Palvelu Työkykypalvelut

Ohjaamme vuosittain yli 1000 työkyvyttömyysuhan alla olevaa ihmistä uusille urille

Olemme yrityksien tukena työuran huoltajana ja yksilön tukena, kun työkyky syystä tai toisesta heikkenee ja työuran jatkuvuus on vaarassa. Työkykypalvelumme pyrkivät ennakoimaan organisaationne työkyvyttömyysriskejä ja tarjoamaan laaja-alaista osaamista ja konkreettisia keinoja, joilla ratkaistaan henkilöstönne työkykyyn liittyviä haasteita. Yhdessä voimme vaikuttaa työurien jatkuvuuteen ja näin parempaan työelämän tulevaisuuteen.

Pitäisi pyrkiä tasavertaiseen työllistämiseen, jossa pystyttäisiin kaikista mahdollisista rajoitteista huolimatta katsomaan puhtaasti ihmisen kyvykkyyttä ja osaamista ja antamaan hänelle mahdollisuus taitojen näyttämiseen käytännössä."

Jaakko Alamäki
Toimialajohtaja, Barona
Kalle Pulkkanen-image
Ota yhteyttä:
Kalle Pulkkanen
Palvelujohtaja, Työkykypalvelut
barona-contact-logo
Ota yhteyttä

New Call-to-action

Baronan työkykypalvelun hyödyt

Ratkaisuja työkyvyn edistämiseen

Muuttuva toimintaympäristö ja työkulttuuri voivat aiheuttaa työkykyyn liittyviä ongelmia yritys- tai tiimitasolla. Kun yritystasolla tunnistetaan työkykyriskejä voimme tarjota kokonaisvaltaista eläkeriskikonsultointia ja -kartoitusta yrityksille, valmennuksia HR-johdolle ja esimiehille. Otamme tarvittaessa myös vastuun riskien hallinnasta ja loppuun viemisestä.

Tarjoamme apua tilanteissa, joissa alan- tai ammatinvaihto tuntuu ajankohtaiselta. Syynä tähän voivat olla muutkin kuin terveydelliset tekijät ja annamme tukea myös niissä tilanteissa, joissa terveydenhuollon tarjoamat vaihtoehdot eivät riitä. Tavoitteena on tunnistaa tekijät, jotka vaikuttavat osaamis-, motivaatio- tai työssä suoriutumiseen, ja joiden esille nostaminen esimerkiksi esimiehelle voi tuntua haastavalta. Kartoitetamme, mitä muuta nykyisen työn lisäksi yksilö voisi tehdä tulevaisuudessa.

Barona Professi tuottaa ammatillisen kuntoutuksen palveluita eläkevakuutusyhtiölle ja tapaturmavakuutusyhtiöille. Ammatillinen kuntoutus auttaa työkyvyttömyysuhanalaisia yksilöitä jatkamaan työelämässä pidempään. Yhteen työtehtävään liittyvät työkykyongelmat tai työuupumus eivät välttämättä rasita lainkaan toisessa, työkyvylle paremmin sopivassa työssä: henkilö voi olla toisessa ammatissa 100-prosenttisesti työkykyinen. Tutustu Barona Professiin täältä: www.barona.fi/ammatillinen-kuntoutus

New call-to-actio

Saat palvelua oman toimialasi asiantuntijalta

Palvelukonseptiimme kuuluu, että saat palvelua oman toimialasi osaajalta. Tutustu tästä toimialoihin erikoistuneisiin yksiköihimme ja ihmisiimme!

Kalle Pulkkanen-image
Ota yhteyttä:
Kalle Pulkkanen
Palvelujohtaja, Työkykypalvelut
barona-contact-logo
Ota yhteyttä