BIT SEC Cybersecurity Platform product image

Yrityksen kyberturvapalvelu BIT SEC Cybersecurity Platform

Yrityksen kyberturva – yksi liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisen kivijaloista. Baronan ja Check Pointin BIT SEC Cybersecurity Platform on ylivertainen palvelu yritysten kyberturvaan. Se on täysin uusi ja pohjoismaisilla markkinoilla toteutukseltaan uniikki kokonaisratkaisu kyberturvallisuuden hallintaan.

BIT SEC Cybersecurity Platform -kokonaisuudella turvaat liiketoiminnan jatkuvuuden kyberturvan keinoin. Se on yksinkertaisesti erittäin tehokas, toimiva ja pitkällä aikavälillä kestävä palvelu, tarkastellaanpa yrityksen kyberturvallisuuden kokonaisuutta sitten tietoturvastrategian, kustannusten tai vaatimustenmukaisuuden kannalta. Palvelulla ehkäiset uhkat nykytoiminnalle ja varmistat että kyberturva ei muodostu esteeksi tulevaisuuden innovaatioille ja kasvulle.  

Palvelun perustana on Check Pointin MDR-pohjainen, AI-tehostettu teknologia ja palvelukokonaisuus, joka hoitaa 98 % kaikista poikkeavuuksista täysin automaattisesti. Sitä täydentää Baronan tarjoama 24/7 -ensivaste ja IT-tuki.

Barona ja Check Point logot

Barona ja Check Point – alansa parhaat yhdessä ratkomassa yritysten kyberturvaa

Yrityksille suunnattu tietoturvapalvelu BIT SEC Cybersecurity Platform on syntynyt, kun kaksi omien erikoisalojensa pohjoismaisesti parasta asiantuntijataloa on yhdistänyt voimansa. Check Point tuo teknologian ja globaalit palveluratkaisut, Barona kyberturvaan erikoistuneen ensivasteen asiakkaan tietohallinnon tai IT-kumppanin tueksi – tuloksena uniikki palvelu yrityksen kyberturvan kokonaishallintaan.

Nyt nostetaan vaatimustasoa ja palvelulupausta yrityksen kyberturvapalveluille: ei riitä se, että hyökkäykset tunnistetaan, luokitellaan ja niihin reagoidaan. Baronan ja Check Pointin ratkaisussa aidosti ennaltaehkäistään hyökkäykset jo ennen kuin ne tapahtuvat.
Ari Puustinen, liiketoimintajajohtaja, Baronan IT-ratkaisut
Ari Puustinen, liiketoimintajajohtaja, Baronan IT-ratkaisut

BIT SEC Cybersecurity Platform -ratkaisumalli ja -prosessi

Mikä Baronan ja Check Pointin kyberturvapalvelussa on uniikkia?

  1. Kokonaisratkaisu yrityksen kyberturvaan

    Saat käyttöösi kyberturvan kokonaisratkaisun useamman toimittajan yksittäisten pisteratkaisujen sijaan.

  2. 24/7/365 suoja

    Järjestelmäsi on suojattu 24/7 jatkuvasti entistä synkempiä ja haastavampia tietoturvauhkia ja -haavoittuvuuksia vastaan. AI-pohjainen teknologia havainnoi ja hoitaa 98 % poikkeavuuksista reaaliaikaisesti, asiantuntijat hoitavat ensivasteen sekä reagoivat tapahtumiin ja kehittävät toimintaa kaikkina vuorokaudenaikoina.

  3. Kokonaisvaltainen, reaaliaikainen tilannekuva

    Saat reaaliaikaisen näkymän siihen, mitä järjestelmissäsi tapahtuu juuri nyt. Ei tarvetta odotella jälkikäteen toimitettavia kuukausiraportteja, vaan tieto ja siihen pohjautuvat suositukset ovat heti käytettävissä päätöksentekoa ja kehitystyötä varten.

  4. Aitoa ennaltaehkäisyä reagoinnin sijaan

    Järjestelmäympäristön jatkuva monitorointi, hyökkäysten tunnistaminen ja niihin reagointi ovat tekoälyn ja teknologian parasta osaamista. Poikkeuksiin reagoidaan millisekunneissa, oli datamäärä miten valtava tahansa. 98 % poikkeamista hoituu ilman ihmisen työpanosta.

  5. Maailmanluokan teknologia ja asiantuntijat

    Käytössäsi on yhdistelmä alan taitavimpien kyberturva-asiantuntijoiden jatkuvasti kehittämää MDR-teknologiaa Check Pointilta sekä Baronan loppuunsa hiottu, suomenkielinen IT-alalle erikoistunut ensivaste ja asiakaspalvelu – ympäri vuorokauden.

  6. Kustannustehokas ja tuloksellinen

    Vertailuissa asiakkaidemme nykyratkaisuihin löytyy säännönmukaisesti potentiaali jopa satojen tuhansien säästöihin kyberturvan kokonaiskustannuksista. AI:n ylivertainen nopeus yhdistettynä ammattitaitoisiin kyberturva-asiantuntijoihin on poikkeuksellisen tehokas ratkaisu – niin tuloksiltaan kuin kustannuksiltaan.

Miten tekoälyavusteinen MDR-malli eroaa perinteisestä henkilösidonnaisesta kyberturvaratkaisusta?

Vertailu MDR-pohjaisen kyberturvapalvelun ja henkilösidonnaisen kyberturvapalvelun välillä

Perinteinen Security Operations Center eli SOC-malli pohjautuu tietoturva-asiantuntijoiden ammattitaitoon ja ehtimiseen. Fokus työssä on tulkita SIEM-järjestelmän nostamia hälytyksiä: onko hälytys todellinen vai ei, millaisesta hyökkäyksestä on kyse, mitä järjestelmissä oikein tapahtuu, mikä järjestelmän lähettämästä tiedosta on relevanttia ja mikä ei, mihin juuri nyt olisi tärkeintä tarttua. Lisäksi asiantuntija priorisoi, viestii ja raportoi tapahtumia, usein kuukausikoosteina. Yrityksesi kyberturva voi siis olla pahimmillaan muutaman ihmisen osaamisen, suorituskyvyn ja valveutuneisuuden varassa. Toiminta on tällöin usein myös reaktiivista.

Baronan ja CheckPointin AI-tehostetulla ja automatisoidulla kyberturva-alustalla kaikki eri järjestelmistä kootut massiiviset datamäärät kulkevat Managed Detection and Response- eli MDR-palveluun, jossa tekoäly hoitaa 98 % kaikista poikkeavuuksista ja tapahtumista: monitoroi, tunnistaa, analysoi ja reagoi sekä ennakoi. Se myös aktiivisesti etsii ongelmakohtia sekä antaa suosituksia vastaavien ongelmien ennaltaehkäisyyn. Kyberturva-asiantuntijoiden tehtävä on seurata järjestelmän toimivuutta ja kommunikoida tapahtumista asiakkaalle sekä analysoida MDR-järjestelmän reaaliaikaista tilannekuvaa ja suosituksia sekä ehdottaa niihin liittyviä kehityskohtia.

BIT SEC Cybersecurity Platform -palvelumalli

BIT SEC Cybersecurity Platform -palvelumallin kuvaus

Kyberturvapalveluiden tuottaminen perinteisellä, henkilösidonnaisella tavalla on tiensä päässä. Hyökkäyksiä tehdään 24/7, ja ne ovat entistä haastavampia. Kyberturvaosaajista on valtava pula, ja osaamisvaade nousee hyökkäysten kehittyessä. Teknologia ja AI ovat jo olemassa ennakoivaan ja proaktiiviseen kyberturvaan. Otetaan ne nyt käyttöön.
Ari Puustinen, liiketoimintajajohtaja, Baronan IT-ratkaisut
Ari Puustinen, liiketoimintajajohtaja, Baronan IT-ratkaisut

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Ari Puustinen
Ari Puustinen
COO / Liiketoimintajohtaja, Tech Support

IT

+358 40 849 9308ari.puustinen@barona.fi