Nuoren ahdistus voi eskaloitua työelämään astuessa – tällaisista tekijöistä stressi koostuu

Nuoren ahdistus voi eskaloitua työelämään astuessa – tällaisista tekijöistä stressi koostuu

Laura Helander 5.5.2022

Nuorissa on valtava potentiaali ravintola-alan työntekijäpulan ratkaisemiseksi: palvelualat yleisesti kiinnostavat nuoria työnhakijoita ja tarjoavat monelle nuorelle ensimmäisen työpaikan. Työintoa varjostavat kuitenkin mielenterveyden haasteet, jotka ovat yleisesti lisääntyneet etenkin juuri nuorten keskuudessa. Mielenterveyden koetaan olevan edelleen iso tabu, jonka rinnalla fyysisestä ongelmasta kertominen ja sille ymmärryksen saaminen voi tuntua hyväksytymmältä ja helpommalta.

Ulkopuolisen silmin työelämän kynnyksellä oleva nuori saattaa ottaa turhan suuria paineita, mutta työssä koettavan stressin taustalla piilee usein myös monta siihen suoraan liittymätöntä tekijää. Mitä ne ovat ja mitkä asiat työssä voivat ruokkia ahdistusta?

Nuori on monenlaisen muutoksen keskellä

Maailman muuttuessa myös nykynuorten huolenaiheet ovat muuttuneet. Lisääntynyt teknologia tuottaa valtavasti informaatiota nykynuorten käsiteltäväksi ja esimerkiksi some voi tuottaa paineita siitä, millainen nuoren pitäisi olla ja mitä hänen pitäisi olla ennättänyt saavuttaa. Tämän ohella vastikään koettu pandemia, työelämään liittyvät muutokset ja huoli ympäristöstä ovat läsnä arjessamme aiheuttaen jatkuvasti uusia valintatilanteita. Nuoruuteen liittyykin paljon muutakin ”työtä” kuin itse työ.

Siirtymisvaihe työelämään on nuorelle monella tavalla muutoksen aikaa. Nuori on mahdollisesti siirtynyt asumaan omilleen eikä kodin ja perheen muodostama tukiverkko kulje enää yhtä vahvasti rinnalla, vaikka tukea olisikin paljon tarjolla. Opiskeluaika on tietyllä tavalla tarjonnut mahdollisuuden kulkea muiden johdattamana ja työelämässä odottava itsenäisyys ja vastuu voivat samanaikaisesti tuntua sekä houkuttelevalta että ahdistavalta.

Ahdistuskin on yksilöllistä

Nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointi on kuitenkin hyvin yksilöllistä. Kaikki eivät koe ahdistusta samassa mittakaavassa tai samoista asioista, kun taas osalla mielenterveys vaikuttaa suoraan opiskelumenestykseen ja työllistymiseen.

Nuoren kokema ahdistus ei myöskään välttämättä ole koko ajan ”päällä” eikä hän välttämättä koe sitä elämäänsä hallitsevana tekijänä. Toisille työ saattaa jopa tarjota pakopaikan muilta elämän huolilta, kun saa keskittyä muihin juttuihin. Toisaalta työ voi aiheuttaa ahdistuksen eskaloitumista, koska työhön liittyy puristusta enemmän kuin vapaa-ajalla. Ahdistus voi siten tulla aaltoilevana; kotona ollessa ajatukset saa pois työstressistä itselle mieluisan tekemisen avulla, mutta työn parissa ahdistus puskee uudelleen nopeasti päälle.

Töissä ahdistus helposti eskaloituu

Vaikka ahdistuneen olon saisikin karistettua vapaa-ajalla, työ saattaa nostaa sen nopeasti takaisin pintaan. Millaiset asiat ravintola-alalla voivat ahdistaa varsinkin nuorta työntekijää?

 • Työ ei vastaa mielikuvia
  Työnsä aloittavalle nuorelle ei välttämättä ole syntynyt riittävän realistista kuvaa siitä, mitä on luvassa. Hän on saattanut asettaa itselleen liian suuria tavoitteita ja käsitys työn sisällöstä saattaa perustua mielikuviin ja vääriin olettamuksiin. Somen luoma todellisuus antaa monelle turhan auvoisan käsityksen esimerkiksi työn helppoudesta tai palkkatasosta, jolloin työn haasteet voivat tulla yllätyksenä.
   
 • Hektinen arki
  Ravintola-alalla tehtävän työn luonteeseen kuuluvat nopeasti vaihtuvat tilanteet, mutta harmillisen usein kiire siirtyy hallitsemaan kaikkia työn osa-alueita ja sitä saatetaan käyttää myös tekosyynä esimerkiksi perehdytyksen jäädessä vähemmälle huomiolle. Alkuvaiheen jälkeen nuori työntekijä ei välttämättä osaa tai kehtaa pyytää apua, vaikka sille olisi tarve.
   
 • Sosiaalinen jännitys
  Sosiaalinen jännitys on yleistä myös palveluammateissa, vaikkei se välttämättä työntekijästä ulospäin näkyisikään. Olemme toki myös erilaisia persoonia, eivätkä kaikki ole luontaisesti yhtä ekstroverttejä kuin toiset. Erilaiset tilanteet aiheuttavat meissä myös eri tavalla kuormitusta ja vaikka henkilö työssään kohtaisikin reippaasti ihmisiä, hän voi kokea asiasta kovastikin stressiä.
   
 • Epävarmuus omasta tekemisestä
  Asiakaskohtaamiset voivat tuntua erityisen haasteelliselta, varsinkin jos mielen päällä on monta asiaa ja oma tekeminen on vielä epävarmaa. Nuori työntekijä ei myöskään välttämättä osaa suodattaa asiakkaalta saamaansa palautetta ja saattaa ottaa raskaasti itseensä asioita, jotka oikeastaan kohdistuvat ennemmin hänen työpaikkaansa tai työhön laajemmin.

Lue ratkaisuista, joilla nuorta työntekijää voi tukea työelämässä »

Varmista, että nuori työntekijä voi hyvin. Lataa ja lue opas