Suomen Rakennuslogistiikan rekrytoi rakennussiivoojat RekryKoulutuksen kautta.

Case Suomen Rakennuslogistiikka: RekryKoulutus toi rakennussiivoojat työmaalle

 1. Haaste

  Suomen Rakennuslogistiikalla on ollut haasteita saada rekrytoitua rakennussiivoojia Tulevaisuuden sairaala -hankkeen loppusiivousurakkaan Ouluun. Lisähaasteen on asettanut työvoimatarpeen vaihtelu monivuotisen hankkeen aikana.

 2. Ratkaisu

  Yhteistyötä Baronan kanssa on tehty rekrytoivan koulutusohjelman ympärillä, jonka kautta hankkeeseen on saatu rekrytoitua ja koulutettua nopealla aikataululla suuri määrä osaavia ja motivoituneita rakennussiivoojia. Äskettäin on käynnistynyt hankkeen elinkaaren ajalta jo kolmas kurssitoteutus, jonka osalta Barona hoitaa projektinhallinnan ja kumppaniverkoston hallinnan.

”Tällaisissa haasteissa tarvitaan avuksi kumppani, joka tuntee koulutuskentän ja erilaiset ratkaisut. Baronan osaamisen ja sidosryhmien avulla löydettiin tarpeeseemme sopivat tekijät. Lisäksi Baronan ammattitaidolla saatiin koulutusprosessin taustalle laadukasta hakijamarkkinointia ja sujuvuuden kannalta tärkeää projektinhallintaa.”
Rami Collin, liiketoimintajohtaja, Suomen Rakennuslogistiikka Oy
Rami Collin, liiketoimintajohtaja, Suomen Rakennuslogistiikka Oy

Suomen Rakennuslogistiikka hoitaa yritysten rakennustyömaiden logistiikka-, siisteys ja tukipalvelut valtakunnallisesti aina suunnittelusta toteutukseen saakka. Viimeisen kahden vuoden aikana yritys on ollut toteuttamassa Tulevaisuuden sairaala -hankkeen monivuotista loppusiivousurakkaa Ouluun.

Hankkeen laajuus, kesto ja omien, alueella valmiina käytettävissä olevien rakennussiivoojien vähäinen määrä laittoivat Suomen Rakennuslogistiikan pohtimaan, miten osaavaa työvoimaa saataisiin työmaalle mahdollisimman nopeasti ja pitkäaikaiseen tarpeeseen. Ratkaisuja lähdettiin hakemaan Baronan koordinoiman rekrytoivan koulutusohjelman avulla, jonka aikana yhteistyötä tehtiin myös Suomen Ammattiakatemian, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa.

– Tällaisissa haasteissa tarvitaan avuksi kumppani, joka tietää ja tuntee koulutuskentän ja erilaiset ratkaisut. Baronan osaamisen ja sidosryhmien avulla pystyttiin löytämään meidän tarpeeseemme soveltuvat tekijät. Lisäksi Baronan ammattitaidolla saatiin koulutusprosessin taustalle laadukasta hakijamarkkinointia ja sujuvuuden kannalta tärkeää projektinhallintaa, Suomen Rakennuslogistiikan liiketoimintajohtaja Rami Collin kertoo.

Räätälöity ratkaisu tuotti nopeasti toivottua tulosta

Suomen Rakennuslogistiikalle Oulun Tulevaisuuden sairaala -hanke on hyvin tyypillinen projekti, jossa osaajien, kaluston ja resurssien tarve vaihtelee läpi projektin. Hankkeen aikana Suomen Rakennuslogistiikka on käynnistänyt useamman RekryKoulutuksen rakennussiivoojan tehtävään. Rekrytoivan koulutuksen ansiosta Suomen Rakennuslogistiikka on pystynyt varmistamaan, että työmaalla työskentelee läpi projektin aina vaihtelevaan tilanteeseen nähden riittävä määrä osaavia ja motivoituneita rakennussiivoojia.

RekryKoulutukseen mukaan valitut osallistuivat kuukauden mittaiseen koulutusjaksoon. 12 päivää kestäneet teoriaosuudet ovat sisältäneet runsaasti käytännönläheistä harjoittelua koululla työhallissa, minkä jälkeen tekijät ovat siirtyneet työssä oppimaan varsinaiselle työpaikalle. Tämän jälkeen osallistujille tarjottiin työsuhdetta.

– Baronan avulla olemme onnistuneet löytämään osaavaa porukkaa töihin nopeasti ja helposti verrattuna siihen, että olisimme itse pelkän työpaikkailmoituksen kautta lähteneet haravoimaan erilaisen taustan omaavien ihmisten potentiaalia, Rami Collin iloitsee.

Rami Collin, Suomen Rakennuslogistiikan liiketoimintajohtaja

RekryKoulutus kiinnosti monesta taustasta tulevia tekijöitä

RekryKoulutukseen haettiin rakennussiivoojan työstä kiinnostuneita, eikä edellytyksenä ollut aiempi kokemus tai koulutus alalta. Koulutukseen valittujen joukossa on ollut henkilöitä, joiden työura on ollut vielä lähtökuopissa, mutta joilla on ollut kova halu päästä tekemään. Lisäksi työmaalle on saatu runsaasti jo aiemmin työelämässä olleita moniosaajia – esimerkiksi henkilöitä, jotka ovat aiemmin tehneet kotisiivousta ja ovat halunneet kokeilla rakennussiivousta. Mukana on myös isomman urakäännöksen tehneitä alanvaihtajia.

– Koulutus tarjoaa hyvät lähtökohdat työhön ja vertaistukea osallistujilleen. Se varmasti myös madaltaa kynnystä lähteä kokeilemaan uutta alaa, Rami Collin huomauttaa.

Collin toteaa RekryKoulutuksen olevan Suomen Rakennuslogistiikalle myös erittäin kustannustehokas työllistämisen väylä. RekryKoulutus voidaan toteuttaa yhteishankintakoulutuksena, jonka TE-hallinto rahoittaa yhdessä yrityksen kanssa. Kun tekijöitä haetaan ja koulutetaan tiettyyn tarpeeseen, ovat he työsuhteen alusta asti valmiimpia työhön. Koulutuksen kautta voidaan myös luoda uutta innostusta työyhteisöön, kun kokeneiden joukkoon saadaan uusia ja motivoituneita tekijöitä.

Opas rekrytointiin tähtääviin koulutuksiin yrityksille. Lataa klikkaamalla

– Yrityksen kannalta on todella suuri rikkaus, että saadaan tavoitettua eri-ikäisiä, erilaisella taustalla olevia ihmisiä. Olemme saaneet RekryKoulutusten kautta tosi positiivisia kokemuksia siitä, että moni työntekijä on saanut nopeaa urakehitystä ja koulutus on toiminut ikään kuin ponnahduslautana heille mieluisaan työhön.

Yrityksen tarpeet ja toiveet huomioitiin alusta asti

Rami Collin kehuu rekrytoivan koulutuksen olleen erittäin työelämälähtöistä ja Suomen Rakennuslogistiikan päässeen määrittelemään tarvettaan ja toiveitaan alusta asti.

– Suunnitteluvaiheessa työnjohtomme listasi Baronan kanssa meille tärkeitä asioita ja sen jälkeen kävimme vielä Suomen Ammattiakatemian kanssa läpi, minkälainen kurssipaketti otetaan käyttöön. Olemme koko ajan voineet luottaa siihen, että työmaan erityispiirteet on huomioitu osana koulutusta ja myös työturvallisuusasiat käydään sen aikana läpi, Collin kertoo.

Kokonaisuudessaan monivuotista hanketta varten on tähän mennessä saatu laadittua noin 50 työsuhdetta. Collin kertoo, että kolmas kyseiseen sairaalahankkeeseen liittyvä kurssitoteutus on käynnistynyt äskettäin ja sen osalta ollaan jo hyvässä vauhdissa.

– Koulutuksen eri ratkaisujen suhteen tulemme varmasti tukeutumaan Baronaan myös jatkossa. Meille on jäänyt tosi hyvät kokemukset myös koulutuskumppanina toimineen Suomen Ammattiakatemian osalta. Yhteistyö on onnistunut erinomaisesti myös TE-toimiston kanssa ja päätökset ovat hoituneet rivakasti, Collin kiittelee.

RekryKoulutus pähkinänkuoressa:

 1. RekryKoulutukset ovat työttömille työnhakijoille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille suunnattuja maksuttomia aikuiskoulutuksia. Niiden tavoitteena on auttaa yrityksiä, joilla on rekrytointitarve, mutta vaikeuksia löytää tarpeita vastaavia valmiita osaajia perinteisen työpaikkailmoituksen kautta.

 2. Koulutuskokonaisuus räätälöidään aina yksilöllisesti ja yritys pääsee alusta asti mukaan määrittelemään sen sisältöä ja tavoitteita. RekryKoulutuksen yhteydessä voidaan esimerkiksi varmentaa kansainvälisten osaajien edellytykset työskennellä Suomessa.

 3. Rekrykoulutusta koordinoiva kumppani vastaa laadukkaasta hakijamarkkinoinnista ja osallistujien kartoittamisesta, minkä ohella yhteistyötä tehdään koulutuksen toteuttavan oppilaitoksen kanssa. Kun henkilöstön osaaminen kaipaa kehittämistä, voidaan koulutus toteuttaa niin sanottuna yhteishankintakoulutuksena, jonka suunnittelevat ja rahoittavat TE-hallinto sekä yritys yhdessä.

 4. RekryKoulutuksen kautta osallistujat koulutetaan uudelle alalle perusteista lähtien eikä aikaisempaa osaamista välttämättä vaadita. Rekrykoulutukset vetävät puoleensa myös alanvaihtajia, joita kiinnostavat ja motivoivat uudenlaiset tehtävät ja urapolut.

 5. Rekrytoivassa koulutuksessa yhdistyvät teoriapainotteinen opetus oppilaitoksessa ja työssäoppiminen koulutuksessa mukana olevassa yhteistyöyrityksessä. Koulutustarpeesta riippuen puhutaan parhaimmillaan muutamista päivistä, joiden jälkeen osallistuja pääsee jo kiinni uusiin työtehtäviinsä.

Rekrytoi koulutuksen kautta!
Rekrytoi koulutuksen kautta!Kun rekrytointi tuottaa haasteita, osaajia kannattaa tavoitella uusin keinoin. Koulutuksen kautta löydät hyvät tekijät töille!Lue koulutusratkaisuista