Ilmapallokeskuksen logistiikkakeskus

Case Ilmapallokeskus: Strateginen kumppanuus vauhdittaa liiketoiminnan kasvua

  1. Haaste

    Sesonkiluonteinen liiketoiminta on haastanut sekä Ilmapallokeskuksen myymälöiden että logistiikkakeskuksen resursointia. Toisaalta kasvava yritys on halunnut panostaa toiminnan tehostamiseen ja datan hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä.

  2. Ratkaisu

    Yhteistyö käynnistyi 2019 henkilöstövuokrauspalveluilla, ja nykyään Barona paitsi rekrytoi ja resursoi myös huolehtii työntekijöiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta. Logistiikkakeskuksessa on lisäksi kehitetty tiedolla johtamisen ja raportoinnin malli, jotta voidaan ennakoida ja kehittää toimintaa. Ilmapallokeskus näkee nykyään Baronan strategisena, kasvua luovana liiketoiminnan kumppanina.

"Yhteistyö Baronan kanssa on säästänyt valtavasti meidän aikaa. He ovat alansa asiantuntijoita ja pitävät esimerkillisesti huolta henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta."
Jonna Nieminen, perustaja, yrittäjä, vähittäisliiketoiminnan johtaja, Ilmapallokeskus
Jonna Nieminen, perustaja, yrittäjä, vähittäisliiketoiminnan johtaja, Ilmapallokeskus

– Alun alkaen yhteistyö Baronan kanssa käynnistyi henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluiden tiimoilta, mutta kumppanuutemme on ollut kaiken aikaa aktiivista ja jatkuvasti kehittyvää. Viimeisimpänä suurena projektina Baronan tiimi on avustanut meitä tiedolla johtamisen mallin kehittämisessä sekä työntekijöiden kouluttamisessa, kertoo Ilmapallokeskuksen perustaja sekä vähittäisliiketoiminnan johtaja Jonna Nieminen.

Ilmapallokeskus on vuonna 1991 perustettu perheyritys, jonka missiona on auttaa kuluttaja- ja yritysasiakkaita luomaan unohtumattomia tapahtumia sekä juhlia. Barona on ollut Ilmapallokeskuksen liiketoiminnan strateginen kumppani vuodesta 2019 lähtien.

Toimialatuntemus ja vahva HR-osaaminen takaavat laadukkaan palvelun

Ilmapallokeskus palvelee asiakkaitaan kolmella pääalueella: kuluttaja- ja tukkukaupassa, jälleenmyynnissä sekä tapahtumanäkyvyydessä. Liiketoiminta on voimakkaasti sesonkiluonteista, ja erityisesti juhlapyhinä osaavat vuokratyöntekijät ovat korvaamattomia. Ilmapallokeskuksen varastopäällikkö Jaakko Viitala katsoo, että Barona on osoittautunut arvokkaaksi yhteistyökumppaniksi nopean ja henkilökohtaisen palvelun ansiosta.

– Barona on perehtynyt toimialamme haasteisiin ja he ovat onnistuneet tarjoamaan meille ammattitaitoisia työntekijöitä eri tilanteisiin. Luotamme heidän käsiin rekrytoinnit sekä muut henkilöstöhallinnolliset tehtävät, kuten työntekijöiden koulutukset. Yhteistyö Baronan kanssa on säästänyt valtavasti meidän aikaa. He ovat alansa asiantuntijoita ja pitävät esimerkillisesti huolta henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta, Viitala kertoo.

Ulkoistetut HR-palvelut vapauttavat aikaa ydinliiketoiminnan kehittämiseen

Myös Nieminen katsoo, että HR-vastuiden ulkoistaminen on ollut kannattava ratkaisu. Barona tarjoaa Ilmapallokeskukselle työntekijäpoolin, joka tuo turvaa äkillisiin poissaoloihin sekä kausivaihteluun. Tässä mallissa Baronan vastuulle jäävät myös työnantajavelvoitteet, kuten sopimusasiat sekä työntekijöiden perehdytys.

– Eritoten Juhlamaailmassa työtehtävät ovat monipuolisia, eli henkilöstön tulee osata sekä myyntiä että asiakaspalvelua. Tavallisesti meille hakeutuu nuoria työntekijöitä, joille haluamme tarjota parhaan mahdollisen perehdytyksen sekä tuen. Barona huolehtii kokonaisvaltaisesti työntekijöidemme hyvinvoinnista, auttaen heitä kohtaamaan erilaisia asiakaspalvelutilanteita ja palvelemaan asiakkaita monimuotoisesti, Nieminen kuvailee.

"Palvelun laatu on ollut erittäin henkilökohtaista. Vaikka olemme pieni toimija, on Barona suhtautunut vakavasti meidän haasteisiin ja tukenut kehittymistämme. Se on luonut vahvan luottamuksen heitä kohtaan."
Jaakko Viitala, varastopäällikkö, Ilmapallokeskus
Jaakko Viitala, varastopäällikkö, Ilmapallokeskus

Data ja teknologia mahdollistavat tehokkaan logistiikan

Henkilöstöpalveluiden lisäksi Barona tukee Ilmapallokeskuksen kasvua tarjoamalla ratkaisuja logistiikan kehittämiseen. Viime vuosina yhteistyön keskiössä on ollut tiedolla johtaminen, johon Barona tarjoaa työkaluja datan hallinnan sekä raportoinnin muodossa.

– Olemme Baronan kanssa ottaneet käyttöön uusia työkaluja, jotta voimme seurata työtapahtumia päivä- ja henkilötasolla. Meillä on käytössämme Power BI sekä erilaisia mittaristoja, jotka tuottavat meille tarvitsemaamme informaatiota. Kerätyn datan ja sen jatkuvan seurannan ansiosta voimme reagoida välittömästi poikkeamiin ja kehittää omaa toimintaamme. Tämä ratkaisu edistää työn tehokkuutta ja laatua, Viitala kiteyttää.

Nieminen ja Viitala ovat yhtä mieltä siitä, että menestyksekäs yhteistyö Baronan kanssa on perustunut avoimeen vuoropuheluun yritysten välillä. Ilmapallokeskuksessa Barona nähdään tärkeänä liiketoiminnan strategisena kumppanina, joka luo kasvua ja antaa tilaa kehittymiselle.

– Palvelun laatu on ollut erittäin henkilökohtaista. Vaikka olemme pieni toimija, on Barona suhtautunut vakavasti meidän haasteisiin ja tukenut kehittymistämme. Yhteistyömme on elänyt vuosien varrella, ja Baronan kyky vastata tarpeisiimme kaikissa tilanteissa on luonut vahvan luottamuksen heitä kohtaan. Emme epäröi suositella Baronaa kumppaniksi – heidän tapansa huolehtia asiakkaista ja rohkeus kehittää toimintaa ovat sydäntä lämmittäviä”, Viitala kiteyttää.

Voisimmeko olla sinulle avuksi kuten Ilmapallokeskukselle?
Voisimmeko olla sinulle avuksi kuten Ilmapallokeskukselle?Kasvun kumppaniksi, joustoa resursointiin, osaamisen kehittämistä, dataohjautuvuutta?Lue ratkaisuista yrityksille