Arffmanin Suomi-hubista lisätukea ammatillisen kuntoutuksen asiakkaille

Mari Kokkonen, Henna Kauppila-Domnick 9.6.2021

Se on tosi tehokasta. Opettaja kysyy paljon kysymyksiä, ja puhumme paljon. Se auttaa ymmärtämään ja oppimaan. –Adeyinka Badmus

Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma, Barona Työkykypalvelut ja Arffmanin Suomi-hubi aloittivat ammatillisen kuntoutuksen yhteistyön keväällä 2021. Yhteistyön tarkoituksena on vahvistaa vieraskielisten kuntoutujien suomen kielen taitoa ammatillisen kuntoutuksen muiden keinojen ohessa. Yhteistyö on vuoden 2021 loppuun kestävä kumppanuuspilotti. 

Vieraskielisen ammatillisen kuntoutuksen asiakkaan työllistymisen esteenä on usein vajavainen kielitaito. Pilotin aikana selvitetään, työllistyykö vieraskielinen osatyökykyinen asiakas paremmin, kun osana ammatillista kuntoutusta on erityisesti työnhaun ja työelämän kielen sekä arkisen yleiskielen opiskelua. 

– Riittävä kielitaito lisää työelämän inkluusiota ja avaa portteja työelämään. On hienoa, että voimme yhdessä Barona Työkykypalveluiden kanssa tarjota Varman asiakkaille kokonaisratkaisun, jossa yhdistyvät kuntoutus, kielitaidon kehittäminen ja modernien työnhaun taitojen kautta mahdollisesti löytyvä uusi työpaikka, sanoo Arffmanin toimitusjohtaja Jouni Lukkarinen.

Uutta uraa etsimässä

Adeyinka Badmus on ammatiltaan kokki. Viiden vuoden raskaan keittiötyön jälkeen selkä alkoi oireilla ja magneettikuvista selvisi kipujen syy. Selkää ei voitu leikata, ja siitä alkoi Badmusin sairauslomien sarja. Levolla ja kevyellä liikunnalla selkä saatiin aina vähän parempaan kuntoon, mutta työssä vaivat jälleen pahenivat. 

– Lopulta lääkäri kielsi minulta raskaan ravintolatyön tekemisen kokonaan. Pystyn tekemään vain kevyttä työtä 4–5 tuntia päivässä. Se on todella surullista, sillä rakastan työtäni kokkina, Adeyinka Badmus kertoo tilanteestaan.

Varman asiakkaana Badmus pääsi Baronan työkykypalveluiden ammatillisen kuntoutuksen urasuunnitteluun. Ammatillisessa kuntoutuksessa työuravalmentaja auttaa tarkentamaan työllistymissuunnitelmaa, arvioi suunnitelman soveltuvuutta työkyky huomioiden sekä päivittää kuntoutujan työnhaun taitoja. 

Ammatillinen kuntoutus on työeläkevakuutukseen kuuluva palvelu. Tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyttä ja parantaa työn tekemisen mahdollisuuksia silloin, kun henkilö ei enää terveydentilansa vuoksi voi jatkaa entisessä työssään ja uhkana on työkyvyttömyyseläkkeelle joutuminen.

Adeyinka Badmuksen suunnitelmissa on uusi työ lasten parissa iltapäiväkerhossa. Työ olisi ravintolatyötä kevyempää päivätyötä ja se mahdollistaisi myös osa-aikaisen työajan. Lasten kanssa toimiessa kielitaidon tärkeys nousee esiin ja siksi osana työllistymissuunnitelmaa on myös Suomi-hubin kieliopinnot.

Työnhaun ja arjen kielitaitoa

Adeyinka Badmuksen kaltaisia vieraskielisiä on Suomessa muitakin. Suomen kieltä on opittu joko töissä tai kotokoulutuksessa, mutta sitä ei ole tullut käytettyä arkielämässä. Suomessa pärjää hyvin englannin kielelläkin, joten opitut suomen kielen taidot ruostuvat. Kuitenkin työelämän muutosvaiheessa kielen merkitys nousee esiin: riittävä suomen kielen taito on monen työpaikan edellytys.

Avuksi kielitaidon kehittämiseen Arffman on luonut Suomi-hubin. Suomi-hubissa kieltä opiskellaan verkossa yhdessä opettajan ja pienryhmän kanssa vuorovaikutuksessa. Suomi-hubi Työnhaku on palvelu, jota Baronan työkykypalvelut voivat ammatillisen kuntoutuksen palveluntarjoajana tarjota Varman asiakkaille silloin, kun kielitaidon vahvistaminen on välttämätöntä kuntoutuksen onnistumiseksi. Suomi-hubi Työnhaku tarjoaa valmennettavalle työnhaun ja työelämän kieltä, ja Suomi-hubi Kieli tarjoaa arjessa tarvittavaa yleiskielitaitoa valmennettavan omalla kielitaidon tasolla.

Adeyinka Badmus opiskelee Suomi-hubissa päivittäin. Kolme kertaa viikossa hän keskustelee pienryhmässä osaamisestaan ja sen sanoittamisesta ja harjoittelee työn hakemista ja työelämän tavallisia tilanteita omassa ammatissaan. Joka arkipäivä hän opiskelee Beginner 1 -ryhmässä viikoittain vaihtuvan teeman sanastoa ja ilmauksia.

– Se on tosi tehokasta. Opettaja kysyy paljon kysymyksiä ja puhumme paljon. Se auttaa ymmärtämään ja oppimaan, Badmus kertoo.

Yrityksen tukena työuran huoltajana – Barona