Spesialisti vs. generalisti – markkinoinnin osaamisesta konkretiaan

Tiina Lonka 6.6.2021

Työparina generalisti ja spesialisti saavat aikaan enemmän kuin kumpikaan yksin.

Spesialisti vs. generalisti. Viime vuosina liiketoiminnan ja teknologian muutosten myötä näistä määritelmistä on puhuttu koko ajan enemmän. Termit itsessään eivät ole uusia, mutta työelämän muutosten ansiosta spesialisti vastaan generalisti -keskustelu on monesta syystä ilmeisen ajankohtainen asia – etenkin markkinoinnin parissa.

Suomisanakirja.fi määrittelee generalistin ja spesialistin seuraavasti:

  • Generalisti: yleisnero, monitaitoinen henkilö, yleismies.
  • Spesialisti: Asiantuntija, erikois-, ammattimies. Esimerkiksi: Alansa tunnetuin spesialisti.

Kahden termin välimaastosta löytyy myös harvemmin käytetty termi: Neo-generalisti. Neo-generalistilla on taipumusta generalistiin sekä spesialistiin eli jos generalisti erikoistuu, puhutaan neo-generalistista.

Mikä ihmeen generalisti?

Generalisti toimii eri tasojen kanssa, operoi ihmisten välillä, katsoo ja hahmottaa kokonaisuutta, tunnistaa ilmiöitä ja käyttää työssään paljon sosiaalisia taitoja. Hän ratkoo ongelmia ja muodostaa ratkaisuvaihtoehtoja sekä haluaa jatkuvasti oppia uutta. Hän toimii mahdollisesti esimiesasemassa tai vetää erilaisia projekteja.

Markkinoinnissa generalisti on moniottelijoilla, vaikka hänelläkin on yleensä jokin osa-alue, johon oma osaaminen tai intohimo painottuu. Senioriteetilla on luonnollisesti keskeinen vaikutus generalistin osaamispalettiin ja laajuuteen.

Usein generalisti on se, joka miettii mihin suuntaan haluaisi urallaan edetä. Hän usein vilkuilee erilaisia vapaita työpaikkoja ja on kiinnostunut keskustelemaan asiasta esimerkiksi mentorin tai urasuunnittelijan kanssa. Generalistin saattaa itse olla vaikeaa hahmottaa omia vahvuuksiaan ja uransa suuntaa, sillä kiinnostuksen kohteet vaihtelevat.

Puhuttaessa digimarkkinoinista, generalistin työhön voi kuulua esimerkiksi digitaalisten kampanjoiden suunnittelua, operointia ja optimointia konversion ja liidien tuottamiseksi, jotakin sisällöntuotantoa, sosiaalisen median työtä sekä markkinoinnin automaation suunnittelua ja toteutusta.

Digitaalisen markkinoinnin generalisteja haetaan senioriteetista riippuen mm. rooleilla Digital Marketing SpecialistDigital Marketing ManagerDigital Marketing Lead.

Lataa opas markkinoinnin rekrytointeihin

Markkinoinnin vetäjä on usein generalisti

Markkinointifunktion johtajat ovat useimmiten profiililtaan generalisteja, tuleehan heillä olla näkemys markkinoinnista kokonaisuutena. Hänelläkin toki usein on syvällisempää osaamista joltain markkinoinnin erityisosa-alueelta tai toimialalta. 

Markkinoinnin johtavassa roolissa henkilöllä pitää markkinoinnin asiantuntemuksen lisäksi olla luovuutta, hyvä ymmärrys yrityksen liiketoiminnasta ja asiakkaiden tarpeista. Hänellä tulee olla myös vahvat vuorovaikutustaidot sekä kyky ja halu johtaa ihmisiä.

Markkinointityön ytimessä ovat yhä ihmiset ja ihmisten käyttäytyminen, mutta digitalisaation myötä markkinointi on kietoutunut yhä voimallisemmin datan ja teknologian ympärille. Teknologia onkin konteksti, josta yksikään markkinoija ei enää voi työssään irtautua. Markkinoinnin johtajan pitääkin ymmärtää myös datan ja teknologian mahdollisuuksia, koska lopulta markkinoinnin mittaaminen ja tuloksellisuuden todentaminen on funktion johtajan vastuulla.

Generalistista kohti spesialistia

Elämme muutoksessa, jossa markkinoinnin pelikentän herkullinen monimuotoistuminen on tuonut kasvavan tarpeen spesialisteille. Siinä, missä markkinoinnin generalisti tietää eri markkinoinnin osa-alueista jotakin, niin tarvitaan yhä enenevissä määrin osaajia, jotka voivat tuoda syvällisempää osaamista asiantuntemukseensa nojaten. 

Spesialisti on enemmän yhden tai kahden asian osaaja, jonka esimiehenä on usein generalisti-tyyppinen henkilö. Spesialisti hallitsee sen asian, josta generalisti ei välttämättä ole edes tietoinen kuin pintatasolla. Spesialisti tarjoaa syvyyttä, hän on jonkin tietyn alan koulutettu osaaja ja asiantuntija. 

Perinteisten markkinoinnin kyvykkyyksien säilyessä teknologian valtavirtaistuminen on tuonut markkinoinnin kenttään myös uusia rooleja ja osaamisvaatimuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että spesialistien tarve markkinoinnissa on kasvanut. Yhä enemmän nähdään ilmoituksia, joissa haetaan markkinoinnin  syväasiantuntijoita, kuten graafisia suunnittelijoitasisällöntuottajiaSEM-asiantuntijoitamarkkinoinnin automaation asiantuntijoita tai markkinoinnin analyytikkoja.

Koulutuksella eteenpäin

Oli sitten generalisti tai spesialisti, yksi asia on markkinoinnin töissä varmaa: omaa osaamista tulee jatkuvasti kehittää. On kyseessä sitten mikä osaaminen tahansa, kouluttajia ja kursseja kyseiseen aiheeseen on varmasti internet pullollaan. Esimerkiksi Google Analytics -koulutuksia tarjoaa moni suomalainen yritys tai vaihtoehtoisesti Google tarjoaa tähän ilmaisia koulutuksia, joilla varmasti pääsee alkuun.

Toinen oppimisen keino tänä päivänä on erilaiset maksulliset ja maksuttomat webinaarit, jotka kasvattavat asiantuntemusta ja osaamista. Kouluttautumisen lisäksi on tärkeää päästä kokeilemaan osaamista käytännössä, jotta koulutuksen kautta saadut opit eivät unohdu. Kouluttautuminen on paitsi yksilön, myös koko tiimin kannalta tärkeää, ja uuden oppimisille kannattaa priorisoida aikaa jo työnantajatasolta lähtien. 

Generalisti ja spesialisti – molempia tarvitaan

Paras tiimi syntyy, kun siinä on erilaisia ihmisiä. Monimuotoisuus on kaikkea sitä erilaisuutta, mitä ihmisissä on, ja ihmisten erilaiset kyvyt ja taidot usein täydentävät toisiaan. On olemassa lukuisia tutkimuksia siitä, että monimuotoisuus ruokkii innovaatiota ja tuottavuutta, joka taas tuo kilpailuetua.

Siinä missä generalisti hahmottaa kokonaiskuvaa ja maalaa isolla pensselillä, spesialisti keskittyy yksityiskohtiin ja vie osaamisen uudelle, syvälle tasolle. Työparina generalisti ja spesialisti saavat aikaan enemmän kuin kumpikaan yksin. Paras kombo syntyy, mikäli nämä henkilöt toimivat työparina.