Baronan Nuorisopulssi: Nuorten suosikkityöpaikka on kotimainen pk-yritys – julkinen sektori selvästi kiinnostavampi kuin startup

Barona 8.3.2023

bVoice Nuorisopulssi

Suomalaisista nuorista 44 prosenttia kokee, että peruskoulu ja opinnot eivät antaneet todenmukaista kuvaa työelämästä. 36 prosenttia ei usko saavuttavansa tavoitteitaan ja unelmiaan työelämässä. Tulokset ilmenevät Baronan Nuorisopulssista, johon vastasi 201 suomalaista 18–29-vuotiasta nuorta. 

Baronan Nuorisopulssi on uusi kuukausittain toteutettava kyselytutkimus, joka selvittää nuorten suomalaisten näkemyksiä ja odotuksia työelämästä, työurasta, hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta. Tutkimus koostuu useasta teemasta, joiden tulosten kehitystä seurataan kvartaaleittain. Kahdesti vuodessa toteutetaan myös pohjoismainen vertailu. 

“Työuransa alussa olevat nuoret ovat merkittävä joukko, sillä heidän ajatuksensa ja aikeensa viitoittavat koko suomalaisen työelämän suuntaa. Heidän kuunteleminen ja syvällinen ymmärtäminen on jokaiselle työnantajalle tärkeää. Näin on myös meille, sillä noin 60 prosenttia Baronan työntekijöistä on alle 30-vuotiaita. Haluamme lisäksi ymmärtää paremmin nuorten työkykyhaasteiden ja syrjäytymisen taustalla olevia tekijöitä, jotta osaisimme entistä paremmin tukea nuorten etenemistä työuralla sekä hyvinvointia", Baronan toimitusjohtaja Lassi Määttä kertoo. 

Ensimmäisen kyselyn teemat olivat työelämä yleisesti, opinnot, tulevaisuus, kansainvälisyys, kesätyöt sekä teknologia. Tulokset sisälsivät huolestuttavia huomioita koulu- ja opintomaailman sekä työelämän välisestä kuilusta sekä nuorten pessimistisistä tulevaisuudennäkymistä. 

“Työelämään valmistaminen on yksi koulun ja opiskelupaikan tärkeimmistä tehtävistä, mutta lähes puolet nuorista ei koe saaneensa realistista kuvaa siitä, mitä heille on luvassa. Tätä välimatkaa on syytä kuroa umpeen. Sillä voisi olla vaikutusta myös siihen, että nuoret osaisivat asettaa itselleen sopivampia työelämän tavoitteita”, sanoo Baronan digitaalisen henkilöasiakaskokemuksen kehityspäällikkö Venla Rapila

Turvallinen kotimainen pk-firma on nuorten suosikki

Nuorilta tiedusteltiin mieluisinta työpaikkaa. Ylivoimainen ykkönen (41 %) oli kotimainen pieni tai keskisuuri yritys. Toiseksi suosituin työpaikka oli julkisen sektorin organisaatio (16 %), joka oli yli kaksi kertaa suositumpi kuin startup tai kasvuyritys (7 %).  

Kansainvälinen suuryritys kiinnostaa eniten 15 prosenttia ja oma yritys tai toiminimi 14 prosenttia vastaajista. 

“Kotimaisten pk-yritysten suosio oli meille lievä yllätys. Yksi selittävä tekijä voi olla tämänhetkinen haastava taloussuhdanne, joka lisää ymmärrettävästi turvallisuushakuisuutta ja voi heikentää esimerkiksi kasvuyritysten vetovoimaa. Lisäksi pääosa uusista työpaikoista muodostuu juuri pk-yrityksiin, joten sikäli nuorilla on realistinen näkemys työelämästä. Julkisen sektorin suosio osoittaa, että yhteiskunnallisesti merkityksellinen työ kiinnostaa nuoria”, Rapila analysoi. 

Nuoria pyydettiin myös valitsemaan, että kumpi on tärkeämpää: henkilökohtainen menestyminen vai työn merkityksellisyys. Merkityksellisyys koettiin hieman merkittävämmäksi (52 % – 48 %). 

Monelle kesätöiden hyöty heikko

Kesätöiden hakeminen on tällä hetkellä kuumimmillaan, ja Baronallekin on tullut jo yli 22 000 hakemusta tämän vuoden kesätöihin. Helmikuun Nuorisopulssissa tiedusteltiin myös tästä aiheesta. 

Nuorista ainoastaan 38 prosenttia koki, että kesätöistä on ollut hyötyä heidän työuransa kannalta. Uusia tärkeitä taitoja koki oppineensa kesätöissä 43 prosenttia vastaajista. 

Lähes puolelle (49 %) tärkeintä kesätyössä on palkka. 

“Kesätöiden taloudellinen merkitys esimerkiksi nuorille opiskelijoille on tunnetusti suuri. Samalla se on kuitenkin yksi tärkeimmistä tavoista saada niin sanotusti kenkä oven väliin ja päästä oman alan töihin kiinni. On syytä pohtia, että osaavatko nuoret hyödyntää kesätyötä tällaisena väylänä riittävästi. Toisaalta myös työnantajien on hyvä analysoida, voisivatko he antaa nuorille jo kesätöissä enemmän vastuuta”, Rapila toteaa. 

ChatGPT:n lanseeraus on ollut yksi viime kuukausien kuumimpia puheenaiheita ja se on jälleen voimistanut keskustelua tekoälyn vaikutuksesta työelämään ja eri ammattikuntiin. Nuorista 21 prosenttia on kokeillut ChatGPT:tä itse, ja 40 % ei tiennyt, mikä se on. 

Yleisesti kokemus tekoälyn kehityksestä on nuorten keskuudessa varsin jakautunut. 30 prosenttia koki tekoälyn kehityksen pelottavana tai ahdistavana, kun taas 37 % ei liittänyt siihen tällaisia kielteisiä tuntemuksia. Nuorista 15 prosenttia katsoo teknologian kehittyvän liian nopeasti ja toivoo, että teknologian käyttöönottoa tulisi hidastaa. 

BVoice Nuorisopulssi on Baronan kuukausittainen kysely 18–29-vuotiaille suomalaisille nuorille. Kyselyyn vastasi 201 nuorta, mikä on tässä ikäluokassa edustava otos valtakunnallisesti. Kyselyn toteutti ja aineiston keräsi Norstat helmikuussa 2023. 

Baronan Nuorisopulssi
Baronan NuorisopulssiMitä selvisi Baronan ensimmäisessä Nuoriso­pulssissa? Katso kaikki tulokset.Nuorisopulssi

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt: 

Venla Rapila
Venla Rapila
Johtaja, Digitaalinen asiakaskokemusvenla.rapila@barona.fi
Antti Möller
Antti Möller
Head of Communications and Public Affairs+358 44 545 5698antti.moller@barona.fi