Monimuotoisuus työyhteisössä luo huomattavia etuja

Marita Paajaste 17.6.2017

Monimuotoisuus ruokkii innovaatioita ja tuottavuutta. Erilaisista näkökulmista syntuu kilpailuetua.

Viime vuosien aikana taloustieteet ja yritykset ovat omaksuneet monia termejä biologiasta. Yrityksen pitää löytää oma ekologinen lokero menestyäkseen. Yrityksen evoluution eri vaiheissa sillä on hyvin erilaisia haasteita. Nokia ei löytänyt oikeaan aikaan sopivaa ekosysteemiä, mikä heikensi merkittävästi sen mahdollisuuksia. Monet luonnontieteiden laeista toimivat myös liiketaloudessa, tämän ovat termien ja lainalaisuuksien omaksuminen jo osoittaneet monen ilmiön osalta.

”Ekologit ovat tienneet pitkään, että mitä monimuotoisempi eliöyhteisö on, sen paremmin se pystyy selviytymään muutoksista.”

Monimuotoisuus vakauttaa eliöyhteisöä. Vakaa eliöyhteisö palautuu nopeammin häiriöistä, kuten tulipaloista, myrskyistä tai muista suurta tuhoa aiheuttavista ilmiöistä. Suuri biodiversiteetti lisää myös eliöyhteisön tuotantoa.

Erilaiset ihmiset luovat uusia ajatuksia

Myös työyhteisössä monimuotoisuus on arvokasta. Monimuotoisessa työyhteisössä on erilaisia ihmisiä, erilaisia näkemyksiä ja erilaisia tapoja tehdä työtä. Tällaisessa organisaatiossa syntyy uusia ajatuksia, palveluita ja tuotteita. Maailma muuttuu jatkuvasti ja sen myötä tarvitaan uusia tapoja toimia. Kun työyhteisössä on eri ikäisiä, eri tavalla ajattelevia ja erilaisen taustan omaavia ihmisiä, syntyy uusia ja erilaisia toimintamalleja, joista yritys voi valita itselleen parhaimmat ja sopivimmat. Näin se varmistaa itselleen parhaan kilpailuedun ja selviytyy muutoksista voittajana.

Monimuotoisen työyhteisön vaaliminen edellyttää tavoitteellisuutta ja hyvää johtamista. Se ei rakennu itsestään. Diversiteetin kasvun täytyy olla tahtotila ja sitä täytyy haluta tosissaan. Työyhteisössä on pohdittava, mitä monimuotoisuus tarkoittaa käytännössä muun muassa yrityksen rekrytoinnissa.

Monimuotoisen työyhteisön ylläpitäminen vaatii paljon tahtoa, koska erilaisten ihmisten yhdessä tekeminen tuottaa usein enemmän kitkaa kuin yhteistyö samanlaisten ihmisten kesken. Yhteisten pelisääntöjen eteen on nähtävä vaivaa. Hyvä johtaminen monimuotoisessa työyhteisössä on haasteellisempaa, on mietittävä asioita useammalta kantilta.

Hyvällä monimuotoisuuden johtamisella saadaan kuitenkin käyttöön koko organisaation osaaminen, ja näin voidaan merkittävästi lisätä henkilöstön sitoutumista sekä työn tehokkuutta ja tuottavuutta. 

Nämä ovat arvokkaita ja tavoiteltavia asioita, joiden eteen me Baronalla olemme päättäneet konkreettisesti tehdä töitä jatkossakin. Kun katson ympärilleni, näen joukon hyvin erilaisia ihmisiä. Nämä erilaiset ihmiset tekevät meistä monimuotoisen organisaation. Tämä biodiversiteetti tekee meistä tulevaisuudessakin ainutlaatuisen ja antaa sekä meille että asiakkaillemme merkittävän kilpailuedun.