Case Heinon Tukku: Mahdollistamassa 24 tunnin toimitusaikalupausta

Case Heinon Tukku: Mahdollistamassa 24 tunnin toimitusaikalupausta

TukkuHeino-konserniin kuuluva Heinon Tukku on suurin yritys konsernissa, johon kuuluvat sen lisäksi Heinon Juomat Oy sekä Heinon Toimistopalvelut Oy. Heinon Tukku on HoReCa-alan tukkuliike, joka palvelee asiakkaitaan valtakunnallisesti. Heinon Tukku työllistää noin 350 henkilöä, ja konsernitasolla reilut 500 henkilöä.

Noin 80% Heinon Tukun työntekijöistä on varastotyöntekijöitä, ja Baronan palveluita käytetään pääasiallisesti kaikkiin varastotyöhön liittyviin tehtäviin.

– Aikaisemmin meille toimitti vuokratyövoimaa monet eri yritykset. Hallittavuuden parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi halusimme keskittää palvelua ja kehittää siihen meitä parhaiten palvelevan mallin. Barona oli se kumppani, joka pystyi tarjoamaan tämän meille, kertoo tukkupäällikkö Juha Talla.

”Tähänastisten kokemusten pohjalta Barona Logistiikan asiantuntijat ovat olleet tarpeisiimme erittäin hyviä. He ovat tuoneet omaa osaamistaan eri varastoista ja yrityksistä.”
Juha Talla, Tukkupäällikkö, Heinon tukku
Juha Talla, Tukkupäällikkö, Heinon tukku

Ratkaisuna poolimalli

Heinon Tukun ja Baronan yhteistyömalli on nk. poolimalli, jossa koulutettuja henkilöitä on valmiina poolissa. Poolimalli mahdollistaa vaihteluihin reagoimisen nopealla aikataululla ja tehostaa näin toimintaa.

– Teemme sesonkivaihteluiden perusteella Baronalle ennusteen siitä, millainen työvoimantarve tulee olemaan kuukaudesta kahteen eteenpäin ja näin Barona voi huolehtia poolin koosta ja tarvittaessa rekrytoida ja perehdyttää lisää työntekijöitä, Juha Talla kertoo.

Heinon Tukun asiakaslupaukseen kuuluu toimittaa tilatut tuotteet ja tarvikkeet asiakkaalle 24 tunnin sisällä. Vaikka käytössä on hyvät ennustusmallit, on asiakkaiden tilausten sisällön ja määrän arvioiminen etukäteen haastavaa. Viikon sisällä suurimman ja pienimmän toimituspäivän työvoimantarpeen välillä vaihtelu voi olla jopa 25 miestyövuoroa.

– Normaalirytmi on, että me tilaamme seuraavan päivän työntekijät kello 17 mennessä edellisenä päivänä. Seuraavana aamuna kello 6 ensimmäiset Baronan työntekijät aloittavat aamuvuorossa, kertoo Juha Talla.

Poolitoiminnan menestymisen kannalta kriittinen tekijä on Baronan yhdyshenkilö, joka työskentelee fyysisesti Espoon varastolla. Hän pystyy hyvinkin lyhyellä aikaikkunalla kutsumaan tekijöitä töihin.

”Poolin hallinnoinnista vastaa Baronan yhdyshenkilö, joka tuntee meidän tarpeet ja työn ja hän huolehtii työntekijöiden työhönkutsumisesta, perehdyttämisestä sekä tiiviistä kommunikaatiosta kaikkien osapuolten välillä.”
Juha Talla, Tukkupäällikkö, Heinon tukku
Juha Talla, Tukkupäällikkö, Heinon tukku

Poolimallissa yhdyshenkilö on isossa roolissa

Kun Heinon Tukun ja Baronan yhteistyömallia suunniteltiin, oli yksi reunaehdoista se, että pooli on kannattava malli myös siinä toimiville työntekijöille. Baronan yhdyshenkilön tehtävänä on varmistaa, että poolin työntekijäkannan koko pidetään sekä yrityksen että työntekijöiden kannalta optimaalisena.

Rekrytoidessaan uusia työntekijöitä pooliin, Baronan yhdyshenkilö haastattelee ja valitsee heidät, varmistaa heidän sopivuutensa työtehtävään ja että tarvittavat luvat, kuten elintarvikealalla tarvittava hygieniapassi tai varastopuolella tarvittava trukkikortti, ovat kunnossa. Heinon Tukulta tulee tieto, miten paljon työntekijöitä tarvitaan ja minkälaisiin tehtäviin. Kun työntekijät ovat aloittaneet, Heinon Tukun työnjohto antaa palautteen siitä, miten työhön valitut henkilöt ovat työtehtävissään menestyneet.

Poolityöntekijöiden työhyvinvointiin panostetaan ja henkilöstökyselyissä Baronan työntekijät ovat olleet tyytyväisiä työhönsä Heinon Tukulla, minkä vuoksi vaihtuvuus on vähäistä.

Heinon Tukun kannalta poolimalli on tehostanut heidän toimintaansa eikä aikaa kulu enää työntekijöiden jatkuvaan perehdyttämiseen ja työtehtävien järjestelemiseen. "Poolimallin ehdoton etu on se, että ei ole tyhjäkäyntiä, ja meillä on valmiiksi perehdytettyjä työntekijöitä, kun heitä tarvitaan. Näin saamme kysynnän piikit hoidettua ja omat asiakkaamme pysyvät tyytyväisinä."

Heinon Tukun ja Baronan poolimallin kannalta merkittävimpiä menestystekijöitä on ollut avoin kommunikaatio, toimiva yhteistyö sekä luottamus molempien osapuolten välillä. Molemmat osapuolet antavat palautetta ja pyrkivät kehittämään toimintaa jatkuvasti.

– Yhteistyö ja kommunikaatio Baronan kanssa ovat toimineet erittäin hyvin. Molemmat osapuolet tekevät töitä, jotta toinen voi onnistua hommassaan. Molemminpuolinen luottamus on tosi tärkeää tässä toiminnassa, Juha Talla summaa.

”Yhteistyö ja kommunikaatio Baronan kanssa ovat toimineet erittäin hyvin. Molemmat osapuolet tekevät töitä, jotta toinen voi onnistua hommassaan. Molemminpuolinen luottamus on tosi tärkeää tässä toiminnassa.”

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

Tarja Takala-Valtonen
Tarja Takala-Valtonen

Ulkoistaminen ja henkilöstö – ilmoittaudu webinaariin

Lue logistiikan ratkaisuista
Lue logistiikan ratkaisuistaVoisimmeko olla avuksi kuten Heinon Tukulle? Lue lisää logistiikan ratkaisuista.Lue lisää logistiikasta