Mikä ammatillinen kuntoutus? Työuravalmentajat kertovat

Anni Korhonen 12.3.2020

Kolmikko keskustelee ammatillisesta kuntoutuksesta

Oletko saanut oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen? Tai onko se mahdollisesti edessä lähivuosina? Baronan työuravalmentajat keskustelevat ammatillisen kuntoutuksen tavoitteista, vaihtoehdoista, onnistumisista ja lopetuksesta.

Vaihe 1: Mihin ammatillisessa kuntoutuksessa pyritään?

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on löytää uusi soveltuva ammatti henkilölle, jolla on jokin työkykyä uhkaava sairaus tai vamma. Oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen myöntää työeläkevakuutusyhtiö.

Mikäli tarvitset tukea ammatillisen kuntoutuksen hakemiseen tai suunnitteluun, voi pyytää apua Baronan työkykypalveluilta.

Ensimmäisessä tapaamisessa tutustutaan henkilökohtaisen työuravalmentajan kanssa ja asiakas saa itse kertoa omin sanoin omasta tilanteestaan. Voidaan puhua myös vielä siitä, onko ammatillinen kuntoutus ajankohtaista juuri nyt.

Uusi ura voi löytyä unohtuneista unelmista

Ensimmäisten tapaamisten aikana aletaan kartoittamaan asiakkaan työkokemusta, koulutustaustaa, mielenkiinnon kohteita sekä unelmia ja haaveita. Pyrimme tunnistamaan osaamista, joka on ollut piilossa ja jota ei ole ehkä ajatellut, että voisi hyödyntää työmarkkinoilla. Tavoitteena on löytää jokaiselle asiakkaalle mielekäs urapolku.

Vaikka Barona on henkilöstöpalvelualan yritys, emme pyri etsimään työkokeilupaikkaa Baronalta tai Baronan kautta. Etsimme työllistymismahdollisuuksia laajasti koko työmarkkinasta, mutta Baronan eri aloille erikoistuneista rekrytoijista ja heidän näkemyksestään on asiakkaillemme hyötyä esimerkiksi, jos mielii vaikka IT- tai myyntihommiin.

PS. Jos tuntuu, että oman valmentajan kanssa ei homma pelitä, meille voi aina antaa palautetta ja voimme vaihtaa valmentajaa. Asiakastyö on aina kiinni henkilökemiasta! 😊

Vaihe 2: Miten ammatillinen kuntoutus etenee?

Toisiinsa tutustumisen ja asiakkaan kokemuksen kartoittamisen jälkeen tartutaan nopeasti toimeen. Urasuunnitelmassa avainasemassa ovat asiakkaan työelämätaidot - jotka eivät välttämättä liity edelliseen ammattiin suoraan - ja unelmat. Ajattelemme, että suunnitelma on asiakkaan oma vaikka autammekin sen tekemisessä. Kuuntelemme siis asiakkaan toiveita ja tämän antamaa palautetta koko prosessin läpi. Onnistuneen urasuunnitelman edellytyksenä onkin vahva luottamus asiakkaan ja valmentajan välillä.

"Tarkoitus ei ole tyrkyttää valmista urasuunnitelmaa asiakkaalle. Suunnitelma on aina asiakkaan oma ja hänen kanssaan yhteistyössä tehty." 

Mitä keinoja ammatillisessa kuntoutuksessa on?

Yleisin ammatillisessa kuntoutuksessa käytetty keino on työkokeilu. Sen tavoitteena on selvittää oikeassa työympäristössä, pystyykö asiakas työkyvyltään siihen ammattiin, jota tavoittelee. Näin asiakas myös kiinnittyy jo paremmin työelämään, koska saa suoraan työkokemusta alalta.Uudelleenkoulutuksen tarve arvioidaan aina yksilökohtaisesti, aina se ei ole tarpeen, eikä järkevääkään.

Valmentajat auttavat työkokeilupaikan saamisessa ja potentiaalisten vaihtoehtojen kartoittamisessa. Työkokeilu on usein noin kolme kuukautta kestävä ajanjakso, jonka aikana selvitetään ammatin soveltuvuus.

Vaihe 3: Miten ammatillinen kuntoutus päätetään?

Ammatillisen kuntoutuksen päällimmäisenä tavoitteena on työkyvylle soveltuvan ammatin, työn tai työtehtävän löytäminen. Mutta onnistuminen voi tarkoittaa paljon muutakin. Se voi tarkoittaa uskaltamista lähteä ammatilliseen kuntoutukseen, kouluun pääsemistä, oman osaamisen hahmottamista paremmin tai uusien piilossa olleiden kykyjen tunnistamista.

Eli ammatillinen kuntoutus voi olla hyvinkin onnistunut kokemus asiakkaalle, vaikka se ei suoraan johtaisikaan työsuhteeseen. Siksi onkin usein hyvä, että alussa asetetaan pieniä henkilökohtaisia tavoitteita, eikä vain yhtä isoa.

Yhteistyö päättyy – mitä jäi käteen?

Ammatillinen kuntoutus kestää tyypillisesti noin vuoden. Yhteistyö päätetään aina yhteisymmärryksessä asiakkaan, valmentajan ja eläkevakuutusyhtiön kesken. Ammatillisen kuntoutuksen päättyessä käymme aina läpi mitä prosessin aikana on tapahtunut, mitä on jäänyt käteen ja puhumme tulevaisuuden seuraavista askelista.

Ohjaamme asiakasta myös seuraavan toimeentulon saamisessa: toimeentuloa voi saada palkkatyöstä, tai jos työllistyminen ei ole vielä ollut mahdollista, niin esimerkiksi työttömyys- tai sairauspäivärahana.

Lopuksi: Muistathan, että ammatillinen kuntoutus on aina vaan ja ainoaan vapaaehtoista, ja sitä voi tarvittaessa hakea myös uudestaan!

Tutustu Baronan työkykypalveluiden etuihin, asiakkaisiimme ja työuravalmentajiimme