Škodan hitsaaja työssään.

Case Škoda Group Region North: Kansainvälinen rekrytointi vahvistaa pitkäaikaista yhteistyötä

  1. Haaste

    Škoda Group Region Northilla on ollut vuosien varrella toistuvia tarpeita löytää soveltuvia tekijöitä keskiraskaiden konepajatuotteiden tuotantoon Otanmäen tehtaalle sekä raitiovaunujen muutos- ja kunnossapitotöihin Helsingissä sijaitsevalle varikolle. Alalla vallitseva työvoimapula ja työhön kohdistuvat tiukat standardit ovat asettaneet haasteita rekrytoinnille.

  2. Ratkaisu

    Baronasta on tullut Škodalle pitkäaikainen kumppani, joka on tarjonnut uusia ratkaisuja työmarkkinan muuttuessa. Yrityksen työvoimatarpeeseen on onnistuttu vastaamaan esimerkiksi kansainvälisen rekrytoinnin keinoin. Baronan avulla varmistetaan, että tekijöillä on taustasta riippumatta työn edellyttämä ammattitaito.

”Baronan ehdotettua kansainvälistä rekrytointia tartuimme siihen kokeilevalla asenteella ja homma on lähtenyt tosi hyvin liikkeelle. Meidän kannaltamme on erinomaista, että tekijöiden osaaminen varmistetaan työkokeiden kautta jo ennen kuin he saapuvat meille töihin ja kumppani on auttamassa heidän tänne järjestämisessä.”
Johanna Keski-Petäjä, Senior HR Specialist, Škoda Group Region North
Johanna Keski-Petäjä, Senior HR Specialist, Škoda Group Region North

Škodalla ollaan halukkaita muuttumaan maailman mukana ja modernisoitumaan myös rekrytointimarkkinoilla. Tästä syystä Euroopan johtava, vaativiin olosuhteisiin suunnitellun kiskokaluston ja keskiraskaiden konepajatuotteiden sopimusvalmistaja on valinnut yhdeksi kumppanikseen Baronan.

Yhteistyötä rekrytointien osalta on tehty jo useiden vuosien ajan, ja matkan varrella sitä on ollut luontevaa syventää ja suunnata Škodan tarpeiden vaatimalla tavalla. Yrityksen Otanmäen tehtaalla kasvava tuotannon tarve aiheuttaa haasteita työvoiman mitoituksessa, jolloin tuttuun ja turvalliseen kumppaniin on ollut helppo tukeutua.

– Tilauskannan noustessa olemme tarvinneet nopeallakin aikataululla osaajia niin hitsaukseen kuin kn koneistukseen. Baronan vahvan rekrytointiosaamisen, kanavien ja näkyvyyden avulla olemme saaneet tarvitsemamme tekijät joustavasti ja nopeasti meille töihin, kertoo Škodan Senior HR Specialist Johanna Keski-Petäjä.

Kansainvälinen rekrytointi on tuonut tehtaalle ammattitaitoisia tekijöitä

Vuonna 2022 Otanmäen tehtaalle onnistuttiin palkkaamaan 80 työntekijää ja kuluvana vuonna vahvuuden on tarkoitus kasvaa suunnilleen samalla määrällä. Varsinkin hitsauspuolelle on tosin ollut haastavaa löytää vapaana olevia osaajia Suomesta.

Opas kansainväliseen rekrytointiin. Lataa klikkaamalla

Otanmäessä asian ratkaisemiseksi on jo pidempään tehty Baronan kanssa tuloksellista yhteistyötä myös kansainvälisten rekrytointien osalta. Keväällä 2020 tehtaalle saapui Puolasta CNC-koneistajia ja myöhemmin elokuussa myös hitsaajia.

– Nyt viimeisimpänä Baronan kautta on rekrytoitu Filippiineiltä kymmenkunta hitsaria, joiden on tarkoitus aloittaa työt tehtaalla kesäkuussa. Heidän täsmäkoulutuksensa järjestetään yhdessä Kainuun ammattiopiston kanssa, Johanna Keski-Petäjä kertoo.

Kansainvälistä rekrytointia on edesauttanut se, että Otanmäen tehtaalla työskentelee jo tällä hetkellä varsin monikulttuurinen tekijäkaarti. Noin 650 työntekijän joukossa on jopa 15 eri kansallisuutta ja työnjohtajille on kertynyt monipuolista kielitaitoa.

– Baronan ehdotettua kansainvälistä rekrytointia tartuimme siihen kokeilevalla asenteella ja homma on lähtenyt tosi hyvin liikkeelle. Meidän kannaltamme on erinomaista, että tekijöiden osaaminen varmistetaan työkokeiden kautta jo ennen kuin he saapuvat meille töihin ja kumppani on auttamassa heidän tänne järjestämisessä, Keski-Petäjä kertoo.

Kaksikerroksisten matkustajavaunujen ja matalalattiaraitiovaunujen valmistamiseen keskittyvällä Otanmäen tehtaalla tekemistä ohjaavat vaativat standardit ja työntekijöiltä edellytetään todella kovan luokan osaamista.

– Meille tulleilla tekijöillä on ollut perustaidot hyvin korkealla ja he ovat omaksuneet hyvin nopeasti työn asettamat vaatimukset, Keski-Petäjä iloitsee.

Helsingin varikon päällikkö Mervi Tarvainen ja Škoda Group Region Northin Senior HR Specialist Johanna Keski-Petäjä ovat olleet tyytyväisiä Baronan kautta tehtyihin rekrytointeihin.

”Baronan kautta meille rekrytoidut henkilöt ovat oikeasti soveltuneet meille, niin osaamiseltaan kuin luonteeltaan. Baronalla on selkeästi ymmärrys meidän alaamme, siihen mitä teemme ja minkälaisia ihmisiä tarvitsemme.”
Mervi Tarvainen, Helsingin varikon päällikkö, Škoda Group Region North
Mervi Tarvainen, Helsingin varikon päällikkö, Škoda Group Region North
Rekrytoinnin ratkaisut
Rekrytoinnin ratkaisutOletko kohdannut samanlaisia haasteita kuin Škoda Group? Barona tarjoaa rekrytoinnin tueksi monipuolisia ratkaisuja, joilla tavoitat niin kotimaiset kuin kansainväliset osaajat!Lue ratkaisuista

Pitkäaikainen yhteistyö säästää resursseja myös varikolla

Yhteistyöllä on haettu tasoitusta myös Škodan Helsingin varikolla ilmeneviin, kasvaviin tarpeisiin. Baronan kautta tulleita tekijöitä on hyödynnetty viimeisen puolentoista vuoden aikana isommassa muutostyöprojektissa, joka pitää sisällään raitiovaunujen muutos- ja kunnossapitotöitä.

Helsingin varikon päällikkö Mervi Tarvainen kertoo, että heillä työskenteleviltä henkilöiltä edellytetään oikeanlaista asennetta. Huoltotoimintoja suoritettaessa täytyy olla valmis hyväksymään vaikeita työasentoja ja kaluston ajolangoissa kulkee paljon sähköä, joten tekijän on oltava oma-aloitteisesti mukana turvallisuusajattelussa.

– Pitkäaikaisen yhteistyön ansiosta melko lyhyelläkin puhelinkeskustelulla on päästy yhteisymmärrykseen Baronan kanssa siitä, minkälaista apua ja tukea tarvitsemme, Tarvainen kertoo.

Yhteistyö on säästänyt varikon työnjohdon ja HR:n resursseja. Baronan toteuttaman alkuseulonnan jälkeen heille on esitelty työhön valmiiksi soveltuvia henkilöitä, joilla on oikea osaaminen ja työssä vaadittavat kortit suoritettuna. Tarvainen kokee, että heidän joukostaan on ollut helppoa tehdä lopullinen valinta.

Baronan kohdalla on voitu luottaa laatuun

Škodalla ollaan oltu Baronan kanssa tehtyyn yhteistyöhön kaikin puolin tyytyväisiä. Onnistumisen avaimiksi Mervi Tarvainen ja Johanna Keski-Petäjä nostavat sen, että vuoropuhelu kumppanien välillä on ollut jatkuvaa ja sitä on ollut helppo käydä.

– Baronan kautta meille rekrytoidut henkilöt ovat oikeasti soveltuneet meille, niin osaamiseltaan kuin luonteeltaan. Baronalla on selkeästi ymmärrys meidän alaan, siihen mitä teemme ja minkälaisia ihmisiä tarvitsemme, Tarvainen kiittelee.

Keski-Petäjä näkee, että yhteistyö Baronan kanssa tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.

– Meille on yrityksenä tärkeää voida olla ylpeitä kumppaneista, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Baronan kanssa pystymme olemaan varmoja siitä, että tekeminen on laadukasta ja takuu toimii, Keski-Petäjä toteaa.

Erotinviiva