Referenssi: Markkinoinnin ja viestinnän rekrytointi, Invalidiliiton Petri Äikiä

Case Invalidiliitto: Nopea ratkaisu rekrytointitarpeeseen tehokkaasti yhteistyössä Baronan kanssa

  1. Haaste

    Invalidiliitossa uusien työntekijöiden rekrytointi koetaan haasteellisena. Uuden avainhenkilön etsinnässä haluttiin painottaa modernia työskentelyotetta, jotta Invalidiliiton toimintaan saataisiin uusia näkemyksiä. 

  2. Ratkaisu

    Invalidiliiton varainhankintatiimi täydentyi osaavalla, idearikkaalla uudella työntekijällä, jolla on myös Invalidiliitolle tuiki tärkeää sisällöntuotannon ja markkinointiviestinnän osaamista. Tulevaisuuden näkymät ovat nyt lupaavat.

"Meillä ei ollut minkäänlaisia huolia yhteistyön aikana, sillä luotimme Baronan ammattitaitoon alusta alkaen. Kumppanuus on ollut meille merkittävä."
Petri Äikiä, keräyspäällikkö, Invalidiliitto
Petri Äikiä, keräyspäällikkö, Invalidiliitto

Invalidiliitto on yli 70 vuotta vanha edunvalvontajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää  vammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Kun Invalidiliitto kohtasi yllättävän rekrytointitarpeen, ei aikaa ollut hukattavaksi. Uuden avainhenkilön löytämiseksi Invalidiliitto päätti turvautua Baronan osaamiseen. 

- Aloitimme yhteistyön Baronan kanssa tänä syksynä. Meillä avautui yksi työpaikka varainhankinnasta, johon meidän piti löytää nopeasti korvaava henkilö. Baronan avustuksella lähdimme etsimään tehtävään pätevää ja nykyaikaista tyyppiä, jolla on myös sisällöntuotannon ja markkinointiviestinnän osaamista, kertoo Invaliidiliiton keräyspäällikkönä työskentelevä Petri Äikiä. 

Baronan verkostot auttoivat tavoittamaan alan asiantuntijat 

 Petrin mukaan varainhankintaosastolla on tavallisesti pitkiä työsuhteita, minkä vuoksi Invalidiliitossa uusien työntekijöiden rekrytointi koetaan haasteellisena. Uuden avainhenkilön etsinnässä haluttiin painottaa modernia työskentelyotetta, jotta Invalidiliiton toimintaan saataisiin uusia näkemyksiä.  

- Aluksi meinasimme hoitaa rekrytoinnin itse, mutta päädyimme kuitenkin ulkoistamaan prosessin Baronalle. Baronan vastuulla oli työpaikkailmoituksen laatiminen ja työhakemusten alkukäsittely, mikä nopeutti avainhenkilön rekrytointia huomattavasti. Löysimme heidän kanssaan nopeasti yhteisen sävelen ja kumppanuus on ollut hedelmällistä ihan ensimmäisestä palaverista asti, Petri kuvailee. 

Ammattilaisiin on helppo luottaa yllättävissä rekrytointitarpeissa 

Invalidiliitto ei ollut hyödyntänyt Baronan palveluita aikaisemmin, mutta asiantuntevan kumppanin tuella rekrytointi osoittautui nopeaksi ja ketteräksi. Varainhankintatiimi täydentyi osaavalla työntekijällä ja tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat. Petrin mukaan Invalidiliitto jatkaa yhteistyötä Baronan kanssa tulevissakin rekrytointitarpeissa. 

- Meillä ei ollut minkäänlaisia huolia yhteistyön aikana, sillä luotimme Baronan ammattitaitoon alusta alkaen. Kumppanuus on ollut meille merkittävä, sillä sen ansiosta löysimme uuden hyvän työntekijän varainhankintaosastollemme. Baronalla oli erittäin osaava yhteyshenkilö, joka kantoi vastuuta meidän rekrytointiprosessista alusta loppuun saakka. On helppoa tehdä yhteistyötä alan ammattilaisten kanssa, Petri Kertoo. 

Nosto lue lisää markkinoinnin ja viestinnän alan rekrytointiratkaisuista
Lue marcom-ratkaisuistaVoisimmeko olla avuksi kuten Invalidiliitolle? Lue lisää markkinoinnin ja viestinnän alan ratkaisuistaLue lisää