta ja keskustelua tunnistetuista keinoista sekä tulevaisuuden mahdollisuuksista niin ison perinteisen yrityksen kuin tech scale-upin näkökulmasta.

  3. Työelämän murros

    Työn tekeminen muuttuu, ja se haastaa työn sisältöä ja rakenteita. Olemmeko valmiita muutokseen? Millaista työelämää luomme? Mitä osaamista meillä tulee olla? Miten pidämme siitä kiinni? Miten diversiteetti ja inklusiivisuus näkyvät työyhteisöjen arjessa, kun uusi sukupolvi astuu johtoon? Voiko muutosta ja kannattavaa bisnestä tehdä samaan aikaan? Näkökulmia arvoketjusta liiketoiminnassa.

Erotinviiva

Lue Lassin blogi: Kriisin keskellä on äärimmäisen tärkeää rakentaa uskoa tulevaisuuteen

Erotinviiva