Yrittäjyysvalmennus osana ammatillista kuntoutusta

Milla Hartikainen 9.3.2022

Perinteisen palkkatyön lisäksi yrittäjyys voi olla yksi tie löytää omalle työkyvylle sopiva suunta työelämään. –Milla Hartikainen

Työ on iso osa elämäämme ja se vaikuttaa merkittävästi myös arjessa jaksamiseen ja pärjäämiseen. Joskus työkyky voi heiketä niin merkittävästi, että paluu nykyiseen työhön ei ole enää mahdollinen. Tällöin henkilölle voidaan myöntää tuki ammatilliseen kuntoutukseen, jossa hänelle etsitään nykyistä työkykyä vastaava uusi työ. Perinteisen palkkatyön lisäksi yrittäjyys voi olla yksi tie löytää omalle työkyvylle sopiva uusi suunta työelämään.

Kuntoutujan motivaatio ja työkyky luovat pohjan yrittäjyydelle

Ammatillisen kuntoutuksen yrittäjyysvalmentajina meillä on iso rooli kuntoutujan yrittäjyyden tien alkutaipaleella. Työkyvyn menettäminen nykyisessä työssä voi olla jo itsessään iso kolaus henkilölle niin taloudellisesti kuin ennen kaikkea henkisesti. Yrittäjyys poikkeaa myös monin tavoin palkkatyöstä, joten meidänkin täytyy olla varmoja, että kuntoutujan motivaatio yrittäjyyteen on kohdallaan.

Kuntoutuksen suunnittelun alkuvaiheessa käymme avointa keskustelua siitä, soveltuuko kuntoutujan työkyky ylipäätään yrittäjyyteen. Nostamme esiin myös kriittisiä näkökulmia. Työskentely vaatii valmentajalta hyvää ihmistuntemusta ja ammattitaitoa katsoa kuntoutujan alentuneen työkyvyn taakse ja nähdä hänen potentiaalinsa yrittäjänä.

Valmennuksen alussa kartoitamme kuntoutujan motivaatiotekijät ja tutkimme yhdessä sitä intohimoa, joka hänellä on yrittäjyyttä kohtaan. Intohimo ja palo kehitteillä olevaa liiketoimintaa kohtaan sitouttaa työskentelyyn ja saa osapuolet ponnistelemaan suunnitelman eteen.

Usein alkuvaiheen keskusteluiden jälkeen sekä kuntoutujalla että valmentajalla on yhteisymmärrys siitä, onko yrittäjyys mahdollinen tie uudelle uralle. Joskus keskusteluiden aikana kuntoutujakin joutuu havahtumaa siihen, että esimerkiksi jaksaminen tai motivaatio eivät ole sillä tasolla, mitä menestyvä yrittäjyys vaatii.

Yrittäjyysvalmennus vaatii moninaisempaa ymmärrystä myös valmentajalta

Tilannearvion jälkeen on lähdettävä päättäväisesti eteenpäin. Valmentajan tuki ja tsemppi osoittautuvat usein korvaamattomaksi kuntoutujalle yrittäjyyden alkutaipaleella. Hyvän vuorovaikutuksen toteutuminen on tärkeää jokaisessa valmennuksessa, mutta se korostuu erityisesti yrittäjyysvalmennuksissa.

Valmennuksen aikana tehtävämme on myös pitää yrittäjyyden realiteetit mielessä. Varsinkin, jos kuntoutuja on ensimmäistä kertaa perustamassa yritystä, ei hänelle välttämättä ole kaikki yrittäjyyteen liittyvät riskit ja velvollisuuden tuttuja.

Yrittäjyysvalmennus vaatii myös valmentajalta kattavaa käsitystä yleisestä työmarkkinatilanteesta sekä liiketoiminnan ymmärrystä. Myös hyvistä tiedonhankintataidoista on valmentajalle hyötyä. Lähtökohtana on kuitenkin kannustaa ja rohkaista kuntoutujaa ottamaan asioista myös itse selvää ja olemaan oma-aloitteinen tiedonhankinnan kanssa.

Valmennuksen aikana annamme usein kuntoutujalle ”kotitehtäväksi” miettiä kaikki mahdolliset riskiskenaariot, joita liiketoimintaan ja yrittäjyyteen voi liittyä. Ne voivat olla kannattavuuteen, ihmissuhteisiin, omaan terveydentilaan tai vaikka vastuisiin liittyviä riskejä.

Riskien lisäksi pohdimme myös ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin. Miten esimerkiksi oman terveydentilan tai henkisen jaksamisen heikkeneminen voi vaikuttaa yritystoimintaan ja miten siihen tulisi varautua.

Yrittäjyys tuo mukanaan myös liudan uudenlaisia tehtäviä, joita palkkatyössä ei välttämättä ole aikaisemmin joutunut kohtamaan. Hoidetaanko esimerkiksi yrityksen kirjanpito itse vai ostetaanko se palveluna ulkopuolelta. Yrityksen kannattavuutta on kuitenkin joka tapauksessa seurattava ja ennustettava jatkuvasti. Tuntuuko kannattavuuden seuraaminen kuntoutujasta enemmän stressaavalta ja ahdistavalta vai tuoko se inspiraatiota oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Yrittäjyyssuunnitelma ja tuki yritystoiminnan käynnistämiselle

Ammatillisessa kuntoutuksessa tehdään aina kuntoutussuunnitelma, joka tähtää kuntoutujan työkyvylle sopivaan tavoiteammattiin. Myös yrittäjyystoimeksiannoissa teemme työeläkevakuutusyhtiölle yrittäjyyssuunnitelman, joka pitää sisällään muuan muassa liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelman.

Peilaamme suunniteltua yritystoimintaa suhteessa kuntoutujan työkyvyn haasteisiin, mutta ennen kaikkea tehtävänämme on tukea ja kannustaa eteenpäin. Suosittelemmekin usein kuntoutujaa hakemaan sparrausapua myös mm. Uusyrittäjyyskeskuksesta, joka tarjoaa tukea kaikille yritystoimintaa suunnitteleville.

Kuten ammatillisessa kuntoutuksessa muutenkin, myös yrittäjyysvalmennuksen kohdalla ammatillisen kuntoutuksen prosessi kestää pääosin noin kolmesta kuuteen kuukautta, jonka ajan olemme kuntoutujan tukena kaikissa prosessiin liittyvissä asioissa.

Yrittäjyystoimeksiannoissa työeläkevakuutusyhtiö voi tukea kuntoutujaa työkokeilun lailla maksamalla etuutena toimeentulon turvaavan kuntoutusrahan tai elinkeinotuen, jolloin etuus kohdistuu enemmänkin yritystoimintaan liittyviin hankintoihin. Tilannekohtaisen arvioinnin perusteella työeläkevakuutusyhtiö tekee päätöksen parhaiten soveltuvasta etuusmuodosta tai niiden yhdistelmästä kunkin yrittäjän kohdalla.

Kirjoittaja on Baronan työkykypalveluiden työuravalmentaja, joka on keskittynyt erityisesti yrittäjyysvalmennuksiin.