Barona Future Day 2022

Barona Future Day 2022

Vastuullinen kasvu. Osaajapula. Työelämän murros. Tulevaisuutta tehdään nyt kovaa vauhtia. Miten ratkotaan liiketoiminnan haasteita ja kuinka johdetaan kasvua, jotta ollaan future-proof – valmiita tulevaan?

Alas osoittava nuoli

Barona Future Day 10.5.2022

Erotinviiva

Tulevaisuutta sanoittivat

Kaisa Hietala

Kaisa Hietala

Kaisa Hietala on ympäristö- ja ilmastohaasteiden sekä liiketoiminnan yhdistämiseen erikoistunut johtaja ja Exxon Mobilin hallituksen jäsen. Hietalalla oli keskeinen rooli Nesteen muutoksessa maailman suurimmaksi uusiutuvan dieselin tuottajaksi, minkä Harvard Business Review on listannut yhdeksi vuosikymmenen parhaimmista bisnestransformaatioista.

Peter Nyman

Peter Nyman

Peter Nyman on karismaattinen ja tilannetajuinen yritystapahtumien juontaja sekä Suomen parhaimpia moderaattoreita. Hänellä on satojen isojen seminaarien kokemus ja tv-uransa aikana hän on voittanut lukuisia Telvis- ja Venla-palkintoja.

Jyri Häkämies

Jyri Häkämies

Jyri Häkämies on Elinkeinoelämän toimitusjohtaja, joka on suomalaisille tuttu myös elinkeinoministerinä, puolustusministerinä ja valtion omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä.

Elina Pylkkänen

Elina Pylkkänen

Elina Pylkkänen on työllisyysasioista vastaava alivaltiosihteeri työ- ja elinkeinoministeriössä. Hän on taloustieteilijä, joka on toiminut myös taloudellisen tutkimuslaitoksen johtajana ja valtiovarainministeriössä finanssineuvoksena.

Ilkka Halava

Ilkka Halava

Ilkka Halava on eturivin tulevaisuustutkija, työyhteisön kehittäjä ja suomalaisen puhujataivaan kestotähti. Ilkka on lukuisien organisaatioiden luottosparraaja yli 400:n organisaation ja 200:n johtoryhmän kokemuksella.

Elina Koskela

Elina Koskela

Elina Koskela vastaa Baronan kansainvälisten osaajien palveluista. Elinalla on lähes 20 vuoden mittainen laaja-alainen kokemus HR-alalta, ja on käynnistänyt rekrytointeja niin EU:n sisäisesti kuin kolmansista maista lukuisten yritysten kanssa.

Pasi Tolppanen

Pasi Tolppanen

Pasi Tolppanen on YIT:n Infrasegmentin johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen. Pasilla on kokemusta hallitustyöstä, johtamisesta, asiantuntijatehtävistä, projektitoiminnasta sekä opetus-, tutkimus- ja kehitystyöstä.  

Ansu Lönnberg

Ansu Lönnberg

Ansu Lönnberg on Mainframe Industriesin Head of Studio ja yksi 13:sta perustajasta. Mainframe on pelistudio, joka kehittää massiivista monen pelaajan verkkopeliä 70:n pelikehittäjän voimin Suomessa, Islannissa ja Ranskassa.

Ilkka Kivimäki

Ilkka Kivimäki

Ilkka Kivimäki on Maki.vc:n perustajaosakas, joka on perustanut kasvuyhtiöitä ja tuntee pohjoismaisen start-up-maailman erinomaisesti. Ilkka on esimerkiksi Woltin ensimmäinen sijoittaja ja entinen hallituksen puheenjohtaja.

Mikko Mursula

Mikko Mursula

Mikko Mursula on Ilmarisen varatoimitusjohtaja ja sijoitusjohtaja. Ennen nykyistä tehtäväänsä Mikko on toiminut muun muassa FIM Oyj:n ja varainhoidon toimitusjohtajana sekä useissa pääomamarkkinoihin liittyvissä johtotehtävissä.

Taru Tujunen

Taru Tujunen

Taru Tujunen on tehnyt pitkän uran suomalaisen politiikan ytimessä. Viime vuodet Ellun Kanojen toimitusjohtajana hän on työskennellyt suomalaisen yrityselämän ja yritysjohdon tukena ja apuna. Taru on myös Baronan hallituksen puheenjohtaja.

Lassi Määttä

Lassi Määttä

Lassi Määttä aloitti Baronan toimitusjohtajana syyskuussa 2021 mutta on pitkän linjan baronalainen, joka työskenteli vuodet 2004–2018 Baronan liiketoiminnan johtotehtävissä. Välissä Lassi toimi eri yhtiöiden hallituksissa sekä Bravedo-yhteisön kehityshankkeissa.

Erotinviiva

Iltapäivän teemat

  1. Vastuullinen kasvu

    Mahtuvatko sanat ”vastuullinen” ja ”kasvu” samaan lauseeseen? Miten luodaan vastuullista kasvua, jossa palveluiden ja tuotteiden kehityksessä on huomioitu vastuullisuuden eri ulottuvuudet? Vai onko kasvu edes mahdollista – saammeko Suomeen tarpeeksi investointeja? Miten maailman tilanne vaikuttaa tulevaisuuteen? Näkökulmia räjähtävästi kasvavasta scale-upista sekä sijoittajan näkökulmasta.

  2. Osaajapula

    Ilman osaavaa ja riittävää työvoimaa Suomen tulevaisuus ei ole turvattu. Huoltosuhde heikkenee, mutta ratkaisuja on. Tartummeko niihin ja voivatko ne toimia jopa menestyksen tekijänä? Miten kilpailemme työntekijöistä kansainvälisillä markkinoilla? Näkökulmia eläkeyhtiön kannalta ja keskustelua tunnistetuista keinoista sekä tulevaisuuden mahdollisuuksista niin ison perinteisen yrityksen kuin tech scale-upin näkökulmasta.

  3. Työelämän murros

    Työn tekeminen muuttuu, ja se haastaa työn sisältöä ja rakenteita. Olemmeko valmiita muutokseen? Millaista työelämää luomme? Mitä osaamista meillä tulee olla? Miten pidämme siitä kiinni? Miten diversiteetti ja inklusiivisuus näkyvät työyhteisöjen arjessa, kun uusi sukupolvi astuu johtoon? Voiko muutosta ja kannattavaa bisnestä tehdä samaan aikaan? Näkökulmia arvoketjusta liiketoiminnassa.

Erotinviiva

Lue Lassin blogi: Kriisin keskellä on äärimmäisen tärkeää rakentaa uskoa tulevaisuuteen

Erotinviiva