Vuokratyöhön sitoudutaan ja siinä viihdytään – tässä syyt, miksi vuokratyö on ratkaisu

Tia Nyman 13.6.2021

Tia Nyman

Baronalla ravintola- ja hotellialan vuokratyöntekijät viihtyvät. Baronan tuoreen työnantajamielikuvatutkimuksen mukaan lyhytkestoisen keikkatyön sijaan työntekijämme toteuttavat pidempiä urapolkuja. Miten olemme onnistuneet sitouttamaan työntekijämme?

Mielikuva hotelli- ja ravintola-alalta on vieläkin se, että ihmiset tekevät vain lyhytkestoista keikkatyötä, mutta työnantajamielikuvatutkimuksen mukaan asia ei kuitenkaan ole näin. Päinvastoin työurien pituus on 1–5 vuotta jopa kahdella kolmesta vastaajista. Neljä viidestä vastasi, että Barona antaa mahdollisuuksia oikeisiin urapolkuihin. Lisäksi lähes puolet koki, että nykyinen työsuhde tukee mahdollisuuksia kehittyä.

4/5 vastaajista kokee, että Barona mahdollistaa oikeita urapolkuja.

Nämä ovat hienoja lukuja ja kertovat siitä, että Barona on mahdollistanut uran luomisen ja työntekijän sitoutumisen asiakasyritykseen. Se kertoo myös siitä, että olemme onnistuneet löytämään oikeat tehtävät oikeille tekijöille: kun vaihtoehtoja on riittävästi tarjolla, pystymme etsimään sopivan työpaikan juuri sitä etsivälle henkilölle.

Asiakkaan näkökulmasta tärkeintä on löytää sopiva, motivoitunut tyyppi tiettyihin tehtäviin. Se on myös meille oleellisen tärkeä asia, koska silloin työntekijä sitoutuu todennäköisemmin tehtäviinsä ja voi hyvin. Meidän tehtävämme on jatkossakin mahdollistaa se, että sanoitamme alalle tulleelle osaajalle sen, mitä mahdollisuuksia hänellä alan sisällä voi olla.

Viihtyminen tärkeää, kun tekijä etsii työpaikkaa

Luonnollisesti työssä halutaan viihtyä. Tämä näkyi myös Työnantajamielikuvatutkimuksessa. Vastaajista yli 90 prosenttia kertoi, että viihtyminen on avainasemassa työn mielekkyydessä. Arvosanaksi Barona sai vahvan kahdeksikon kaikkien vastaajien kesken, kun kysyttiin tyytyväisyydestä Baronaa kohtaan. Ihmiset selkeästi viihtyvät meillä ja heitä kohdellaan hyvin.

Tyytyväisyys Baronaan on 8/10

Siksi haluamme panostaa työssä viihtymiseen ja mieluisaan työympäristöön. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kiinnitämme jatkuvasti huomiota selkeisiin prosesseihin, riittävään viestintään, toiveiden kuunteleen ja avoimuuteen. Erityisesti oma yhteyshenkilö Baronan päässä on ollut kullanarvoinen. Se on työntekijälle ja meille helppo tapa olla puolin ja toisin yhteyksissä mistä tahansa asiasta nopeasti. Tulevaisuudessa tavoitteenamme on rakentaa prosesseja entistä toimivammaksi ja kohdennetummiksi, jotta työntekijällä on miellyttävä keskittyä ydinosaamiseensa eli työhönsä. Silti henkilökohtainen palvelu on jatkossakin tärkeää.

Työntekijä äänestää jaloillaan, jos arvot ja kohtelu sakkaavat

Yli 90 prosenttia kyselyyn vastaajista oli sitä mieltä, että arvoilla on väliä työssä. Asiakasyritysten kannattaa aina muistaa, että nykyään työntekijät valitsevat työpaikkansa arvopohjaisesti ja sen mukaan, missä hänellä on hyvä olla.

Onkin totta, ettei ilman yhteistä arvopohjaa tekemiseen voi sitoutua. Työntekijöiden kohtelu asiakasyrityksessä ja tasa-arvo ovat oleellisen tärkeitä elementtejä päivittäin. Vuokratyöntekijöille on oleellisen tärkeää tietää, että ovat samanarvoisessa asemassa vakituiseen henkilöstöön nähden. Tämä toteutuu jo nyt hienosti, sillä kaksi kolmesta vastaajasta koki olevansa yhdenvertainen asiakasyritysten vakituisten työntekijöiden kanssa. Silti aina voi petrata, että luku nousisi entisestään. Keinovalikoimaa löytyy. Esimerkiksi perehdytys on myös tuottavuuden kannalta tärkeää.

2/3 vastaajista kokee, että ovat yhdenvertaisia yrityksen vakituisten työntekijöiden kanssa.

Myös Baronan päässä palautteen antamiseen kiinnitetään huomiota. Tutkimuksen mukaan peräti 69 prosenttia Baronan kyselyyn vastaajista kertoi, että saavat jo nyt riittävästi palautetta. Silti aina voi tähdätä korkeammalle. Kehitämme jatkuvasti urapolkumalleja, joissa työntekijä voi omien kiinnostuksen kohteidensa tai elämäntilanteessa perusteella suunnata esimerkiksi samalla alalla uusiin tehtäviin tai tukea vaativampiin tehtäviin - tai täysin uudellekin alalle.

Teknologiajunassa pysyminen takaa tekijät tulevaisuudessakin

Yksi vuokratyöntekijöiden kannalta oleellinen asia on toimivat järjestelmät ja sovellukset. Ne ovat vuorotyön ja palkanmaksun pohjia. Kyselyyn vastanneista yli 90 prosenttia oli tyytyväisiä nykyisiin järjestelmiimme. Pyrimme jatkuvasti kehittämään järjestelmiämme ja pysymään teknologian kehityksen mukana – koska työ muuttuu, kun teknologia kehittyy.

Barona on alusta lähtien viestinyt monikanavaisesti laajan työntekijähaitarinsa ansiosta. Silti kehitys on jatkuvaa ja viestintätapojen ja järjestelmien sekä datan hyötykäyttäminen tekemisessä ovat tärkeitä tulevaisuudessa. Tärkeintä on kuitenkin jatkossakin pitää korvat höröllä ja kuulla asiakasta ja työntekijöitä, mitä kentällä oikeasti kaivataan.