Case Digita: Barona ratkaisee sekä akuutteja että pitkän tähtäimen haasteita Digitan rekrytoinnissa

Case Digita: Barona ratkaisee sekä akuutteja että pitkän tähtäimen haasteita Digitan rekrytoinnissa

  1. Haaste

    Digitalla oli tarvetta rekrytoinneille sekä akuutisti että pitkällä tähtäimellä. Ensin yhtiö kaipasi maksu-tv-tiimiinsä kiireellisesti lisäapua, kun työmäärä alkoi kasvaa. Sen jälkeen eri paikkakunnille tarvittiin masto- ja radioverkkoasiantuntijoita, joiden rekrytointi voi tietyillä alueilla olla haastavaa.

  2. Ratkaisu

    Barona löysi vuokratyösopimuksen kautta maksu-tv-tiimin kiireavuksi asiakaspalvelijan. Radioverkkoasiantuntijoiden paikkoihin saatiin Baronan hakijamarkkinoinnin ansiosta poikkeuksellisen paljon hakemuksia, eikä yksikään paikka ole jäänyt täyttämättä edes haasteellisilla alueilla.

Anna Matarma, Digitan HR-asiantuntija

"Puhuimme alusta asti samaa kieltä, ja baronalaiset tuntuivat saavan heti kiinni siitä, millaista työtä meillä tehdään ja millainen tarve meillä on. Alan asiantuntemus paistoi tosi hyvin läpi.”
Anu Matarma
Anu Matarma

Kun lisäkäsiä tarvitaan kipeästi ja nopeasti, pitkiin rekrytointiprosesseihin ei välttämättä ole aikaa. Lisäksi kiiretilanteessa esihenkilöt ovat itsekin niin kiireisiä, että rekrytointeja voi olla vaikea mahduttaa kalentereihin.

Siksi digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja, Suomen suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja Digita päätti kokeilla yhteistyötä Baronan kanssa. Maksu-tv-tiimiin tarvittava asiantuntija löytyi vauhdilla Baronan verkostoista.

– Kun homma onnistui niin hyvin ja nopeasti ja saimme loistavan työntekijän, mietimme, miksemme kokeilisi Baronaa myös masto- ja radioverkkoasiantuntijoiden rekrytoinnissa, kertoo Digitan hr-asiantuntija Anu Matarma.

Kokeilu kannatti: esimerkiksi Suomea kiertävässä mastoryhmässä auenneeseen paikkaan tuli ennätykselliset yli 200 hakemusta.

– Yksikään radioverkko- tai mastoasiantuntijan paikka ei ole jäänyt täyttämättä edes alueilla, joissa rekrytoinnin on tiedetty olevan haasteellista, Matarma kiittää.

”Emme odottaneet, että näin spesiaaliin työhön olisi niin hyvää ymmärrystä”

Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa, toimii antenniverkon maksu-tv-operaattorina sekä kehittää tulevaisuuden broadcasting-palveluja. Myös erikoisosaamista vaativissa radioverkko- ja mastoasiantuntijahauissa Barona on onnistunut löytämään hyvät tekijät.

Matarma kiittelee Baronan apua erityisesti oikeanlaisten kandidaattien tavoittamisessa.

– Puhuimme alusta asti samaa kieltä ja baronalaiset tuntuivat saavan heti kiinni siitä, millaista työtä meillä tehdään ja millainen tarve meillä on, Matarma kuvailee.

– Alan asiantuntemus paistoi tosi hyvin läpi. Emme odottaneet, että näin spesiaaliin työhön olisi niin hyvää ymmärrystä, mutta olin väärässä.

Radioverkko- ja mastoasiantuntijat on rekrytoitu suoraan Digitalle vakituisiin työsuhteisiin.

Hyvä rekrytointiprosessi, parempi työnantajamielikuva

Rekrytointiprosesseissa tukena on ollut proaktiivinen konsultti, joka on Matarman mukaan ollut matalalla kynnyksellä yhteydessä ja pitänyt niin Digitan kuin kandidaatitkin ajan tasalla tilanteesta.

– Näin pidetään myös hyvästä työnantajamielikuvasta kiinni, kun pidetään hakijat aktiivisesti tietoisina asioiden kulusta. Konsultti on tiiviisti mukana ihan loppuun asti, hän kiittelee.

Baronan kanssa yhteistyössä on järjestetty myös koulutusta esihenkilöille, jotta heillä olisi yhtenäinen käsitys rekrytoinneista. Lisääkin projekteja on suunnitteilla.

– Varmasti jatkamme yhteistyötä. Barona on osoittautunut oikeaksi kumppaniksi juuri näihin tehtäviin, Matarma sanoo.

Nopeus on ollut hyödyksi myös nykyisten työntekijöiden näkökulmasta. Kun esimerkiksi eläköityvän radioverkkoasiantuntijan paikalle palkattu ihminen ehtii olla yhtä aikaa edeltäjänsä kanssa töissä, hiljaistakin tietotaitoa saadaan siirrettyä eteenpäin. Lisäksi työkuorman kasvaessa nykyiset työntekijät kuormittuvat, jos lisäkäsiä ei saada nopealla aikataululla. Nopeilla rekrytoinneilla työmäärä ei ehdi kasvaa liian suureksi.

Matarman mukaan kaikki yhdessä Baronan kanssa tehdyt rekrytoinnit ovat olleet onnistuneita. Tämän osoittavat myös henkilöstökyselyt.

– Kyselyidenkin perusteella näyttää, että meillä on oikeat henkilöt oikeissa tehtävissä ja toisin päin. Siitä on huomattavaa pitkän tähtäimen hyötyä.

Lassi Kaarna
Lassi Kaarna
Lue lisää ratkaisuista
Lue lisää ratkaisuistaVoisimmeko olla avuksi kuten Digitalle? Lue lisää tekniikan ja asennuksen ratkaisuista.Lue lisää