Rekrytoiva oppisopimuskoulutus auttoi Urbaseria löytämään osaajia.

Case Urbaser: Rekrytoiva oppisopimuskoulutus ratkaisuna kuljettajavajeeseen

  1. Haaste

    Ympäristöhuoltopalveluita tuottavalla Urbaserilla koettiin kesällä 2021 haasteita löytää päteviä jäteautonkuljettajia kiristyneen työmarkkinatilanteen takia. Rinnalle toivottiin kumppania, joka jakaisi yrityksen arvomaailman ja jonka avulla yrityksen osaajatarpeet saataisiin täytettyä.

  2. Ratkaisu

    Baronan ehdotuksesta Urbaserille lähdettiin rekrytoimaan jäteautonkuljettajia oppisopimuskoulutuksen kautta. Ensimmäinen oppisopimuskoulutettava kuljettaja aloitti työnsä Urbaserilla joulukuussa 2021 ja myöhemmin yritykseen rekrytoitiin kymmenkunta kuljettajaa lisää. Vastuullinen yhteistyö on palvellut niin Urbaseria kuin sen työntekijöitä.

”Olen todella iloinen yhteistyöstä Baronan kanssa. Heidän avullaan olemme löytäneet meille uuden väylän kouluttaa ja perehdyttää työhön uusia päteviä tekijöitä kestävällä tavalla. Voin suositella näkemyksellistä ja sitoutunutta kumppania."
Hanna Rissanen, henkilöstöpäällikkö, Urbaser
Hanna Rissanen, henkilöstöpäällikkö, Urbaser

Urbaser on kokonaisvaltaisten ympäristöhuoltopalveluiden tuottaja, jolla on toimintaa ympäri Suomen. Kuljetusalalla on yleisesti tiedossa, ettei osaajapulan keskellä valmiita kuskeja ole saatavilla samalla tavalla kuin aiemmin. Tämän seurauksena myös Urbaserin yhteistyö Baronan kanssa on painottunut kuljetuspuolen tarpeisiin.

– Edellytämme kuljettajiltamme monenlaisia taitoja, hyvää fyysistä kuntoa ja asiakaspalveluasennetta, joten senkin puolesta tekijöitä on ollut haastava löytää. Vallitsevassa tilanteessa perinteisen rekrytoinnin rinnalle on täytynyt löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja, Urbaserin henkilöstöpäällikkö Hanna Rissanen toteaa.

Urbaserille on onnistuttu löytämään jäteautonkuljettajia Baronan koordinoiman rekrytoivan oppisopimuskoulutuksen kautta. Heistä ensimmäinen aloitti työnsä Urbaserilla joulukuussa 2021 ja alkuvuodesta 2022 yritykseen rekrytoitiin saman väylän kautta noin kymmenkunta kuljettajaa lisää.

– Oppisopimuskoulutus hyödyttää kaikkia sen osapuolia. Työntekijät saavat sen kautta vakituisen työpaikan ja virallisen ammatillisen tutkinnon, kun taas yritys puolestaan pääsee kiinni täysin uudenlaiseen työnhakijamarkkinaan ja löytää taitavia ja motivoituneita tekijöitä. Niin kävi meillekin – olemme saaneet aivan huipputyyppejä töihin, Rissanen iloitsee.

Oppisopimuskoulutus syntyi vahvan kumppanuuden tuloksena

Rekrytointiin yhdistettävää oppisopimuskoulutusta lähdettiin rakentamaan tiiviissä yhteistyössä. Barona vastasi projektin koordinoimisesta ja yhteistyön luomisesta eri toimijoiden välille ja Taitotalo yrityksen tarpeita vastaavan ja tutkintotavoitteisen koulutusratkaisun rakentamisesta. Urbaserin vastuulla oli tuoda näkemystä alasta, oman liiketoimintansa tarpeista sekä tietysti itse kuljettajan työstä.

– Kerroimme Baronalle tarpeistamme sekä työstä ja sen vaatimuksista. Sen jälkeen Barona etsi meille parhaat hakijat, haastatteli heidät ja toimii oppisopimuksen ajan kuljettajien työnantajana, Hanna Rissanen summaa.

Opas rekrytointiin tähtääviin koulutuksiin. Lataa klikkaamalla

Osana prosessia Baronan rekrytoija Teemu Rinne ja myyntipäällikkö Aku Laajus kävivät tekemässä Urbaserilla työpäivän apukuljettajina tutustuakseen asiakkaaseensa paremmin ja nähdäkseen käytännössä, minkälaisissa tehtävissä Urbaserilla työskennellään.

Kun sopivat osaajat oli valittu oppisopimuskoulutukseen, koulutuskumppanina toiminut Taitotalo suunnitteli jokaiselle yksilöllisen ammatillisen kehittymisen polun ja tarjosi tukea opintojen suorittamisessa.

– Vastuullisuus on meille Urbaserilla merkityksellistä, myös suhteessa työntekijöihin. Tällainen malli, jossa voidaan tarjota työntekijöille heitä omalla urallaan tukeva virallinen tutkinto, on yksi monista tavoistamme olla vastuullinen työnantaja, Rissanen painottaa.

Työntekijät ovat olleet keskiössä koulutusta rakennettaessa

Hanna Rissanen iloitsee, että Urbaserille oppisopimuksen kautta rekrytoidut kuljettajat ovat olleet sitoutuneita ja motivoituneita oppimaan uuden ammatin – monella on myös taustallaan upeita uratarinoita.

– Olen todella iloinen yhteistyöstä Baronan kanssa. Heidän avullaan olemme löytäneet meille uuden väylän kouluttaa ja perehdyttää työhön uusia päteviä tekijöitä kestävällä tavalla. Voin suositella näkemyksellistä ja sitoutunutta kumppania, Rissanen sanoo.

Rissasen mukaan työntekijät ja heidän hyvinvointinsa ovat Urbaserille se kaikkein tärkein asia.

– Baronalla on ollut kanssamme yhteinen halu rakentaa koulutuksesta onnistunut kokonaisuus. Olemme halunneet myös kuljettajien ymmärtävän, että koulutuksen ympärillä toimivat tahot miettivät heidän etuaan ja että viesti tästä välittyy heille yhtenäisenä ja selkeänä.

Juuso on yksi niistä, jotka hankkivat uuden ammatin oppisopimuksen kautta. Juuso kiittää myös yritystä uramahdollisuudesta, joka auttoi vaihtamaan alaa.

Jotta rekrytoiduille kuljettajille olisi selvää, mihin he ovat koulutuksen kautta lähdössä ja minkä tahojen kanssa tulevat sen puitteissa toimimaan, koulutus käynnistettiin yhteisellä infotilaisuudella Baronan, Urbaserin ja Taitotalon kanssa. Rissanen kokee tällaisen käytännön sitouttavan kaikkia osapuolia.

– Myös meidät urbaserilaiset perehdytettiin tarkasti Baronan perusasioihin, jotta osaisimme palvella oppisopimushenkilöä kuten omaakin työntekijäämme erilaisissa tukifunktioissa. Se on työntekijän kannalta tärkeää, koska hänen arkensa pyörii täällä meillä, Rissanen huomauttaa.

Muutosvalmius tukee hyvää lopputulosta

Yhteistyön onnistumista on tukenut Hanna Rissasen mukaan tiivis yhteydenpito Baronan kanssa. Matkan varrella on tehty yhteistä seurantaa ja myös otettu oppia. Esimerkiksi jatkossa oppisopimusryhmiä ei aloiteta tammikuussa, jottei kuljettajien tarvitse opetella kuorma-auton ajamista talvikeleissä.

– Ilahduttavaa on ollut, että olemme molemmat kumppaneina olleet valmiita tarpeen vaatiessa muuttamaan omia toimintatapojamme, jotta oppisopimuksessa oleville on saatu välitettyä kokemus siitä, että Barona ja Urbaser ovat yhdessä aidosti kiinnostuneita työntekijöistään, Rissanen kiittelee.

Urbaserilla halutaan, että myös vuokratyöntekijät voivat tuntea itsensä urbaserilaisiksi ja kaikkia työyhteisössä kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta työnantajasta. Tätä silmällä pitäen Barona on rytmittänyt oppisopimuskoulutettavien palkanmaksukaudet Urbaserin tahtiin.

– Kommunikaatiomme on ollut yhteistyömme puitteissa hyvin avointa. Vaikka kuljettajien oppisopimuskoulutus onkin keskittynyt osaltamme pääkaupunkiseudulle, laajan verkostonsa ansiosta Barona on voinut auttaa meitä myös valtakunnallisella tasolla perinteisen henkilövuokrauksen mallilla, Rissanen iloitsee.

Erotinviiva

Rekrytoi koulutuksen kautta
Rekrytoi koulutuksen kautta!Voisimmeko olla sinulle avuksi kuten Urbaserille? Tutustu rekrytointia tukeviin koulutusratkaisuihimme.Lue ratkaisuista