Case Fennia: Barona tarjosi rekrytointiapua ja täytti tiimin huippuosaajilla

Case Fennia: Barona tarjosi rekrytointiapua ja täytti tiimin huippuosaajilla

  1. Haaste

    Vakuutusyhtiö Fennialla oli tarve rekrytoida lukuisia osaajia vuosittain ja helpottaa esimiesten työtä rekrytoinnin ulkoistamisella Baronalle. Yhteistyö alkoi, kun Fennialla tarvittiin haastavassa tilanteessa osaavia tekijöitä nopealla aikataululla.

  2. Ratkaisu

    Fennia on käyttänyt Baronaa kumppanina erilaisiin rekrytointihankkeisiin, ja viimeisimpänä projektina Barona auttoi Henkilövahingot-yksikköä resursoimaan tukitiimin auttamaan asiakaspalvelua. Baronan suurin vahvuus oli tilanteen ja tarpeiden ymmärtäminen ja ammattimainen, joustava ja tehokas toimintatapa. 

”Rekrytointipalveluita käyttämällä olen saanut arvokasta tukea rekrytointien läpiviemiseen. Lämpimästi voin suositella hyödyntämään niitä.”
Tuulikki Saari, yksikön palvelujohtaja, Fennia
Tuulikki Saari, yksikön palvelujohtaja, Fennia

Fennia on käyttänyt Baronaa kumppanina erilaisiin rekrytointihankkeisiin ja viimeisimpänä projektina Barona auttoi henkilövahingot -yksikköä resursoimaan tukitiimin, joka tuli auttamaan asiakaspalvelun palvelukykyhaasteeseen.

Fennia on täyden palvelun vakuutusyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen, sekä yritys- että kotitalousasiakkaille, kattavaa ja heille sopivaa vakuutusturvaa. Se on tarjonnut vakuutuspalveluita jo 140 vuoden ajan ja nykyisin Fennia onkin yksi suurimpia vakuutuksen tarjoajia Suomessa. Fennia pyrkii löytämään asiakkailleen juuri heitä palvelevat ratkaisut sekä heidän elämäänsä että tekemiseensä.

Viimeisimpänä yhteistyönä Barona toteutti Fennian kanssa projektin, jossa heille rekrytoitiin 10 hengen tiimi auttamaan asiakaspalvelun haasteisiin. Sen tiimoilta pääsimme haastattelemaan yksikön palvelujohtajaa Tuulikki Saarta, joka kertoo lisää yhteistyöstä. Hän koki, että projekti sujui erinomaisesti ja sen myötä taloon saatiin huippuosaajia.

Rekrytointipalveluilla saa tukea arkeen ja rekrytointien läpiviemiseen

Tuulikki Saaren vetämä Henkilövahingot- yksikkö on yksi Fennian suurimpia ja siellä työskentelee 130 henkilöä. He hoitavat yli puolet kaikista Fennian vahinkoyhtiön korvaamista korvauksista. Tuulikin mukaan heidän tiiminsä tehtävä on lunastaa hyvä asiakaspalvelu siinä kohtaa, kun asiakkaalle oikeasti sattuu jotain. Kun asiakas sairastuu tai hänelle tulee tapaturma, niin heidän tiiminsä tehtävä on auttaa asiakas mahdollisimman pian takaisin jaloilleen. Työ tiimissä on hektistä asiakaspalvelutyötä, jossa asiakkaita autetaan puhelimitse ja verkkopalveluiden kautta.

Yksikön koosta johtuen rekrytointeja tehdään paljon ja toisinaan ne osuvat ajankohtiin, jolloin esimiehillä on jo muutenkin paljon asioita työpöydällään. Näihin hetkiin Tuulikki on kokenut hyväksi Baronan rekrytointipalveluiden käytön ja konkreettisen avun saamisen rekrytointiprosessin läpiviemiseen. Rekrytointipalveluiden käyttö on aina ollut hyvä juttu, eikä ikinä ole tarvinnut katua päätöstä hyödyntää ulkopuolisia kumppaneita, kertoo Tuulikki.

Viimeisin yhteinen projekti Baronan kanssa liittyi työvoiman resursointiin ja palvelukyvyn parantamiseen Tuulikin yksikössä. Heillä oli vuoden vaihteessa haastava tilanne asiakaspalvelun osalta, jota he lähtivät ratkaisemaan kevään aikana. Yhtenä osana tätä projektia rekrytoitiin heille Baronan avustuksella tiimi, joka teki vuokratyönä Baronan palkkalistoilta Fennialla kolmen kuukauden projektin osana Fennian isompaa suunnitelmaa.

Tuulikin mukaan kaikki odotukset, mitä tälle yhteistyöprojektille oli asetettu, ylittyi aivan heittämällä. He saivat talon täyteen huippuosaajia, vaikka aikataulu rekrytoinneille olikin tiukka. Lisäksi koko projektin ajan Barona huolehti prosessin sujuvuudesta mallikkaasti. Esimerkiksi työntekijöiden tunnit ja perehdytys hoidettiin hyvin ja Tuulikin ei tarvinnut huolehtia näistä asioista. Tuulikin sanoin yhteistyö tuntui hirvittävän vaivattomalta.

Yhteistyö on aina pohjautunut ammattitaitoiseen tekemiseen

Tuulikin mukaan yhteistyö Baronan kanssa sujui erinomaisesti ja heidän vahvuutensa on ollut asiakkaan tilanteiden ja tarpeiden ymmärtäminen. Jos hänellä on ollut joku kysymys tai murhe, niin Baronan kanssa ei ole kertaakaan tullut tilannetta vastaan, etteikö siihen olisi löydetty ratkaisua. Tuulikki kertoo, että Baronan kanssa on aina saanut sitä, mitä oo lähdetty tilaamaan. Heillä on ylivertainen osaaminen löytää oikeanlaiset tekijät oikeanlaisiin tilanteisiin.

Baronan kanssa yhteistyötä miettivälle Tuulikki antaa vinkiksi tutkia rohkeasti eri vaihtoehtoja, kun puhutaan rekrytoinneista tai työvoiman tarpeesta. Häntä ei ole ikinä kaduttanut kumppaneiden käyttö.

Lue asiakas­palvelun ratkaisuista
Lue asiakas­palvelun ratkaisuistaVoisimmeko olla avuksi kuten Telialle? Lue lisää asiakaspalvelun ratkaisuista.Lue lisää