Rekrykoulutuksella räätälöidään tekijöitä tarpeeseen – tällainen ratkaisu on kyseessä

Jari Maskonen 14.11.2022

Baronan liiketoimintapäällikkö Jari Maskonen

Hyvistä ja hyvällä asenteella varustetuista työntekijöistä tullaan tulevaisuudessa käymään yhä tiukempaa kilpailua toimialojen kesken. Mitä tehdä, jos työpaikkailmoitukset eivät tuota hakijoita, joilla olisi juuri työtehtävään tarvittavaa osaamista?

Apu tilanteeseen voisi löytyä rekrytoivasta koulutusohjelmasta – tällaisia ovat keskeisimmät hyödyt, joita se tuottaa.

Rekrytoiva koulutus palvelee niin työnantajaa kuin työntekijää

Rekrytoivat koulutusohjelmat ovat toimiva ratkaisu sekä yritysten että työnhakijoiden näkökulmasta – työnantaja saa niiden kautta riveihinsä sitoutuneita työntekijöitä, joilla on työssä vaadittua erityisosaamista, ja alalle saapuvat saavat koulutuksen uuteen ammattiin ja työpaikan. 

Yleinen ajatus tuntuu olevan, että rekrykoulutuksen kautta saavutetaan ennen kaikkea nuoria työnhakijoita ja koulutuksen noustessa vaihtoehtona esille moni yritys toteaakin tekevänsä jo oppilaitosyhteistyötä. Tämä asia onkin syytä oikaista heti kättelyssä.

Rekrykoulutukset ovat työttömille työnhakijoille suunnattuja aikuiskoulutuksia, joissa on usein iso ikähaarukka ja tasaisesti eri sukupuolia edustettuna. Koulutuksia hyödyntämällä saadaan luotua tärkeää diversiteettiä työyhteisön sisälle.

Rekrykoulutukset vetävät puoleensa paljon myös alanvaihtajia, joita kiinnostavat ja motivoivat uudenlaiset tehtävät ja urapolut. Heillä on yleensä korkea oppimismotivaatio ja mahdollisuudet soveltaa aiemmin kertynyttä osaamistaan myös uudessa työssä – heidän kokemuksestaan hyötyy koko työyhteisö.

Lue tästä, millaisia hakijoita rekrytoivat koulutukset houkuttelevat. Lupaamme, että yllätyt!

Koulutuksella varmennetaan yrityksen tarpeiden mukainen osaaminen

Koulutus räätälöidään aina tarvekohtaisesti ja yritys pääsee alusta asti mukaan määrittelemään sen sisältöä. Kyse on lisäksi kustannustehokkaasta ratkaisusta: rekrytointi vie aina resursseja, mutta työnantaja voi saada koulutusta varten tukea ELY-keskukselta.

Koulutukseen osallistujat pääsevät oppimaan konkreettisesti haettuun tehtävään liittyviä taitoja ja saavat opastusta siinä toimimiseen – tämä tuo turvaa niin työntekijälle kuin työnantajalle. Rekrykoulutuksen avulla voidaan varmentaa myös kansainvälisten osaajien edellytykset työskennellä Suomessa. Koulutuksessa on mahdollista yrityksen toiveiden mukaan painottaa työn sisältöjen ohella myös kieli- ja kulttuuriasioihin liittyviä asioita.

Opas rekrytointiin tähtääviin koulutuksiin yrityksille. Lataa klikkaamalla

Rekrykoulutus ei poista työpaikalla tapahtuvan perehdytyksen tarvetta, mutta kun uusi työntekijä on tuoreeltaan saanut opastuksen työtehtäviinsä, tällä on heti alusta pitäen valmiudet tehokkaaseen työskentelyyn. Ensimmäistä kertaa työelämään suuntaaville koulutus tarjoaa myös tärkeitä työelämätaitoja.

Koulutettu työntekijä pääsee nopeasti kiinni työtehtäviinsä

Vaikkei yritys olisi onnistunut löytämään perinteisellä työpaikkailmoituksella hakijoita, meillä Baronalla rekrytoiviin koulutuksiin on kuitenkin onnistuttu muodostamaan 10-15 henkilön ryhmiä. On siis selvää, että ratkaisu tuo yritysten saataville uusia hakijaryhmiä. Koulutusta tarjoamalla on pyritty motivoimaan hakijoita, joilla on halu työllistyä uusiin työtehtäviin mahdollisimman nopeasti.

Koulutustarpeesta riippuen puhutaan parhaimmillaan muutamista päivistä, joiden jälkeen osallistuja pääsee jo kiinni uusiin työtehtäviin ja oppimaan työssään – koulunpenkkiä ei siis tarvitse lähteä kuluttamaan vuosikausiksi. Tämän houkuttelemana koulutuksiin hakeutuu runsaasti myös alanvaihtajia ja moniosaajia, jotka voivat jakaa aiempaa osaamistaan muille ja joiden taitoja pystytään hyödyntämään uudessa työssä.

Työntekijä saa ryhmästä tukea myös koulutuksen päätyttyä

Rekrykoulutuksen valintahaastatteluissa ei painoteta aiempaa alan työkokemusta vaan pyritään näkemään henkilön potentiaali ja halu oppia. Työpaikkailmoituksessa on usein kerrottu edellytykset koulutukseen osallistumiselle, mutta kun liikkeelle lähdetään antamalla mahdollisuuksia, yllätytään monesti positiivisesti lopputulemasta ja löydetään timantteja työpaikoille.

Samasta koulutuksesta valmistuu samalle työnantajalle valmiiksi tiivis ja ryhmäytynyt porukka, mikä osaltaan madaltaa kynnystä suunnata ehkä vähän vieraaseenkin toimintaympäristöön kuten esimerkiksi rakennustyömaalle tai keittiöön, jotka uusi työntekijä saattaa kokea hieman turvattomanakin ympäristönä. Rekrykoulutuksen taustalla kulkeekin tietyllä tavalla ajatus siitä, että ”porukalla pääsee turvallisesti perille”.

Koulutukseen investointi jättää monella tavalla plussan puolelle

On hyvä muistaa, että rekrytointi on aina investointi, jonka kokoluokka ja vaatimukset yrityksen tulee miettiä huolella. Investointi koulutukseen on kuitenkin siinä mielessä kevyt riskinotto, että prosessiin käytettyjen resurssien vastineeksi koulutus yleensä tuottaa toivotunlaiset osaajat.

Koulutukseen lähteminen on lisäksi tärkeää mainetyötä – työnantaja osoittaa halua sitoutua työntekijöihin, mikä puolestaan motivoi työntekijää ja kannustaa tätä sitoutumaan. Parhaassa tapauksessa sana koulutuksesta kiirii uusien potentiaalisten työntekijöiden korviin ja saa näiden kiinnostuksen heräämään.

Rekrytoiva koulutus ratkaisuna
Rekrytoiva koulutus ratkaisunaKaipaatko yrityksesi tarpeisiin räätälöityä osaamista? Barona auttaa löytämään sopivat tekijät, alalle kuin alalle.Lue ratkaisuista